ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

MONITORUL OFICIAL înlesneşte cunoaşterea exactă şi rapidă a actelor oficiale

MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA, unica publicaţie oficială a statului, structură publică de interes naţional, care asigură un înalt profesionalism la publicarea legii ce trebuie cunoscută şi aplicată întocmai de către autorităţi şi cetăţeni, înlesneşte în permanenţă cunoaşterea exactă şi rapidă a actelor oficiale, contribuind astfel la consolidarea statului de drept.

În conformitate cu prevederile Legii nr.173-XIII din 06.07.1994 privind modul de publicare şi intrare în vigoare a actelor oficiale, MONITORUL OFICIAL editează legile, hotărârile Parlamentului, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, hotărârile şi dispoziţiile Guvernului, ale Curţii Constituţionale şi ale Curţii de Conturi, actele normative ale organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice, ale Băncii Naţionale a Moldovei şi ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare. În caz de necesitate, în MONITORUL OFICIAL se publică şi alte acte oficiale.

În prezent MONITORUL OFICIAL apare cel puțin o dată pe săptămâna şi este alcătuit din cinci părţi:

  • Partea I – legile, hotărârile Parlamentului, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, actele Curţii Constituţionale şi ale Curţii de Conturi, actele internaţionale şi rapoartele Centrului pentru Drepturile Omului;
  • Partea a II-a – hotărârile şi dispoziţiile Guvernului cu caracter normativ;
  • Partea a III-a – actele normative ale organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice şi Băncii Naţionale a Moldovei;
  • Partea a IV-a – informaţii cu privire la înregistrarea, sistarea şi încetarea activităţii partidelor, altor organizaţii social-politice şi a organizaţiilor obşteşti, precum şi a agenţilor economici, informaţii privind aplicarea conform legii a procedurii falimentului întreprinderilor şi organizaţiilor;
  • Partea a V-a – cereri de dobîndire sau de renunţare la cetăţenia Republicii Moldova, anunţuri privind pierderi de acte care atestă dreptul de proprietar, starea civilă, profesia şi studiile, precum şi pierderea legitimaţiei de serviciu ş.a.

Din momentul de când este editat de Agenţia Informaţională de Stat „Moldpres”, MONITORUL OFICIAL şi-a demonstrat o certă credibilitate şi o prestaţie incontestabilă datorată profesionalismului înalt, operativităţii şi tenacităţii cu care activează colectivul redacţiei.

MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat legal şi dă dreptul MOLDPRES de a-i autoriza reproducerea ori crearea altor produse derivate numai de catre abonaţi, potrivit contractului de abonament, cu obligaţia acestora de a-l folosi în limitele prevăzute de contract, de a nu-i distorsiona conţinutul şi de a menţiona obligatoriu sursa MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA.


Relații la:

Secretariat: (022) 23 44 41

Suport tehnic: (022) 20 48 11

Contabilitate: (022) 23 44 36

Documentare: (022) 20 48 12