ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

Comunicat de presă al Serviciului Fiscal de Stat

10:33 | 19.04.2023 Categorie: Comunicate

Modalitatea de calculare a impozitului pe venit de către persoanele fizice care înregistrează creștere de capital

Chişinău, 19 apr. /MOLDPRES/. Serviciul Fiscal de Stat informează că, la data de 02 mai 2023 expiră termenul de prezentare a Declarației cu privire la impozitul pe venit (CET18) de către persoane fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător pentru anul 2022.

În context, menționăm că, pentru persoanele fizice, creşterea de capital reprezintă sursă de venit impozabilă. Potrivit Codului fiscal, active de capital constituie:

a)  acţiunile, obligaţiunile, alte titluri de proprietate în activitatea de întreprinzător;

b)  proprietatea privată nefolosită în activitatea de întreprinzător;

c)   terenurile;

d)   opţionul la procurarea sau vânzarea activelor de capital.

Mărimea creşterii de capital provenită din vânzare, schimb sau din altă formă de înstrăinare a activelor de capital este egală cu diferenţa dintre venitul obţinut şi cheltuielile suportate pentru procurarea sau crearea activelor de capital. Cheltuielile respective urmează a fi confirmate în modul stabilit de art.42 din Codul fiscal și Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 40 din 6 februarie 2018.

Prin urmare, la înstrăinarea activului de capital, persoana fizică urmează să calculeze impozitul pe venit, luând în calcul suma impozabilă a creșterii de capital care constituie 50% din mărimea creșterii de capital, și să o impoziteze conform prevederilor art. 15 lit. a) din Codul fiscal (12%).

Totodată, creșterea de capital nu este recunoscută în cazul:

a)  redistribuirii proprietății între soți sau între foștii soți; 

b)   încheierii unui contract de donații între rude de gradul I, precum și între soți; 

c)  înstrăinării locuinței de bază – care este proprietatea contribuabilului în decurs de cel puțin 3 ani și constituie domiciliul/reședința acestuia în decursul ultimilor 3 ani până la momentul înstrăinării.

În cazul în care persoana face o donație se consideră că a vândut bunul donat la un preț ce reprezintă mărimea maximă din baza lui valorică ajustată sau prețul lui de piață la momentul donării. Creşterea sau pierderea de capital nu este recunoscută în scopuri fiscal în cazul încheierii unui contract de donaţii între rude de gradul I, precum şi între soţi.

Pornind de la prevederile art.83 din Codul fiscal, precum și ţinând cont că creșterea de capital este sursă de venit impozabilă (art.18 lit.e) din Codul fiscal), persoana fizică care înstrăinează activ(e) de capital, va avea obligaţia de depunere a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit în termen de până la 02 mai 2023 (cu excepția  a) redistribuirii proprietății între soți sau între foștii soți; b) încheierii unui contract de donații între rude de gradul I, precum și între soți; c) înstrăinării locuinței de bază – care este proprietatea contribuabilului în decurs de cel puțin 3 ani și constituie domiciliul/reședința acestuia în decursul ultimilor 3 ani până la momentul înstrăinării).

Orice material publicat pe pagina web a I.P. „Agenția Informațională de Stat „Moldpres” este proprietatea intelectuală a Agenției, fiind protejată de legislația privind drepturile de autor și drepturile conexe. Preluarea și/sau folosirea acestora se va face doar cu referință obligatorie la sursă și fără denaturarea textului. Vă mulțumim pentru înțelegere!