ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

Instituția Publică Agenția Informațională de Stat „Moldpres”

Agenția „Moldpres” are misiunea de a asigura producerea și difuzarea informației, publicarea și editarea actelor oficiale, informarea opiniei publice din țară și de peste hotare asupra politicii de stat și activității curente a autorităților publice din Republica Moldova, prestarea serviciilor editoriale, poligrafice și de publicitate, producerea și comercializarea materialelor foto și video.

Fondată prin Hotărârea Sovietului Suprem al RSSM nr. 122-XII din 20 iunie 1990 în urma lichidării Agenţiei Moldoveneşti de Informaţii ATEM, Moldpres şi-a dobândit cu insistenţă statutul de „voce” oficială a statului care transmite instituţiilor publice şi private, presei scrise şi audiovizuale, reprezentanţelor diplomatice, instituţiilor de presă internaţionale informaţii scrise, foto şi video despre actualitatea politică, economică, socială, culturală, ştiinţifică, sportivă locală şi de pe mapamond.

Imediat după înfiinţare, Agenţia Naţională de presă „Moldova-pres”, cum fusese definită iniţial, stabileşte primele relaţii de colaborare cu Agenţia Naţională de Presă „Rompres” (România) şi Agenţia de ştiri ITAR-TASS (Rusia).

Din prima zi a declanşării conflictului transnistrean şi până la momentul semnării acordului de încetare a focului, reporterii „Moldpres” au relatat consecvent situaţia în zona de conflict, constituind la acea vreme unica sursă veridică de informare din regiune.

Subordonată la etapa iniţială Parlamentului, Agenţia trece în 1994 în gestiunea Guvernului Republicii Moldova şi devine editorul „Monitorului Oficial al Republicii Moldova”. Ulterior, au survenit unele modificări structurale, care au avut drept scop eficientizarea activităţii manageriale şi transformarea Moldpres într-o structură mass-media modernă, cu trei direcţii principale de activitate: editarea „Monitorului Oficial”, difuzarea informaţiilor de larg interes public şi cronica foto.

În 1996, Agenţia devine întreprindere de stat, desfăşurându-şi activitatea în regim de autofinanţare. Anul următor se stabilesc relaţii de colaborare cu Agenţia de ştiri BELTA (Belarus), iar în 2001 Moldpres devine membru cu drepturi depline al Asociaţiei Balcanice a Agenţiilor de Presă (Alliance of Balcanic News Agencies – ABNA), care include structurile respective din Turcia, Albania, Grecia, Bulgaria, România, Slovenia, Iugoslavia şi Macedonia.

În acelaşi an, Moldpres semnează acorduri de colaborare pentru schimbul de informaţii cu Agenţia de ştiri DINAU (Ucraina), MTI (Ungaria) şi CHINA NOUA (Republica Populară Chineză).

Din iulie 2001, deja cu denumirea de Agenţie de stat, „Moldpres” trece în subordinea Cancelariei de Stat a Guvernului Republicii Moldova.

În același an, Moldpres organizează în incinta Palatului European de la Strasbourg, Franţa, expoziţia de fotografii cu genericul „Chez nous” („La noi”), având drept protagonist pe artistul fotograf Mihai Potârniche, şeful departamentului Fotomoldpres, eveniment apreciat înalt de elita europeană.

La 20 mai 2004, la Sofia, Bulgaria, între Agenţia Moldpres şi BTA a fost semnat Acordul cu privire la cooperarea în domeniul informaţiei, iar în martie 2006 este semnat Acordul de colaborare cu Agenţia Naţională de Informaţii a Ucrainei UCRINFORM.  În luna iunie a aceluiași an, este reînnoit Protocolul de colaborare dintre Moldpres şi Agenţia telegrafică din Belarusi BELTA.

În 2010, după o lungă perioadă de stagnare, se reiau relaţiile de colaborare dintre agenţiile naţionale de presă ale României şi Republicii Moldova – AGERPRES şi Moldpres, urmând să se efectueze schimbul reciproc de ştiri, informaţii şi vânzarea de produse fotografice.

Actualmente, Moldpres face schimb de informaţii cu agenţiile de ştiri: Agerpres (România), ITAR-TASS (Rusia), Ukrinform (Ucraina), Belta (Belarus), BTA (Bulgaria), XINHUA (China) ş.a. Agenţia dispune de un Centru de Presă cu o sală de conferinţe modernă şi un Centru pentru Relaţii cu Publicul în cadrul Departamentului „Monitorul Oficial”.

Având cea mai bogată arhivă foto din ţară, Agenţia îşi completează permanent baza de date cu materiale privind construcţia statală, actualitatea politică şi economică, relaţiile internaţionale ale Republicii Moldova.

La 23 iunie 2018, prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova, Întreprinderea de stat Agenția Informațională de Stat „Moldpres” se reorganizează prin transformare în Instituția publică „Agenția Informațională de Stat „Moldpres”, având în calitate de fondator  Cancelaria de Stat.

În conformitate cu deontologia profesională, Moldpres se ghidează de principiul activităţii în afara oricăror influenţe politico-ideologice ori de alt caracter care ar afecta imparţialitatea, exactitatea şi pluralismul.

O direcţie importantă în activitatea de ultimă oră a Agenţiei este promovarea imaginii Republicii Moldova în lume, reflectarea evenimentelor legate de integrarea ţării în structurile europene şi implementarea standardelor de viaţă occidentale.

Statutul IP Agenția Informațională de Stat „Moldpres”

Organigrama IP Agenția Informațională de Stat „Moldpres”

Subdiviziuni structurale

REDACȚIA ȘTIRI (cu statut de Direcție)

Redacția Știri asigură piaţa mass-media cu o variată gamă de produse informaţionale la rubricile: Oficial, Social, Politic, Economic, Cultură, Regionale, Sport, Externe, Agenda, Comunicate. Zilnic, reporterii Agenției reflectă cele mai importante evenimente din ţară și de peste hotare, contribuind la informarea obiectivă și echidistantă a publicului larg.

Graţie unei intense colaborări internaţionale, ştirile Moldpres sunt prezente pe platformele internaţionale ANIA şi BSANNA. Astfel, din punct de vedere geografic, Agenţia îşi are tribuna sa atât la Bucureşti, cât şi la Baku, Ankara, Kiev, Belgrad, Moscova etc. 

Moldpres asigură traducerea producţiei sale informaţionale în limbile engleză şi rusă.

MONTORUL OFICIAL

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, unica publicaţie oficială a statului, structură publică de interes naţional, care asigură un înalt profesionalism la publicarea legii ce trebuie cunoscută şi aplicată întocmai de către autorităţi şi cetăţeni, înlesneşte în permanenţă cunoaşterea exactă şi rapidă a actelor oficiale, contribuind astfel la consolidarea statului de drept.

În conformitate cu prevederile Legii nr.173-XIII din 06.07.1994 privind modul de publicare şi intrare în vigoare a actelor oficiale, Monitorul Oficial editează legile, hotărârile Parlamentului, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, hotărârile şi dispoziţiile Guvernului, ale Curţii Constituţionale şi ale Curţii de Conturi, actele normative ale organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice, ale Băncii Naţionale a Moldovei şi ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare. În caz de necesitate, în Monitorul Oficial sunt publicate şi alte acte oficiale.

În prezent, Monitorul Oficial apare cel puțin o dată pe săptămână şi este alcătuit din cinci părţi:

Partea I – legile, hotărârile Parlamentului, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, actele Curţii Constituţionale şi ale Curţii de Conturi, actele internaţionale şi rapoartele Centrului pentru Drepturile Omului;

Partea a II-a – hotărârile şi dispoziţiile Guvernului cu caracter normativ;

Partea a III-a – actele normative ale organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice şi Băncii Naţionale a Moldovei;

Partea a IV-a – informaţii cu privire la înregistrarea, sistarea şi încetarea activităţii partidelor, altor organizaţii social-politice şi a organizaţiilor obşteşti, precum şi a agenţilor economici, informaţii privind aplicarea conform legii a procedurii falimentului întreprinderilor şi organizaţiilor;

Partea a V-a – cereri de dobândire sau de renunţare la cetăţenia Republicii Moldova, anunţuri privind pierderi de acte care atestă dreptul de proprietar, starea civilă, profesia şi studiile, precum şi pierderea legitimaţiei de serviciu ş.a.

Monitorul Oficial al Republicii Moldova este un produs protejat legal şi dă dreptul Moldpres de a-i autoriza reproducerea ori crearea altor produse derivate numai de către abonaţi, potrivit contractului de abonament, cu obligaţia acestora de a-l folosi în limitele prevăzute de contract, de a nu-i distorsiona conţinutul şi de a menţiona obligatoriu sursa „Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

DIRECȚIA ANALIZĂ FINANCIARĂ ȘI MONITORIZARE

Direcția elaborează politica economico-financiară de dezvoltare a Agenției, programe economice de perfecționare și sporire a veniturilor. Asigură sporirea nivelului de pregătire materială și eficientizarea procesului de producție. Întocmește rapoarte lunare privind rezultatele economico-financiare și monitorizează eventualele riscuri, elaborează documente și norme ce țin de activitatea economic a structurilor Agenției.

DIRECȚIA PRESTĂRI SERVICII

Misiunea Direcţiei Prestări Servicii constă în acordarea asistenței juridice în domeniul aplicării legislației, reprezentarea Agenției în procesele aflate pe rol în instanța de judecată, precum și asigurarea managementului documentelor în cadrul Agenției.