ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

Comunicat de presă al Serviciului Fiscal de Stat

09:58 | 24.05.2024 Categorie: Comunicate

Chişinău, 24 mai. /MOLDPRES/. Calendarul fiscal al contribuabilului pentru luna mai 2024

Serviciul Fiscal de Stat informează despre faptul că, termenul limită de prezentare a dărilor de seamă fiscale pentru luna aprilie precum și termenul de achitare a impozitelor, taxelor, primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale este data de 27 mai 2024.

Dările de seamă fiscale care urmează să fie prezentate către data menționată, sunt aferente:

·         Impozitului pe venit (Forma IPC21, Forma IU17);

·         Taxei pe valoare adăugată, accizelor (TVA12, ACZ09);

·         Darea de seamă privind calculul impozitului pe venit, primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate pentru angajații conducătorilor auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim taxi pentru luna aprilie 2024 (TAXI18). În cazul angajării persoanelor de după prezentarea dării de seamă, angajatorii sunt obligați să prezinte o dare de seamă suplimentară în ziua angajării;

·         Informația privind stabilirea drepturilor sociale şi medicale aferente raporturilor de muncă (IRM19) – în termen de până la 10 zile lucrătoare de la data angajării sau modificării/ încetării raporturilor de muncă;

·         Taxelor în fondul de susținere a populației (TFSP20).

De asemenea, darea de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului (Forma POLMED23) se prezintă către data de 30 mai 2024 pentru luna aprilie 2024.

Lista dărilor de seamă fiscale ce urmează a fi prezentate Serviciului Fiscal de Stat și obligațiile fiscale ce urmează a fi achitate la BPN, pot fi vizualizate în Calendarul fiscal de pe pagina-web a SFS, alegând categoria de contribuabili din care faceți parte. 

Orice material publicat pe pagina web a I.P. „Agenția Informațională de Stat „Moldpres” este proprietatea intelectuală a Agenției, fiind protejată de legislația privind drepturile de autor și drepturile conexe. Preluarea și/sau folosirea acestora se va face doar cu referință obligatorie la sursă și fără denaturarea textului. Vă mulțumim pentru înțelegere!