ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

În Republica Moldova ar putea fi construite crematorii

11:34 | 27.04.2023 Categorie: Societate

Chişinău, 27 apr. /MOLDPRES/. Un proiect de lege cu privire la funcționarea cimitirelor a fost înregistrat la Parlament. Inițiativa aparține deputaților Oazu Nantoi și Marcela Nistor și este constituită din șase capitole în care se reglementează un spectru larg de activități specifice precum: înființarea, administrarea, închiderea și desființarea cimitirelor și crematoriilor umane, înhumările, exhumările, reînhumările și incinerarea persoanelor decedate, comunică MOLDPRES.

Potrivit autorilor, proiectul de lege a fost consultat cu Ministerul Mediului și cu cel mai mare administrator de cimitire din Republica Moldova – Întreprinderea Municipală Combinatul Servicii Funerare.

Conform sursei citate, crematoriile umane vor putea fi înființate de către autorități publice centrale, locale sau în parteneriate publice-private. Standardele de autorizare și funcționare, normele tehnice, sanitare și de mediu pentru crematoriile umane vor fi elaborate, actualizate și monitorizate de către Ministerul Sănătății și cel al Mediului.

Înființarea și desființarea crematoriilor umane va avea loc în condițiile Legii 163/2010 cu privire la autorizarea executării lucrărilor de construcție și prevederile Legii nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului. Administrațiile cimitirelor și crematoriilor umane vor putea amenaja și pune la dispoziția persoanelor interesate, pe baza unui contract, încheiat pe o perioadă determinată, spații speciale destinate păstrării urnelor funerare cu cenușa persoanelor decedate (columbare). La desființarea crematoriului, în cazul prezenței columbarelor, proprietarul crematoriului va fi obligat să aducă la cunoștința publicului, prin intermediul mijloacelor de informare în masă, în prealabil, intenția desființării crematoriului și să asigure eliberarea urnelor funerare către rude.

Administratorii crematoriilor vor avea următoarele obligații: să elaboreze și să respecte Regulamentul de organizare și funcționare a crematoriului; să stabilească regulile privind prestarea serviciului de incinerare, în conformitate cu standardele elaborate de ministerele Sănătății și Mediului; să întocmească, să păstreze registrele de evidență și arhivă; să stabilească regulile de acces în crematoriu și orarul de funcționare a columbarelor; să asigure servicii de relații cu publicul și informarea vizitatorilor columbarelor.

Administrațiile crematoriilor vor asigura și întocmirea și păstrarea registrului de evidență în care se vor înscrie în mod obligatoriu următoarele date: numărul dosarului de incinerare, ziua, luna și anul plasării în columbar a urnei funerare, datele de identificare ale persoanei decedate, data decesului, numele și adresa persoanei care a comandat incinerarea.

Potrivit proiectului, pentru fiecare incinerare realizată, administrația crematoriului uman va trebui să întocmească un dosar de incinerare, care va include următoarele documente: copia certificatului de deces sau copia unui alt act care confirmă decesul; avizul organelor de poliție; cererea de incinerare și contractul aferent; actul de predare-primire a urnei funerare.

Documentul stabilește că se interzice incinerarea: persoanelor decedate neidentificate; persoanelor decedate cărora nu li s-a emis certificatul de deces sau un alt act care confirmă decesul; persoanelor străine decedate în Republica Moldova în lipsa aprobării oficiului consular din Moldova al țării al cărei cetățean a fost persoana decedată.

Autorii documentului susțin că necesitatea adoptării prezentului proiect de lege rezultă din faptul că în Republica Moldova nu există o lege ce ar reglementa activitatea cimitirelor și crematoriilor umane, în conformitate cu cele mai bune practici internaționale. În prezent, cadrul normativ referitor la organizarea și funcționarea cimitirelor este asigurat de mai multe acte normative, hotărâri și regulamente (Regulamentul cu privire la cimitire, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 1072/1998), ale căror conținut este învechit, iar domeniul crematoriilor umane nu este reglementat de legislația Moldovei.

Proiectul de lege urmează a fi supus avizării, expertizei anticorupție și consultării publice în conformitate cu prevederile cadrului normativ în vigoare.

Conform datelor oficiale, în Republica Moldova există, pentru fiecare comunitate urbană minimum câte un cimitir, iar doar pe teritoriul municipiului Chișinău sunt amplasate 11 cimitire, care se întind pe o suprafață de aproximativ 200 de hectare. În funcție de capacitatea de administrare a acestora, cimitirele și unele sectoare din cimitirele mai mari se află într-o stare care variază de la bună la abandonate. În același timp, pe teritoriul Moldovei, în condițiile lipsei unui cadru de reglementare, nu există crematorii umane, iar cetățenii țării noastre utilizează în aceste scopuri crematoriile din Ucraina și România.

Foto simbol

img23003335

Orice material publicat pe pagina web a I.P. „Agenția Informațională de Stat „Moldpres” este proprietatea intelectuală a Agenției, fiind protejată de legislația privind drepturile de autor și drepturile conexe. Preluarea și/sau folosirea acestora se va face doar cu referință obligatorie la sursă și fără denaturarea textului. Vă mulțumim pentru înțelegere!