ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

Vitalie Ionaşcu, decan la Academia „Ștefan cel Mare”: „Oportunitățile de angajare a absolvenților noștri sunt foarte mari”

14:36 | 24.06.2024 Categorie: Interviuri, Comentarii, Evenimente

Vitalie Ionaşcu, decanul Facultății Drept, Administrație, Ordine și Securitate Publică a Academiei „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne (MAI) a acordat un interviu în exclusivitate Agenției Informaționale de Stat MOLDPRES, în care a vorbit despre activitatea instituției, oferta educațională pentru următorul an de învățământ, oportunitățile de studii și angajarea în sistemul afacerilor interne.

MOLDPRES: Academia „Ștefan cel Mare” a MAI a fost fondată acum 33 de ani. În această perioadă, profesorii instituției au format cadre atât pentru sistemul MAI, cât și pentru alte organe de drept. În prezent, câți specialiști pregătește anual instituția de învățământ și în ce structuri de stat se regăsesc aceștia?

Vitalie Ionaşcu: La programele de studii superioare de licență, la toate formele de organizare a studiilor anual sunt instruiți circa 1 200 de studenți. În fiecare an, numărul de absolvenți variază dar în mediu este de aproximativ peste 300 de studenți, dintre care 175 sunt cu statut special de ofițeri de poliție și circa 150 studenți care nu au statut special. La programele de studii superioare de master sunt circa 170 de absolvenți anual.

Totodată, există și alte subdiviziuni ale academiei care pregătesc specialiști din sursele externe. Este vorba despre acele persoane care sunt angajate în cadrul MAI fiind absolvenți ai altor instituții de învățământ. Mă refer la Direcția „Centrul integrat de pregătire pentru aplicarea legii” care pregătește subofițeri angajați din sursele externe și Direcția dezvoltare profesională care pregătește ofițeri din surse externe.

Academia este subordonată MAI ceea ce presupune că principalii beneficiari ai absolvenților noștri sunt subdiviziunile subordonate Ministerului de Interne, cum ar fi: Inspectoratul General al Poliției, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Inspectoratul General de Carabinieri și alte subdiviziuni ale instituției. Totodată, academia este una dintre principalele instituții de învățământ care pregătește specialiști pentru Administrația Națională a Penitenciarelor - anual până la 10 studenți cu statut de ofițeri.

MOLDPRES: Care este oferta educațională pentru următorul an de studii? Cum a fost adaptată aceasta necesităților de suplinire a locurilor de muncă vacante din sistemul MAI?

Vitalie Ionaşcu: Cotele de înmatriculare sunt coordonate cu reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne și pot fi adaptate la necesitățile și la solicitările reprezentanților instituției.

Oferta educațională pentru următorul an de studii prevede: 175 locuri pentru licență din contul bugetului de stat și 150 locuri pentru licență în bază de contract. Totodată, 60 de locuri sunt disponibile pentru masterat din contul bugetului de stat, iar 100 pentru masterat în bază de contract.

Locurile vacante de muncă din sistemul MAI sunt suplinite anual de către absolvenții ofițeri ai academiei și din contul angajărilor persoanelor din sursa externă - absolvenți ai altor instituții de învățământ.

Ar fi cazul să fac o claritate. În cadrul subdiviziunilor MAI pot fi angajați funcționari absolvenți ai altor instituții de învățământ, dar aceștia din momentul angajării au obligația să parcurgă un curs de pregătire profesională inițială de aproximativ 4 luni de zile în cadrul Direcției de dezvoltare profesională a academiei - valabil pentru ofițeri. Astfel, anual sunt pregătiți circa 250 de ofițeri. Și în cazul subofițerilor, cei angajați din sursa externă, urmează un curs de pregătire inițială de un an de zile.

MOLDPRES: Care sunt condițiile de studii oferite tinerilor?

Vitalie Ionaşcu: În ultimii cinci ani, academia a cunoscut o schimbare radicală în privința condițiilor de studii. Au avut loc o serie de reparații fiind renovate o mare parte din sălile de studii, acestea au fost dotate cu table interactive, calculatoare, internet și aparate de aer condiționat. La fel, a fost renovată în proporții de 100% cantina în care sunt hrăniți studenții noștri. În cadrul academiei beneficiază de hrană toți studenții (începând cu anul I și până la finalizarea anului IV) care își realizează studiile din contul bugetului de stat. De asemenea, și căminele studențești în mare parte au fost renovate.

Cu referire la procesul de studii, tinerii beneficiază de posibilitatea de a se autoinstrui prin platformele informaționale create de instituție. Este vorba de platforma digitală E-learning, prin care li se oferă studenților posibilitatea să se pregătească la distanță prin intermediul dispozitivelor tehnice (tablete, telefoane, computere etc.). Pe această platformă, practic la toate unitățile de curs, profesorii oferă materialele educaționale într-un format digital. Astfel, modul de instruire trece printr-un proces de digitalizare fără precedent facilitând accesul la sursele pentru informare și oferă posibilități maxime studenților de a deveni buni specialiști.

Totodată, a fost îmbunătățit site-ul instituției. Toată informația despre activitatea academiei este un transparentă și accesibilă. Vă îndemnăm să accesați site-ul instituției www.academy.police.md în care o să găsiți ușor orice informație, inclusiv despre admiterea la studii. Astfel, cei interesați pot accesa site-ul și cu ușurință vor putea face legătură cu unul dintre reprezentanții instituției care va fi disponibil să-i ofere răspuns la anumite întrebări sau să-i ofere asistența necesară.

MOLDPRES: Ce oportunități de angajare au tinerii specialiști în urma finalizării studiilor?

Vitalie Ionaşcu: Oportunitățile de angajare a tinerilor specialiști care finalizează studiile în cadrul academiei sunt foarte mari. Astfel, cei care sunt absolvenți ai programelor de studii realizate din contul bugetului de stat sunt asigurați 100% cu un loc de muncă în una dintre subdiviziunile MAI. Pe parcursul studiilor, tinerii își pot alege o specializare, academia oferindu-le posibilitatea să aleagă:

1. Pentru programele de studii superioare de licență la specialitatea Drept: Activitate de urmărire penală  (ofițeri de urmărire penală); Examinări criminalistice de laborator (specialiști criminaliști); Investigare infracțiuni (ofițeri de investigație); Asistență juridică în instituții publice și private (juriști, avocați).

2. Pentru programele de studii superioare de licență la specialitatea Securitate civilă și publică: Investigații speciale (ofițeri de investigații); Ordine publică (ofițeri de ordine publică); Carabinieri (ofițeri carabinieri); Securitatea penitenciară (ofițeri pentru administrația națională a penitenciarelor).

3. Pentru programele de studii superioare de licență la specialitatea Securitatea frontierei: Securitatea frontierei (ofițeri în domeniul securității frontierei de stat); Migrație și azil (ofițeri în domeniul migraţiei).

4. Pentru programele de studii superioare de master la specialitatea Drept: Drept penal; Drept economic; Activitatea de urmărire penală; Activitatea specială de investigaţii; Drept contravenţional; Drept migraţional şi protecţia refugiaţilor.

Dacă totuși cineva nu-și dorește să se angajeze în structurile polițienești, atunci în baza diplomelor de licență eliberate de către instituția noastră se poate angaja absolut în orice instituție publică sau privată conform domeniului de referință. Toate programele de studii din cadrul academiei sunt acreditate în ordinea stabilită de cadrul normativ și respectiv diplomele noastre sunt cotate și chiar recunoscute de alte stat

MOLDPRES: Academia „Ștefan cel Mare” a lansat biblioteca digitalizată, un proiect realizat cu sprijinul României, prin intermediul Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM). În ce alte programe de dezvoltare beneficiați de suportul partenerilor externi?

Vitalie Ionaşcu: Academia se bucură de multe parteneriate naționale și internaționale prin intermediul cărora sunt identificate și consolidate diferite colaborări în contextul activităților didactico-științifice. Cele mai plauzibile exemple ar fi: cu suportul partenerilor din cadrul Consiliului Europei a fost desfășurat atelierul de instruire în domeniul crimelor cibernetice şi dovezilor electronice, la care au participat 25 de audienţi din diferite unităţi structurale ale subdiviziunilor MAI. Evenimentul în domeniul crimelor cibernetice şi dovezilor electronice s-a desfăşurat la sediul Academiei „Ştefan cel Mare” în cadrul proiectului CyberEast şi s-a axat pe consolidarea competenţelor a ofiţerilor de aplicare a legii, care se confruntă cu astfel de crime în activitatea de zi cu zi.

Totodată, cu suportul Academiei de Științe ale Securității din Estonia și a Centrului Estonian de Dezvoltare Internațională (ESTDEV) a fost organizat cursul de instruire în domeniul OSINT (Open-source intelligence - culegerea și analiza datelor colectate din surse deschise), parte componentă a proiectului „Enhancement of the Moldovan Ministry of the Interior's units”. Scopul cursului a constituit familiarizarea participanților cu modalitatea de accesare a datelor din sursele deschise, analiza acestora, cu ulterioara utilizare în activitatea profesională.

De asemenea, a fost organizată vizita grupului de monitorizare din Estonia. Scopul acesteia a fost evaluarea nivelului de implementare a proiectului „Empowering Moldova’s internal security forces”.

MOLDPRES: După obținerea statutului de țară candidat pentru aderarea la UE, ce perspective pot apărea atât pentru Academia „Ștefan cel Mare”, cât și pentru studenții și absolvenții acesteia?

Vitalie Ionaşcu: Este evident că după obținerea statutului de țară candidat pentru aderarea la UE s-au activizat măsurile de colaborare instituțională la nivel internațional. Astfel, s-au înregistrat mai multe acorduri de colaborare cu parteneri externi în vederea îmbunătățirii procesului educațional. De asemenea, atât personalul didactic cât și tinerii beneficiază de vizite de studiu în alte țări prin intermediul diferitor proiecte.

În perioada pandemica, mobilitatea academică a stagnat, dar începând cu 2022 și până în prezent s-a dinamizat participarea staff-ului academic și a studenților în programele de mobilitate academica organizate sub umbrela Erasmus+, ceea ce oferă noi oportunități de preluare a bunelor practici de la participanții țărilor europene pe diverse domenii, precum și stabilirea noilor puncte de contact din cadrul instituțiilor participante pentru inițierea și dezvoltarea noilor cooperări inter-universitare și interinstituționale cu domeniul comun de activitate.

MOLDPRES: Vă mulțumim pentru amabilitatea de a acorda acest interviu agenției noastre.

img24004704

img24004704

img24004704

img24004704

img24004704

Orice material publicat pe pagina web a I.P. „Agenția Informațională de Stat „Moldpres” este proprietatea intelectuală a Agenției, fiind protejată de legislația privind drepturile de autor și drepturile conexe. Preluarea și/sau folosirea acestora se va face doar cu referință obligatorie la sursă și fără denaturarea textului. Vă mulțumim pentru înțelegere!