ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

MOLDPRES vă oferă universul cunoaşterii

Agenţia Informaţională de Stat MOLDPRES, în calitate de structură mass-media la autogestiune, este cea mai operativă sursă de informare corectă şi echidistantă, cel mai credibil producător şi difuzor de ştiri şi fotografii de presă, editor de acte legislative şi normative din Republica Moldova.
Fondată prin Hotărîrea Sovietului Suprem al RSSM nr. 122-XII din 20 iunie 1990 în urma lichidării Agenţiei Moldoveneşti de Informaţii ATEM, MOLDPRES şi-a dobîndit cu insistenţă statutul de „voce” oficială a statului care transmite instituţiilor publice şi private, presei scrise şi audiovizuale, reprezentanţelor diplomatice, instituţiilor de presă internaţionale informaţii scrise, foto şi video despre actualitatea politică, economică, socială, culturală, ştiinţifică, sportivă locală şi de pe mapamond.

Imediat după înfiinţare, Agenţia Naţională de presă „Moldova-pres”, cum fusese definită iniţial, stabileşte primele relaţii de colaborare cu Agenţia Naţională de Presă „Rompres” (România) şi Agenţia de ştiri ITAR-TASS (Rusia).

Din prima zi a declanşării conflictului transnistrean şi pînă la momentul semnării acordului de încetare a focului, reporterii „Moldpres” au relatat consecvent situaţia în zona de conflict, constituind la acea vreme unica sursă veridică de informare din regiune.

Subordonată la etapa iniţială Parlamentului, Agenţia trece în 1994 în gestiunea Guvernului Republicii Moldova şi devine editorul „Monitorului Oficial al Republicii Moldova”. Ulterior, au survenit unele modificări structurale, care au avut drept scop eficientizarea activităţii manageriale şi transformarea MOLDPRES într-o structură mass-media modernă, cu trei direcţii principale de activitate: editarea „Monitorului Oficial”, difuzarea informaţiilor de larg interes public şi cronica foto.

În 1996, Agenţia devine întreprindere de stat, desfăşurîndu-şi activitatea în regim de autofinanţare. Anul următor se stabilesc relaţii de colaborare cu Agenţia de ştiri BELTA (Belarus), iar în 2001 MOLDPRES devine membru cu drepturi depline al Asociaţiei Balcanice a Agenţiilor de Presă (Alliance of Balcanic News Agencies – ABNA), care include structurile respective din Turcia, Albania, Grecia, Bulgaria, România, Slovenia, Iugoslavia şi Macedonia.

În acelaşi an MOLDPRES semnează acorduri de colaborare pentru schimbul de informaţii cu Agenţia de ştiri DINAU (Ucraina), MTI (Ungaria) şi CHINA NOUA (Republica Populară Chineză).

Din iulie 2001, de acum sub denumirea de Agenţie de stat, „Moldpres” trece în subordinea Cancelariei de Stat a Guvernului Republicii Moldova.

În același an MOLDPRES organizează în incinta Palatului European de la Strasbourg, Franţa, expoziţia de fotografii cu genericul „Chez nous” („La noi”), avînd drept protagonist pe artistul fotograf Mihai Potârniche, şeful departamentului Fotomoldpres, eveniment apreciat înalt de elita europeană.

Ultima modificare a titulaturii instituţiei s-a efectuat în 2002, MOLDPRES devenind Agenţie Informaţională de Stat, în subordinea Guvernului.

La 20 mai 2004 la Sofia, Bulgaria, între Agenţia MOLDPRES şi BTA a fost semnat Acordul cu privire la cooperarea în domeniul informaţiei, evenimentul consolidînd statutul MOLDPRES şi BTA în arealul informaţional internaţional.

În vara aceluiași an se produc modificări de structură, scontîndu-se eficientizarea activităţii de management şi a politicii informaţionale.

În martie 2006 este semnat Acordul de colaborare dintre Agenţia Naţională de Informaţii a Ucrainei UCRINFORM şi Agenţia Informaţională de Stat MOLDPRES, iar în iunie a aceluiași an este reînnoit Protocolul de colaborare dintre MOLDPRES şi Agenţia telegrafică a Belarusiei BELTA.

În 2010, după o lungă perioadă de stagnare, se reiau relaţiile de colaborare dintre Agenţiile Naţionale de Presă României şi Republicii Moldova – AGERPRES şi MOLDPRES, urmînd să se efectueze schimbul reciproc de ştiri, informaţii şi vînzarea de produse fotografice.

Actualmente MOLDPRES face schimb de informaţii cu agenţiile de ştiri: Agerpres (România), ITAR-TASS (Rusia), Ukrinform (Ucraina), Belta (Belarus), BTA (Bulgaria), XINHUA (China) ş.a. Agenţia dispune de un Centru de Presă cu o sală de conferinţe modernă şi un Centru pentru Relaţii cu Publicul în cadrul redacţiei Monitorului Oficial.

Avînd cea mai bogată arhivă foto din ţară, Agenţia îşi completează permanent baza de date cu materiale privind construcţia statală, actualitatea politică şi economică, relaţiile internaţionale ale Republicii Moldova, prestează lucrări şi servicii în domeniul de activitate: traduceri, redactări, filmări, produce şi comercializează fotografii, filme video.

În conformitate cu deontologia profesională, MOLDPRES se ghidează de principiul activităţii în afara oricăror influenţe politico-ideologice ori de alt caracter care ar afecta imparţialitatea, exactitatea şi pluralismul.

Cu prilejul marcării a douăzeci de ani de activitate MOLDPRES a editat în condiţii poligrafice perfecte un calendar consacrat evenimentelor remarcabile din viaţa ţării, a elaborat şi lansat un nou portal pe care sunt accesate ştiri, fotografii, materiale video de ultimă oră, arhiva „Monitorului Oficial al Republicii Moldova” etc. Manifestările organizate în context evidenţiază rolul principal al MOLDPRES de difuzor preocupat de calitatea serviciilor sale, de promotor consecvent al pluralismului de idei şi al circulaţiei libere a informaţiilor, Agenţia rezistînd pe parcursul anilor numeroaselor încercări de a fi transformată într-un instrument de manipulare în mîinile partidelor de guvernămînt.

O direcţie importantă în activitatea de ultimă oră a Agenţiei este promovarea imaginii Republicii Moldova în lume, reflectarea evenimentelor legate de integrarea ţării în structurile europene şi implementarea standardelor de viaţă occidentale.

Documente

2015

Raportul de audit.pdf
Raportul de activitate.pdf
Situațiile financiare anuale.pdf

2016

Raportul de audit.pdf
Raportul de activitate.pdf
Situațiile financiare anuale.pdf

2017

Raport I trim 2017.pdf
Raportul de audit.pdf
Raportul de activitate.pdf
Situațiile financiare anuale.pdf

2018

Informatie de oferte.pdf
Regulament DG.pdf
Regulament doc.pdf
Statut Moldpres.pdf
Codul etic.pdf
Politica de prevenire a fraudei.pdf
Registrul riscurilor.pdf
Regulament Evidenta cadourilor.pdf
Regulament privind avertizorii de integritate.pdf

Republica Moldova, Chișinău, str.Pușkin 22
Tel.: (+373 22) 23-23-72, (+373 22) 23-34-28
Fax: (+373 22) 23-26-98
E-mail: inform@moldpres.md, marketing@moldpres.md

Departamente

Departamentul Știri
Monitorul Oficial
Departamentul Fotomoldpres TV
Departamentul Economic