ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

Comunicat de presă al Comisiei Naționale a Pieței Financiare

08:00 | 04.07.2024 Categorie: Comunicate

Decizii ale Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare  

Chişinău, 4 iul. /MOLDPRES/. În cadrul ședinței din 2 iulie 2024, Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) a aprobat o serie de decizii aferente protecției consumatorilor și pieței de capital, inter alia:

I. Protecția consumatorilor:

* În contextul procedurii administrative inițiate  la petiția depusă de către un consumator, CNPF a constatat încălcarea de către OCN „CASH&GO” SRL a art. 15 alin. (7) lit. a) din Legea nr. 202/2013 privind contractele de credit pentru consumatori, în partea ce ține de calcularea dobânzii aferente creditelor acordate. De asemenea, a fost constatată încălcarea de către creditor a prevederilor art. 23 alin. (1) din Legea prenotată, aferent aplicării formulei de calcul a dobânzii anuale efective. Autoritatea de supraveghere a prescris entității menționate restituirea tuturor plăților prevăzute în contractul de credit (dobânzi, comisioane, taxe, penalități, dobânzi de întârziere și orice alt tip de plăți), cu excepția sumei inițiale debursate.

II. Reglementare:

* Proiectul de modificare a Regulamentului privind serviciile și activitățile de investiții, aprobat prin Hotărârea CNPF nr. 49/3/2015, amendarea căruia este determinată de apariția unui nou actor pe piața de capital, denumit „consultant de investiții” potrivit articolului 37¹ din Legea nr. 171/2012 privind piața de capital. Scopul principal al proiectului dat constă în ajustarea cadrului normativ subsecvent prevederilor Legii prenotate, prin determinarea condițiilor de exercitare a statutului organizațional-funcțional oferit consultantului de investiții, și reglementarea în mod adecvat a activității subiecților Regulamentului. Proiectul urmează să fie remis spre avizare și consultare autorităților publice competente și părților interesate.

III. Autorizare:

* Autorizarea reorganizării Firmei de Producție și Comerț „N.D. TRADING FIRM INTL” SA, prin transformare în societate cu răspundere limitată.

* Înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare a:

- rezultatelor emisiunii a V-a de obligațiuni, din cadrul Programului de ofertă, ale Băncii Comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” SA, în sumă de 97 620 000 lei, în număr de 4 881 de obligațiuni nominative de clasa a VI-a, cu valoarea nominală de  20 000 lei per obligațiune, cu termenul de circulație de 3 ani, cu rata dobânzii flotantă, conectată la rata medie ponderată a dobânzilor la depozitele noi atrase total pe sectorul bancar (în monedă națională), cu termenul de la 6 până la 12 luni, publicată pe pagina web oficială a Băncii Naționale a Moldovei (www.bnm.md) la data primei zile a perioadei de derulare a ofertei publice, ce constituie 3,48% și care se modifică anual la aceeași dată (lună și zi) când a început perioada de derulare a ofertei + marja fixă de 1%, fiind achitată lunar.

- restructurării emisiunii anterioare de valori mobiliare, plasate de societatea pe acțiuni „AUGUST”, prin majorarea valorii nominale a unei acțiuni ordinare nominative de la 10 lei la 22 lei, și majorarea capitalului social cu 338 340 lei, din contul capitalului propriu. Capitalul social al societății, după restructurare și majorare, va constitui 620 290 lei, divizat în 28 195 de acțiuni ordinare nominative, cu valoarea nominală a unei acțiuni de 22 lei.

- restructurării emisiunii anterioare de valori mobiliare, plasate de ÎNTREPRINDEREA DE CONSTRUCȚIE ȘI MONTAJ „PILOT” SA, prin majorarea valorii nominale a unei acțiuni ordinare nominative de la 18 lei la 20 lei, și majorarea capitalului social cu 60 192 lei, din contul capitalului propriu. Capitalul social al societății, după restructurare și majorare, va constitui 601 920 lei, divizat în 30 096  de acțiuni ordinare nominative, cu valoarea nominală a unei acțiuni de 20 lei.

* Radierea din Registrul emitenților de valori mobiliare, în rezultatul lichidării, a valorilor mobiliare emise anterior de societatea pe acțiuni pentru Reparația și Deservirea Tehnicii „AGROSERVICE”.

Orice material publicat pe pagina web a I.P. „Agenția Informațională de Stat „Moldpres” este proprietatea intelectuală a Agenției, fiind protejată de legislația privind drepturile de autor și drepturile conexe. Preluarea și/sau folosirea acestora se va face doar cu referință obligatorie la sursă și fără denaturarea textului. Vă mulțumim pentru înțelegere!