ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

Scriitorul Alexandru Burlacu a lansat o carte de critică literară

14:42 | 06.06.2024 Categorie: Cultură

Chişinău, 6 iun. /MOLDPRES/. O carte intitulată „Trecutul prezent. Secvențe critice”, apărută la Editura UNU  și semnată de criticul și istoricul literar, profesorul universitar, doctorul habilitat în filologie Alexandru Burlacu, a fost lansată ieri în cadrul Miercurilor Literare la Muzeul Național al Literaturii Române Chișinău  (MNLR) cu prilejul aniversării de 70 de ani a autorului, informează MOLDPRES.

Volumul cuprinde 654 de pagini și a apărut într-un tiraj de 600 de exemplare cu sprijinul Ministerului Culturii.

La evenimentul moderat de Maria Șleahtițchi, doctor habil., prof. univ., directoarea MNLR, a fost prezentă elita literelor basarabene, editori, jurnaliști, profesori, oameni de cultură. Sala galbenă a MNLR s-a dovedit a fi neîncăpătoare pentru doritorii de a participa la această manifestare, la care s-a discutat nu doar cartea lansată, ci și întreaga activitate științifică, literară și didactică a omagiatului.

Au vorbit despre Alexandru Burlacu și opera sa scriitorii Maria Șleahtițchi, Teo Chiriac, acad. Mihai Cimpoi, Nina Corcinschi, Leo Butnaru, Anatol Moraru, Ion Hadârcă, Vladimir Beșleagă ș.a. Atmosfera a fost una distinsă sau, precum s-a exprimat  acad. Mihai Cimpoi, una rafinată, Mariei Șleahtițchi reușindu-i să modereze evenimentul în așa fel, încât să armonizeze lupta și unitatea contrariilor, știindu-se faptul că vorbitorii au opinii diferite asupra procesului literar din Republica Moldova. Vorbitorii i-au urat cărții lansate „Trecutul prezent...” să aibă un strălucit viitor, iar autorului – sănătate de fier pentru a-și încheia cu bine toate proiectele literare.

În postfața cărții, criticul literar Andrei Țurcanu menționează că  „Trecutul prezent” însumează aproape patru decenii de preocupări literare ale profesorului de teorie și istorie literară și criticului Alexandru Burlacu.

„Ambele paliere ale activității sale se revăd, într-o interdependență benefică, în textele incluse în această carte. Sagacele (uneori până la virulență) critic literar și, alteori, pedestrul sistematizator și catalogator de perioade, procese, fenomene și nume literare, găsește în teoria și istoria literaturii instrumentele care îi oferă perspective inedite și sprijinul pentru o argumentare solidă a punctelor sale de vedere. Aici își recunoaște el și șansa evitării improvizărilor zburdalnice, mijlocul prin care prinde bine sub peniță, vorba lui Vasile Vasilache, „țâțânile literaturii”. E o cale pentru realizarea unor „texistențe” memorabile, deși nu și pentru o carieră academică. Maestrul Poveștii cu cocoșul roșu îi scria odată: „Stimate dle Alexandru Burlacu! Dacă (și Dumnezeu să vă ajute întru acestea!) o să umblați la țâțânile literaturii, precum ați umblat la cele ale Poveștii... mele, vă prezic că nu o să deveniți academician la Chișinău...”. Ce premoniție!”, a subliniat Andrei Țurcanu.

Alexandru Burlacu s-a născut la 8 iunie 1954 satul Chitai, raionul Chilia, Ucraina. În 1977, a absolvit Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Facultatea de Litere. În 1986, a susținut teza de doctor în filologie, și în 2000 – cea de doctor habilitat în filologie. A fost cercetător științific, coordonator la Institutul de Literatură și Folclor al Academiei de Științe a Moldovei. Din 1995 până în 2016, este șeful Catedrei de literatură română comparată  la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”. În 1990 a debutat editorial cu volumul „Scriitori de la „Viața Basarabiei” (în colaborare cu Alina Ciobanu), urmat de cărțile „Critica în labirint, studii și eseuri”, „Mișcarea literară din Basarabia anilor ’30: atitudini și polemici”, „Proza basarabeană: fascinația modelelor”, „Poezia basarabeană și antinomiile ei”, „Literatura română din Basarabia. Anii ’20-’30”, „Tentația sincronizării”, „Texistențe”, vol. 1, „Drama zborului sfânt”, „Texistențe”, vol. 2, „Scara lui Osiris”, „Vladimir Beșleagă: Po(i)etica romanului”, „Proza basarabeană din sec. al XX-lea”, „Texistențe”, vol. 3 ș.a.

A fost distins cu titlul onorific „Om emerit” (2010), cu Medalia „Meritul Civic” (2015) și cu mai multe premii literare. Sub coordonarea științifică a profesorului universitar Alexandru Burlacu, au fost susținute 16 teze de doctorat.

img24004254

img24004254

img24004254

Orice material publicat pe pagina web a I.P. „Agenția Informațională de Stat „Moldpres” este proprietatea intelectuală a Agenției, fiind protejată de legislația privind drepturile de autor și drepturile conexe. Preluarea și/sau folosirea acestora se va face doar cu referință obligatorie la sursă și fără denaturarea textului. Vă mulțumim pentru înțelegere!