ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

Arhiva de documente (Documentare)

Acumulat în decurs de peste două decenii, fondul de documente constituie suportul real pentru prestarea unui spectru larg de servicii persoanelor interesate:

Aceste servicii sunt:
  • De informare în domeniul legislaţiei curente prin punerea la dispoziţie xeroxarea anumitor decrete ale Preşedintelui RM, coduri şi legi, hotărâri ale Parlamentului şi Guvernului, acte ale autorităţilor publice centrale, precum şi modificările la acestea (la solicitare);
  • De consulting în cazul când persoana ştie cu aproximaţie sau nu cunoaşte deloc denumirea, numărul oficial al actului când şi în ce număr al MO a fost publicat documentul legislativ/ executiv/normativ pe care îl caută;
  • De documentare istorică: acte referitoare la un eveniment important cu începere din 1989 până în prezent (imn, stemă, limbă de stat, trecerea la grafia latină; crearea structurilor de stat şi modificarea acestora; acordarea distincţiilor; aderări şi colaborări cu organisme internaţionale, relaţii bilaterale cu alte state etc);
  • De alcătuire a unor pachete de acte tematice în domeniile solicitate: economie, social, cultură etc (în timp rezonabil).

Servicii suplimentare prestate la solicitare:

  • Buletine de ştiri alcătuite în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe pentru difuzare peste hotare (1996-1999);
  • Articole de ziare în mape tematice: Transnistria, UTG Găgăuzia, relaţii cu alte ţări;
  • Buletinele de ştiri AIS „Moldpres”, difuzate în perioada 2003-2009 (pe suport de hârtie);
  • Servicii de căutare a unor anunţuri publicitare/ avize agenţi economici sau pierderi acte de persoane fizice.

Relații la:

Tel.: (+373) 022 23 37 26
E-mail: gheorghe.gorita@moldpres.gov.md
Direcția Analiză Financiară și Monitorizare