ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

Republica Moldova 30 de ani de independență

Comunicat de presă al Ministerului Economiei și Infrastructurii

16:13 | 27.05.2021 Categorie: Comunicate

Secretarul general Lilia Palii a prezentat politicile la nivel național privind obiectivele de dezvoltare durabilă în cadrul webinar-ului -  „Către Zero Poluare în Țările Parteneriatului Estic"

Chişinău, 27 mai. /MOLDPRES/. „Către Zero Poluare în Țările Parteneriatului Estic" – a fost tema webinarului online desfășurat astăzi, în cadrul evenimentelor dedicate Săptămânii Verzi Europene 2021. În cadrul evenimentului, secretarul general al Ministerului Economiei și Infrastructurii, Lilia Palii, a trecut în revistă realizările și prioritățile de politici la nivel național privind obiectivele de dezvoltare durabilă și economia verde. 

În discursul său, Lilia Palii a menționat că, ecologizarea sectoarelor economice,  utilizarea mai eficientă a resurselor și modernizarea proceselor de producere sunt unele din prioritățile Guvernului de la Chișinău, pentru alinierea la obiectivele de mediu, iar economia verde este indicată ca prioritate și în proiectul Strategiei Naționale de Dezvoltare „Moldova 2030".Mai mult, secretarul general a evidențiat că, în vederea promovării și dezvoltării capacităților IMM-urilor în ecologizarea proceselor de producere și prestare a serviciilor, ODIMM a lansat anul trecut, Programul de ecologizare a întreprinderilor mici și mijlocii, iar în luna aprilie curent, primele 15 companii au semnat deja contractele de finanțare nerambursabilă în cadrul Programului.

Totodată, secretarul general a precizat că în anul 2019 Guvernul Republicii Moldova a reiterat angajamentele și importanța sporirii procesului de decuplare a creșterii economice de degradarea mediului prin integrarea măsurilor economiei „verzi" în procesele de producere ale diverselor ramuri ale economiei naționale, prin asocierea la proiectul regional al UE pentru țările Parteneriatului Estic–Uniunea Europeană pentru Mediu/„EU4Environment".

„În condițiile actuale, când relansarea economiei este un obiectiv național, integrarea cerințelor de mediu poate aduce o valoare adăugată în toate sectoarele economiei, aceasta contribuind la aplicarea de noi tehnologii, crearea noilor locuri de muncă, dar și la reducerea impactului asupra mediului. Noile priorități legate de promovarea obiectivelor Pactului Verde European se regăsesc și în acțiunile planificate în cadrul proiectului regional EU4Environment pentru anul 2021. În acest sens, ne dorim o colaborare continuă cu Comisia Europeană și partenerii de implementare pentru integrarea acestor prevederi în strategiile și acțiunile din toate domeniile de dezvoltare social-economică a Republicii Moldova", a punctat Lilia Palii.

Printre prioritățile enunțate de secretarul general privind agenda verde pentru perioada următoare se numără, promovarea investițiilor ecologice în toate sectoarele economice; aprobarea Legii privind emisiile industriale - o nouă abordare pentru Moldova în ceea ce privește introducerea autorizațiilor integrate de mediu, valorile limită de emisie și reglementarea pentru instalațiile mari de ardere; actualizarea Programului de promovare a economiei verzi în Republica Moldova pentru anii 2021-2023 - în conformitate cu prevederile acordului european verde; dezvoltarea Programului de gestionare a deșeurilor etc.

Planul de acțiune al UE pentru ambiția de reducere la zero a poluării  reprezintă o acțiune-cheie a Pactului verde european prevăzută pentru primăvara anului 2021. Acesta ajută la crearea unui mediu fără substanțe toxice în întreaga Uniune Europeană printr-o mai bună monitorizare și raportare, precum și prin prevenirea și remedierea poluării aerului, a apei și a solului și a poluării cauzate de produsele de consum. De asemenea, va sprijini redresarea post-COVID 19, ajutând la reconstrucția unei economii europene mai sustenabile, la crearea de oportunități de ocupare a forței de muncă și la reducerea inegalităților sociale.

Evenimentul a avut drept scop de a angaja un dialog cu toate părțile interesate și cu toți cetățenii interesați pentru a transforma în realitate ambiția de reducere la zero a poluării și de a avea un mediu fără substanțe toxice.

Orice material publicat pe pagina web a I.P. „Agenția Informațională de Stat „Moldpres” este proprietatea intelectuală a Agenției, fiind protejată de legislația privind drepturile de autor și drepturile conexe. Preluarea și/sau folosirea acestora se va face doar cu referință obligatorie la sursă și fără denaturarea textului. Vă mulțumim pentru înțelegere!