ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

Comunicat de presă al Comisiei Naționale a Pieței Financiare

11:52 | 26.05.2023 Categorie: Comunicate

Decizii ale Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare 

Chişinău, 26 mai. /MOLDPRES/. În cadrul ședinței din 23 mai 2023, Consiliul de administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de bază și atribuțiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pieței financiare nebancare, inter alia:

I. Reglementare:

* Regulamentul privind cerințele față de persoanele cu funcții de  conducere, membrii comitetului de audit și persoanele care dețin funcții-cheie ale asigurătorului sau reasigurătorului, conducătorii sucursalei unui asigurător sau reasigurător din stat terț și față de lichidatorul asigurătorului sau reasigurătorului în proces de lichidare. Proiectul de regulament a fost elaborat  în conformitate cu Legea privind activitatea de asigurare sau de reasigurare nr. 92/2022 (în vigoare de la 1 ianuarie 2023). Regulamentul cuprinde criterii generale și comune care stau la baza evaluării persoanelor cu funcții de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie, precum buna reputație, integritatea, onestitatea, cunoștințele, competența și experiența, dar și principii larg răspândite în legislația europeană, precum cel al proporționalității, al alocării de timp suficient, al independenței. Proiectul a fost transmis spre avizare autorităților publice, instituțiilor interesate și supus consultărilor publice.

II. Autorizare:

* Aprobarea entității de audit „BDO Audit&Consulting” SRL și a membrilor echipei acesteia în scopul efectuării misiunilor de audit obligatoriu pentru perioada de gestiune aferentă anului 2023 în cadrul CA „DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP” SA.

* Aprobarea dlui Alexandru Munteanu în calitate de persoană cu funcție de conducere – administrator al BAR „BROKERASIG” SRL.

* Reperfectarea licenței AEÎ „RURAL-FINANȚE” pentru desfășurarea activității asociațiilor de economii și împrumut, prin substituirea anexei la licență cu excluderea sucursalei „Tîrnova”, cu adresa juridică: r. Dondușeni, s. Târnova.

* Radierea OCN „MCP FINANCE” SRL din Registrul organizațiilor de creditare nebancară autorizate, în baza cererii depuse.

* Înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare a valorilor mobiliare plasate la înființarea societății pe acțiuni „ASTARTA INVEST” SA, în sumă de 10 000 000 lei, în număr de 100 000 acțiuni ordinare nominative, cu valoarea nominală de 100 lei.

* Avizarea cererii de retragere obligatorie, inițiată de ofertantul multiplu Emmanuil Grinshpun și SRL „ADV”, adresată acționarilor SA „ALIMCOM”, obiectul căreia îl constituie 225 914 de acțiuni ordinare nominative.

* Avizarea cererii de retragere obligatorie, inițiată de ofertantul SC „UNCONSALEX” SRL, adresată acționarilor „ELECTROTEHNICA” SA, obiectul căreia îl constituie 48 469 de acțiuni ordinare nominative.

* Radierea din Registrul emitenților de valori mobiliare, în rezultatul reorganizării prin transformare în societate cu răspundere limitată, a valorilor mobiliare emise anterior de „CONTEMPORANUL-UNIS” SA, „NISTRU-VIN” SA și „TEBAS” SA.

* Radierea din Registrul emitenților de valori mobiliare a valorilor mobiliare emise anterior de 10 societăți pe acțiuni, urmare a radierii acestora din Registrul de stat al persoanelor juridice.

* Aprobarea prețului de vânzare, conform actelor de reevaluare a valorilor mobiliare, deținute de administratorii fiduciari CF „BV Fiduciar Invest” SA, CF „Econ-Renaștere” SA și „Compania Fiduciară a Feroviarilor” SA, care se expun la vânzare în modul stabilit de legislație.

III. Supraveghere:

* Aprobarea rezultatelor controlului complex privind respectarea de către AEÎ ,,MICROÎMPRUMUT” a cadrului normativ aferent activității asociațiilor de economii și împrumut, pentru perioada de activitate 01.02.2020 - 31.01.2023. În același timp, Consiliul de administrație a decis retragerea confirmării din funcția de administratori a membrilor consiliului entității respective, aplicarea sancțiunii sub formă de avertisment directorului executiv și a prescris asociației să se conformeze cerințelor regulamentare și să remedieze carențele constatate de misiunea de control.

* În rezultatul examinării petiției depuse de către un consumator, autoritatea de supraveghere a obligat OCN „CREDITBUN” SRL să restituie către debitor suma încasată, formată din dobândă și comision de gestiune în valoare de 2521,08 lei, în cazul unui contract de credit nebancar din noiembrie 2022 (conform art. 24 alin. (1) lit. c¹) din Legea nr. 1/2018), și i-a prescris să se conformeze cerințelor pct. 30 din Regulamentul privind cerințele de creditare responsabilă aplicate organizațiilor de creditare nebancară.

* Urmare a examinării reclamației depuse de către un consumator, autoritatea de supraveghere a prescris OCN „IUTE CREDIT” SRL să se conformeze prevederilor prevăzute la art. 24 alin (3) din Legea nr. 1/2018 (redacție de până la 29.05.2022) prin returnarea sumelor corespunzătoare încasate cu încălcarea prevederilor art. 9 alin. (1) lit. e) din legea respectivă. 

Orice material publicat pe pagina web a I.P. „Agenția Informațională de Stat „Moldpres” este proprietatea intelectuală a Agenției, fiind protejată de legislația privind drepturile de autor și drepturile conexe. Preluarea și/sau folosirea acestora se va face doar cu referință obligatorie la sursă și fără denaturarea textului. Vă mulțumim pentru înțelegere!