ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

Comunicat de presă al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării

16:44 | 04.05.2020 Categorie: Comunicate

Ministrul Igor ȘAROV: „ Toți elevii vor fi promovați în anul următor în baza rezultatelor obținute în semestrul I și II cu cel puțin două note”

Chişinău, 4 mai. /MOLDPRES/. Medii încheiate în baza rezultatelor din primul și al doilea semestru, înscrierea în clasa I, fără certificate medicale și patru discipline vocaționale noi la treapta de liceu. Despre acestea, dar și alte decizii importante despre finalizarea anului de studii a anunțat astăzi ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Igor ȘAROV, în cadrul unui briefing de presă.

În mesajul său, ministrul Igor Șarov a afirmat că perioada de redeschidere a școlilor va fi decisă, ținând cont de interesul superior al copilului și aspectele generale de sănătate publică, în baza evaluării beneficiilor și riscurilor aferente, a informațiilor intersectoriale și dovezilor specifice contextului, inclusiv factori educaționali, de sănătate publică și socio-economici.În acest sens, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova vor semna un ordin comun privind acțiunile de reluare a activității în instituțiile de învățământ, în condiții de siguranță pentru elevi, cadre didactice, personalul din școli și părinți.

Privind finalizarea anului de studii 2019-2020 în învățământul general, oficialul a subliniat că tezele semestriale din sesiunea de vară au fost anulate. Tuturor elevilor le va fi încheiată situația școlară și vor fi promovați în anul următor în baza rezultatelor obținute în semestrul I și a rezultatelor în semestrul al II-lea cu cel puțin două note, incluzând perioada învățării la distanță.

Referitor la examenului național de Bacalaureat, oficialul a reiterat că o decizie definitivă în acest sens va fi adoptată de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării după finalizarea stării de urgență, respectiv 15 mai. „Ministerul este extrem de responsabil și va adopta cea mai corectă decizie, astfel ca și în acest an dificil, copiii să poată absolvi liceul cu demnitate și să aibă o diplomă recunoscută internațională.”, a afirmat Igor Șarov.

În învățământul profesional tehnic, media semestrială a elevilor va fi calculată în baza notelor acumulate pe parcursul semestrului. Toți elevii vor fi promovați în următorul an de studii, iar pentru cei care au obținut o medie mai mică decât 5,00 se va organiza, după revenirea la studii, o perioadă suplimentară de recuperare. Examenele de calificare urmează a fi desfășurate în condițiile prevederilor Ordinului 1127/2018, după revenirea la studii în termenele stabilite de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării”.

În privința finalizării anului academic în instituțiile de învățământ superior senatele universitare urmează să decidă asupra modalităților de finalizare a studiilor superioare de licență, care au incluse și anumite examene la unele programe de studii superioare, în afară de tezele de licență. În același timp, prin derogare de la anumite prevederi ale Regulamentului-cadru privind organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de licență, a Planului-cadru pentru studii superioare Ministerul va propune: pentru anul universitar 2019-2020, pe perioada situației de urgență, cu respectarea calității procesului educațional, susținerea examenului și/sau tezei/proiectului de licență online, în baza unei metodologii aprobate de către senatul universitar.

Referitor la înscrierea elevilor în clasa I, ministrul Igor Șarov a menționat că aceasta se va realiza în conformitate cu prevederile Codului Educației,conform districtului, respectând cerințele sanitaro-igienice stabilite pe durata pandemiei.Pentru etapa de înscriere a copilului în școală, nu este obligatorie prezentarea certificatului medical. La depunerea cererii, părinții vor semna o declarație pe propria răspundere, asumându-și obligația prezentării certificatului medical până la începutul anului școlar.Orarul înscrierii elevilor în clasa I este următorul: Etapa I: 21 mai - 19 iunie; Etapa a II-a va fi extinsă: 22 iunie - 31 iulie.

În privința atestării cadrelor didactice, ministrul Igor Șarov a precizat că sesiunile republicane/ raionale/ municipale de atestare în vederea conferirii gradelor didactice și manageriale doi, întâi și superior se vor desfășura în luna iunie, în baza unui orar stabilit de minister sau după caz de organele locale de specialitate în domeniul învățământului, iar  procedura de confirmare a gradelor didactice și manageriale doi, întâi și superior se va efectua în luna iunie, în baza evaluării interne consemnate în procesul-verbal al ședinței Consiliului pedagogic și extrasului din portofoliul de atestare prezentate în format electronic membrilor Comisiei republicane de atestare sau după caz membrilor Comisiei raionale/ municipale de atestare.

De asemenea, în cadrul briefingului, ministrul Igor Șarov a vorbit despre actualizarea de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a ofertei curriculare opționale prin inserția a patru discipline vocaționale la treapta de liceu și anume: Conducerea autovehiculului: Comportament și siguranță; Descoperă Moldova. Ghid pentru Republica Moldova; Profesiile domeniului IT: Dezvoltator de programe (Software developer); Design grafic; Inteligență artificială; Introducere în Securitate IT și Voluntar pentru Educație. Disciplinele vor avea un impact, în primul rând, educațional, determinat de o necesitate de a se adapta realităților din societate, și nu în ultimul rând socio-economic pentru a avea o orientare profesională și să creeze posibilități de certificare.

La final, ministrul Educației, Culturii și Cercetării a mulțumit cadrelor didactice pentru deschidere și promptitudine către adaptarea învățării la distanță.

Orice material publicat pe pagina web a I.P. „Agenția Informațională de Stat „Moldpres” este proprietatea intelectuală a Agenției, fiind protejată de legislația privind drepturile de autor și drepturile conexe. Preluarea și/sau folosirea acestora se va face doar cu referință obligatorie la sursă și fără denaturarea textului. Vă mulțumim pentru înțelegere!