ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

Comunicat de presă al Comisiei Naționale a Pieței Financiare

10:39 | 26.05.2023 Categorie: Comunicate

CNPF continuă fortificarea cadrului normativ în partea ce vizează cerințele față de persoanele cu funcții de conducere și care dețin funcții-cheie ale asigurătorului

Chişinău, 26 mai. /MOLDPRES/. Consiliul de administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare a aprobat, în cadrul ședinței din 23 mai curent, Regulamentul privind cerințele față de persoanele cu funcții de  conducere, membrii comitetului de audit și persoanele care dețin funcții-cheie ale asigurătorului sau reasigurătorului, conducătorii sucursalei unui asigurător sau reasigurător din stat terț și față de lichidatorul asigurătorului sau reasigurătorului în proces de lichidare.

Regulamentul este un document important menit să consolideze capacitățile persoanelor cu funcții de conducere și care dețin funcții-cheie în gestionarea riscurilor specifice domeniului de asigurare/reasigurare. Astfel, noile norme vor contribui la dezvoltarea guvernanței corporative, prin aplicarea celor mai bune practici și realizarea unui management prudent.

Potrivit noului cadru normativ, responsabilitatea primară de evaluare a persoanelor înaintate în funcții de conducere și/sau în funcții-cheie este pusă în sarcina asigurătorilor/reasigurătorilor. Ulterior, în cea de-a doua etapă, candidaturile înaintate vor fi evaluate de autoritatea de supraveghere.

Noutatea Regulamentului constă în faptul că pe lângă evaluarea la nivel individual, asigurătorii vor efectua evaluarea și la nivel colectiv. Cerințele de adecvare individuală se referă la totalitatea calităților și atributelor pe baza cărora se consideră că o persoană are o bună reputație, onestitate, integritate, cunoștințe, competențe și experiență pentru îndeplinirea obligațiilor specifice funcției. În premieră, persoanele vor fi evaluate potrivit principiilor larg răspândite în legislația europeană, precum cel al proporționalității, al alocării de timp suficient pentru îndeplinirea atribuțiilor și al gândirii independente. Cerințele de adecvare la nivel colectiv reprezintă totalitatea calităților și atributelor întregii componențe a structurii de conducere care se aplică asigurătorilor. Totodată, pentru o mai bună înțelegere și aplicare a mecanismului de evaluare, Regulamentul conține un model al matricei de corespundere cerințelor de adecvare la nivel colectiv.

Suplimentar, actul normativ descrie procedura de emitere a aprobării de către autoritatea de supraveghere a candidaturilor înaintate.

Noile rigori aprobate derivă din necesitatea adoptării de către asigurători/reasigurători a unui sistem de guvernanță corporativă compatibil cu exigențele normelor de supraveghere aplicate în prezent.

Notă: Documentul face parte din seria de acte normative aferente, elaborarea cărora derivă din Legea privind activitatea de asigurare sau de reasigurare  nr. 92/2022 (în vigoare de la 1 ianuarie 2023).

Orice material publicat pe pagina web a I.P. „Agenția Informațională de Stat „Moldpres” este proprietatea intelectuală a Agenției, fiind protejată de legislația privind drepturile de autor și drepturile conexe. Preluarea și/sau folosirea acestora se va face doar cu referință obligatorie la sursă și fără denaturarea textului. Vă mulțumim pentru înțelegere!