ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

Gala premiilor naţionale GALEX, ediţia a VIII-a, şi-a desemnat câştigătorii

16:34 | 23.04.2018 Categorie: Cultură

Chişinău, 23 apr. /MOLDPRES/. Liga Bibliotecarilor din R. Moldova şi Biblioteca Naţională au organizat astăzi, de Ziua mondială a cărții și a drepturilor de autor și Ziua bibliotecarului, Gala laureaților premiilor naționale GALEX, ediţia a opta, relatează MOLDPRES.

Ceremonia de decernare a premiilor a fost moderată de Tatiana Gheiceanu, şefa secției Lectură publică  a Bibliotecii Naţionale. Ea a menţionat că evenimentul are drept obiectiv promovarea şi stimularea activităţii bibliotecarilor şi persoanelor care au tangenţă cu biblioteca, cartea şi lectura.

Premiul naţional GALEX pentru cel mai bun om politic susţinător al bibliotecilor a fost acordat lui James D. Pettit, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al SUA în Republica Moldova, pentru suportul substanţial acordat Bibliotecii Naţionale în susținerea proiectului de salvgardare a documentelor istorice, iar premiul pentru cel mai bun susținător al politicilor și programelor de valorificare a moștenirii culturale a fost obținut de Agnieszka Skieterska, director al Institutului Polonez din București, pentru ajutorul logistic la completarea colecțiilor Bibliotecii Naționale cu cele mai valoroase ediții.

Primarul satului Izbiște, raionul Criuleni, Ion Plămădeală, a luat premiul ”Cel mai bun fondator de bibliotecă”, pentru susținerea activă a bibliotecii din localitate prin implicare în toate proiectele implementate în bibliotecă, prin voluntariat la lucrările de reparație și renovare a instituției, iar prozatorul și jurnalistul Iulian Ciocan – premiul ”Cel mai bun scriitor promotor al cărții și lecturii” - pentru implicarea și contribuția substanțială la organizarea și desfășurarea activităților de promovare a cărții naţionale și a lecturii.

”Cel mai generos Mecena al bibliotecilor” a fost desemnat Alexei Chirdeachin, doctor în filologie, conferențiar universitar la Universitatea de Stat din Comrat, profesor la Liceul Teoretic „N. Milescu Spătaru”, pentru promovarea imaginii Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova şi cultivarea dragostei faţa de carte şi lectură a tinerei generații, iar ”cel mai bun promotor și susținător al bibliotecilor, cărții și lecturii  în mass-media” -  Agenția de presă Info-Prim, director Valeriu Vasilică, pentru susţinerea informaţională a activităţii Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova, promovarea, reflectarea imaginii bibliotecii, cărții și lecturii în societate.

Alexandru Magola, cercetător ştiinţific la Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi preşedinte al Asociaţiei Ştiinţifice „Historia”, s-a ales cu premiul ”Cel mai bun filantrop al Bibliotecii Naționale”, pentru contribuția extraordinară la dezvoltarea colecţiilor Bibliotecii Naționale cu documente patrimoniale și Veronica Cosovan, șef secție Carte veche și rară a BNRM  - cu  premiul ”Cel mai bun bibliotecar al anului 2017 din Biblioteca Națională a Republicii Moldova”,  pentru performanțe deosebite în activitatea profesională, promovarea și diversificarea activităților cu publicul, contribuție substanțială la implementarea serviciilor inovative în activitatea secției Carte veche şi rară.

Premiul ”Cel mai bun bibliotecar al anului 2018 din bibliotecile publice” a revenit Galinei Agafița, director al Bibliotecii Publice Raionale „Grigore Vieru”, Călăraşi, pentru prestanța deosebită în realizarea programelor și proiectelor de modernizare a activității bibliotecii și de culturalizare a utilizatorilor, pentru activitate prodigioasă în promovarea cărții și lecturii în comunitate și fidelitate față de profesia de bibliotecar.

Ludmila Corghenci, șefa Centrului de formare continuă în biblioteconomie şi știinţe ale informării din cadrul Bibliotecii Naționale, a fost distinsă cu premiul ”Cel mai bun proiect biblioteconomic”, pentru organizarea activității de instruire continuă a personalului instituţiilor bibliotecare, în contexte formale și nonformale, coordonarea și sprijinul metodologic în activitățile de formare continuă la nivelul structurilor similare din țară în conformitate cu cerințele legale în vigoare, precum și cele de dezvoltare a bibliotecii moderne.

Cu premiul Cea mai bună lucrare (publicație) în biblioteconomică scrisă și imprimată în bibliotecile din Moldova a fost distins volumul ”Speranța și destinul unui cronicar. Nicolae Roibu – prozator, publicist. Biobibliografie”, alcătuitor Maria Sargun, specialist principal, Biblioteca Națională a Republicii Moldova, pentru nivelul înalt în cercetarea bibliografică, valorificarea și punerea în valoare a lucrărilor prozatorului, publicistului, jurnalistului Nicolae Roibu. Cu premiul ”Cel mai reușit proiect de promovare a imaginii bibliotecii” au fost distinse două instituții: Biblioteca Științifică a Universității de Stat ”Alecu Russo” din Bălți, director – Elena Harconiță și Biblioteca Municipală ”B.P. Hasdeu”, director – Mariana Harjevschi,  pentru participare cu succes la sesiunea de postere şi materiale în cadrul Simpozionului Anul Bibliologic 2017, ediţia a XXVII-a.

Premiul GALEX a fost instituit în 2010 de Liga Bibliotecarilor din R. Moldova şi Biblioteca Naţională.

(Reporter N. Roibu, editor A. Răileanu)

img18003303

img18003303

img18003303

Orice material publicat pe pagina web a I.P. „Agenția Informațională de Stat „Moldpres” este proprietatea intelectuală a Agenției, fiind protejată de legislația privind drepturile de autor și drepturile conexe. Preluarea și/sau folosirea acestora se va face doar cu referință obligatorie la sursă și fără denaturarea textului. Vă mulțumim pentru înțelegere!