ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

Comunicat de presă al Comisiei Naționale a Pieței Financiare

17:51 | 11.05.2023 Categorie: Comunicate

Decizii ale Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare – 10 mai 2023

Chişinău, 11 mai /MOLDPRES/. În cadrul ședinței din 10 mai 2023, Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de bază și atribuțiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pieței financiare nebancare, inter alia:

I. Reglementare:
* Proiectul Hotărârii cu privire la modificarea unor acte normative ale CNPF, care reglementează activitatea organismelor de plasament colectiv, cu scopul de a crea baza normativă secundară și punerea în aplicare a Legii nr. 2/2020 privind organismele de plasament colectiv alternative. În particular, Hotărârea vizează operarea amendamentelor la următoarele acte normative: Regulamentul privind modul de calcul al activului net (capitalului propriu) și al activului net unitar al organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (nr. 5/14/2015); Regulamentul privind limitele și tipul de instrumente în care pot investi organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (nr. 5/15/2015); Regulamentul privind transparența și publicitatea activității organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a societăților de administrare fiduciară a investițiilor (nr. 62/20/2014); Regulamentul privind reglementările prudențiale față de activitatea societății de administrare fiduciară a investițiilor (nr. 62/21/2014). Proiectul Hotărârii a fost supus consultărilor cu autoritățile publice competente, precum și a fost remis spre avizare și consultare instituțiilor și părților interesate.

II. Autorizare:
* Confirmarea dlui Efim Lupanciuc în funcția de administrator – director executiv al Asociației Naționale Centrale a asociațiilor de economii și împrumut.

* Înregistrarea în Registrul agenților de asigurare și agenților bancassurance a OCN „BANCASSURANCE GROUP” SRL.
* Aprobarea cererii de numire a dnei Veronica Malcoci în funcția de membru și președinte al Comitetului de conducere al ÎM CA „GRAWE CARAT ASIGURĂRI” SA.
* Avizarea cererii de retragere obligatorie, inițiată de ofertantul „Avicola Farm Meat” SRL, adresată acționarilor „Avicola Gallinula” SA, obiectul căreia îl constituie 43 866 acțiuni ordinare nominative.
* Avizarea cererii de retragere obligatorie, inițiată de ofertantul multiplu în componența: Lidia Cinpoieș, Nicolai Cinpoieș, Ion Cotelea, Victor Roșca, Alexandru Rusnac, Irina Șincarenco și Eduard Simes, adresată acționarilor „BAZA DE TRANSPORT AUTO NR. 31 CHIȘINĂU” SA, obiectul căreia îl constituie 17 495 acțiuni ordinare nominative.

III. Supraveghere:
* În rezultatul analizei efectuate din oficiu a ofertelor de achiziții publice desfășurate în perioada 01.07.2022-15.03.2023 de contractare a serviciilor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto pentru pagube produse de autovehicule, Consiliul de Administrație a prescris companiilor „MOLDASIG” SA și BAR „NOVA ASSISTANCE” SRL să respecte necondiționat prevederile actelor normative în partea ce ține de operarea cu prime, tarife și de plata primelor de asigurare obligatorie stabilite în conformitate cu cadrul normativ relevant.

* Suspendarea achitării contribuției anuale pentru perioada de gestiune 2022 în Fondul de compensare a investitorilor, având în vedere că Fondul respectiv are acumulate mijloace care asigură plata compensației în limita plafonului minim de compensare.

Orice material publicat pe pagina web a I.P. „Agenția Informațională de Stat „Moldpres” este proprietatea intelectuală a Agenției, fiind protejată de legislația privind drepturile de autor și drepturile conexe. Preluarea și/sau folosirea acestora se va face doar cu referință obligatorie la sursă și fără denaturarea textului. Vă mulțumim pentru înțelegere!