ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

Roman Cojuhari: „Potențialul uman al ÎS Poșta Moldovei rămâne a fi cea mai importantă resursă a instituției”

17:16 | 01.02.2022 Categorie: Interviuri, Comentarii, Evenimente

Interviu acordat în exclusivitate Agenției Informaționale de Stat MOLDPRES de către Roman Cojuhari, administratorul interimar al Întreprinderii de Stat „Poșta Moldovei”

MOLDPRES: În epoca online și a tehnologiilor moderne cum de făcut ca şi factorul poștal să-şi mențină rolul important de altădată?

Roman Cojuhari: Rolul poștașului în societate rămâne a fi la fel de important chiar dacă tehnologiile moderne avansează. Meseria de poștaș este una dintre cele mai vechi, care de veacuri a asigurat legătura între oameni. Fie ploaie, soare sau ninsori, poștașii parcurg zilnic distanțe mari pentru că sunt așteptați cu scrisori, trimiteri poștale sau colete. Poștașul e mai mult decât un simplu distribuitor de ziare.

MOLDPRES: Pe cât de real este ca Poşta Moldovei să devină o poştă extrarapidă?

R.C.: Poșta Moldovei este în relații de colaborare cu administrațiile poștale străine, preluând cele mai bune practici de îmbunătățire a calității serviciilor. Iar prin modernizarea și digitalizarea serviciilor vom spori calitatea și rapiditatea serviciilor. Iar dacă e să ne referim  la termenul de livrare a coletelor, atunci trebuie să menționez faptul că poșta se conduce după standardele internaționale care sunt agreate de către Uniunea Poștală Universală, fiind membră. În context, aș putea menționa despre serviciul Curier Rapid de la Poşta Moldovei, care asigură transportarea și livrarea coletelor în toate localitățile din țară, acesta fiind cel mai rapid și sigur serviciu de curierat din țară. Putem vorbi despre trimiterile poștale internaționale expediate prin serviciul EMS, care la fel este un serviciu de livrare expres.

MOLDPRES: Ar fi posibilă implementarea unor servicii suplimentare la cele existente ale Poştei Moldovei, care ar moderniza şi eficientiza instituția?

R.C.: Da, suntem în proces. În curând vor fi lansate noi servicii. Acestea se referă la plăți și transferuri prin intermediul serviciilor WEB, aplicațiile din telefoanele mobile etc., extinderea serviciului portmoneului electronic pentru persoane fizice și juridice, diversificarea serviciilor de remitere de bani prin încheierea de acorduri de colaborare cu operatorii poștali din alte țări.

MOLDPRES: „Scandalul anabolizantelor” a scos Poşta Moldovei într-o lumină proastă, lăsând de înțeles că instituția poate fi folosită şi în scopuri ilicite. Cum o să vă protejați pe viitor în acest sens?

R.C.: La momentul actual, întreprinderea este în strânsă colaborare cu Serviciul Vamal şi se preconizează crearea unui centru poștal modern de procesare a trimiterilor poștale internaționale, care va dispune de linii de sortare automatizată și vămuire rapidă. Mai mult, utilizarea echipamentelor moderne de control vamal vor contribui la sporirea securității trimiterilor poștale, precum și la combaterea traficului ilicit de mărfuri prin intermediul trimiterilor poștale internaționale.

MOLDPRES: Poștașii fac parte din categoriile cu salarii nu tocmai avantajoase, or, în cazul unor eventuale modernizări cum veţi stimula tinerii să vină în breaslă?

R.C.: Pentru moment, unul din principalele obiective în calitatea mea de director este majorarea salariilor angajaților poștali. Însă, totodată, cred că pe tinerii specialiști îi va motiva și faptul că Poșta Moldovei oferă stabilitate – un loc de muncă stabil, un viitor apropiat modernizat, la fel și cunoștințe în domeniul economico-financiar și evident, dezvoltarea profesională. Dar eu mai cred că tinerii specialiști în primul rând ar fi bine să ia în considerare și faptul că Î.S. Poșta Moldovei este una dintre cele mai mari întreprinderi din Republica Moldova, o instituție legendară, care de-a lungul timpului este în serviciul cetățenilor.

MOLDPRES: Care ar fi motivul principal ce v-a făcut să acceptați să veniți în fruntea Î.S „Poșta Moldovei”?

R.C.: Cea mai mare parte a experienței mele a fost într-o instituție similară cu cea a întreprinderii. Mi-am început activitatea la Banca de Economii, într-un colectiv de 2000 de oameni, unde am văzut ce înseamnă spiritul unei astfel de echipe și ce înseamnă o familie atât de mare, și cât de mult țin oamenii la întreprinderea la care lucrează. Experiența pe care o am de la Banca de Economii, precum și din alte instituții, cred că este una foarte bună pentru a nu permite distrugerea acestei întreprinderi.

Am decis să vin la Poșta Moldovei pentru că vreau să dezvolt întreprinderea, să îmbunătățesc calitatea serviciilor. Eu dintotdeauna am avut viziuni pentru Poșta Moldovei, și anume pentru unele servicii, pentru a fi dezvoltate, pentru transformarea întreprinderii. Din aceste considerente, pentru mine a fost o decizie asumată.

MOLDPRES: Ce situație ați găsit la întreprindere?

R.C.: Î.S. Poșta Moldovei este una dintre cele mai mari întreprinderi din țară, cu multe nivele de structură organizatorică, cu filiale și departamente de specific diferit și cu peste 5000 de angajați. Astfel, într-o instituție atât de mare, este clar faptul că pe lângă lucruri bune, am găsit și multe lacune, probleme și deficiențe în procesele operaționale și organizatorice.

Totuși, în primul rând, vreau să menționez că la Î.S. „Poșta Moldovei” am găsit o echipă mare de oameni profesioniști, care muncesc cu responsabilitate și pasiune, iar pasiunea pentru muncă  cu siguranță aduce întotdeauna performanță. Din păcate, această echipă de oameni buni nu a fost la timp apreciată.

Angajații din sistemul poștal au salarii mici, având o responsabilitate foarte mare, iar pentru creșterea calității serviciilor știu că este importantă și stimularea colectivului. Poștașii, pe timp de ploaie, vânt, ninsoare sau arșiță, merg sârguincioși pe la casele oamenilor și le duc facturile, ziarul sau pensia. Am aflat că lucrătorii poștali au un salariu mai mic decât al unui personal auxiliar din instituțiile bugetare, iar pe lângă salariile mici, lucrătorii poștali erau nevoiți să procure  din banii proprii echipamente, pentru că acestea nu au fost cumpărate de ani de zile.

Tot aici am putea vorbi și despre tarifele care nu au fost ajustate încă din anul 2012, respectiv acestea nu acoperă nici costurile operaționale de muncă, iar aceasta denotă lipsa curajului a administrației, cât și a factorului politic de atunci, din motiv că se făcea mai multă politică, iar din această cauză aveau de suferit angajații întreprinderii. Astfel, tarifele nefiind ajustate la timp, respectiv nici salariile nu au putut fi majorate. În anul 2017, au fost încercări de a ajusta tarifele, dar din cauza lipsei de argumente și a factorului politic de atunci, nu s-a aprobat proiectul propus. Astfel, a fost înaintat spre consultare publică proiectul privind aprobarea tarifelor pentru serviciile poștale din sfera serviciului poștal universal și a tarifelor aplicate pentru utilizarea rețelei poștale publice a Î.S. ”Poșta Moldovei”. 

MOLDPRES: Primele decizii pe care le-aţi întreprins în această funcție?

R.C.: Din momentul în care am preluat mandatul de conducere a Î.S. Poșta Moldovei au fost planificate mai multe acțiuni prioritare și necesare. În primul rând, am inițiat evaluarea amplă și aprofundată a activității curente și a indicatorilor economico-financiari pentru perioadele anterioare. La fel, a  fost efectuată o analiză mai detaliată a contractelor încheiate, unde au fost depistate mai multe neclarități. De asemenea, a fost demarat un amplu proces de analiză pe partea de achiziții și logistică, unde la fel au fost depistate mai multe abateri. Am sesizat deja și organele de drept.

Evident, sunt lucruri mai puțin frumoase, însă toate acestea sunt în proces de examinare și unele cazuri sunt date la instituțiile abilitate pentru a se cerceta anumite acțiuni întreprinse în trecut.

Totodată, urmează să revizuim Planul de afaceri al întreprinderii, pentru a trasa direcțiile prioritare de dezvoltare a Î.S. „Poșta Moldovei” pentru anii 2022 – 2023 în vederea creșterii accesibilității și competitivității serviciului poștal universal întru satisfacerea necesităților populației.

MOLDPRES: Ce priorități veți avea în continuare?

R.C.: Una din priorități în calitatea mea de director este modernizarea rețelei poștale și dezvoltarea infrastructurii. La fel, optimizarea și îmbunătățirea serviciilor prestate de întreprindere, dar și implementarea inovațiilor și tehnologiilor performante în domeniu, cum ar fi implementarea sistemului de plăți electronice. Utilizarea instrumentelor de plată fără numerar în era digitalizării va reprezenta un pas decisiv în perfecționarea sistemelor de plăți, aducând o serie de avantaje clienților, dar și întreprinderii.

De asemenea, unul din obiective este crearea unei echipe profesioniste de administrare, precum și planificarea corectă a necesarului de personal, care  sunt factori-cheie în dezvoltarea întreprinderii.

Un alt obiectiv al meu este de a oferi condiții de muncă optimale pentru angajații întreprinderii, la fel și majorarea salariilor agnaților poștali. 

MOLDPRES: Ce provocări credeți că are în față Poșta Moldovei?

R.C.: În primul rând piața liberalizată. Concurența crește din partea operatorilor poștali privați, care nu au de întreținut o rețea atât de mare și un număr mare de angajați, nu au un spectru atât de larg de servicii, aceștia axându-se mai mult pe serviciile de curierat. O altă provocare ar fi reorganizarea întreprinderii, conform cerințelor legislației, pentru că structura organizatorică este componenta de bază a sistemului de management, de care depinde funcționarea unei întreprinderi, consumul de resurse, eficiența activității, iar o structură bună poate favoriza comunicarea, rezolvarea operativă a problemelor, reducerea consumurilor de muncă, în timp ce organizarea necorespunzătoare duce la apariția unor disfuncțiuni în activitatea întreprinderii, generează dezordine și ineficiență.

O altă provocare pentru Poșta Moldovei ar fi încercarea de a schimba percepția oamenilor față de întreprindere, pentru că în ultimii ani, percepția oamenilor este una defavorabilă, fapt care afectează viabilitatea și credibilitatea ei, așa după cum o imagine pozitiva îi consolidează sau dezvoltă poziția.

MOLDPRES: Numiți măsurile imediat următoare pe care le veți întreprinde pentru dezvoltarea sistemului poștal?

R.C.: Pentru următorii ani, acțiunile Î.S. ”Poșta Moldovei” sunt orientate spre dezvoltarea serviciilor prestate atât celor poștale, cât și celor de plată, adaptarea condițiilor la cerințele pieței, precum și implementarea serviciilor noi.

În prezent, se lucrează intens asupra Conceptului de dezvoltare al Î.S. „Poșta Moldovei” în calitate de prestator de servicii de plată modern fără numerar. Acest concept se referă la următoarele direcții: deschiderea conturilor de plăți pentru persoanele fizice în platforma E-Money operată de Î.S. „Poșta Moldovei” și prestarea de servicii moderne de plată pentru clienți.

Aceste servicii se referă la plăți și transferuri prin intermediul serviciilor WEB, aplicațiilor prin telefoanele mobile etc.; extinderea serviciului portmoneului electronic pentru persoane fizice și juridice; diversificarea serviciilor de remitere de bani prin încheierea de acorduri de colaborare cu operatorii poștali din alte țări (preponderent din țările unde este prezentă diaspora moldovenească), precum și atragerea în rețeaua Î.S. „Poșta Moldovei” a unui număr cât mai mare de sisteme de remitere de bani, precum și prestarea unor servicii inovative pentru beneficiarii de remitențe din Republica Moldova (remittances-to-cards; remittances-to-wallets).

Poșta Moldovei va avea posibilitatea să emită carduri de plată pentru cetățeni, pe care  vor putea primi  remitențe, efectua decontări interbancare, încasări, plăți pentru serviciile comunale și achitări pentru utilizarea platformelor e-commerce.

Totodată, vreau să menționez că în centrul tuturor acțiunilor noastre sunt și vor rămâne clienții. Respectiv, planurile noastre se reduc la strategii ce vor contribui la satisfacția clienților noștri, ne dorim ca ei să trăiască cea mai bună experiență de la orice interacțiune cu Poșta Moldovei  și să apeleze la serviciile noastre cu plăcere de fiecare dată. Iar o astfel de performanță presupune o echipă foarte bine pregătită, tehnologii de ultimă generație, servicii noi adaptate la tendințele de piață, accesibilitatea serviciilor, flexibilitate din partea  întreprinderii.

La momentul actual, suntem în proces de evaluare a tuturor compartimentelor care implică efectuarea unei trimiteri poștale, începând de la procesul de expediere până la procesul de primire a trimiterilor poștale. Respectiv, se analizează posibilitatea dezvoltării unei poște hibrid.

MOLDPRES: Vă mulțumim pentru interviu!

Roman Cojuhari a fost desemnat la 21 septembrie 2021 în calitate de administrator interimar al Î. S. „Poșta Moldovei”. Este de profesie economist, are o experiență de peste opt ani în sistemul bancar.  

img22000723

Orice material publicat pe pagina web a I.P. „Agenția Informațională de Stat „Moldpres” este proprietatea intelectuală a Agenției, fiind protejată de legislația privind drepturile de autor și drepturile conexe. Preluarea și/sau folosirea acestora se va face doar cu referință obligatorie la sursă și fără denaturarea textului. Vă mulțumim pentru înțelegere!