ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

Descoperă Moldova cu #MOLDPRES: Biserica "Adormirea Maicii Domnului" din Căuşeni, monument unicat în spațiul est-carpatic

15:05 | 02.10.2023 Categorie: Moldova Turistică

Biserica Adormirea Maicii Domnului este un monument unicat în spațiul est-carpatic, prin amplasarea sa sub nivelul solului (biserică semiîngropată). Frescele din interior reprezintă ultima etapă în dezvoltarea frescei medievale în Moldova.

Biserică cu istorie, simbol şi valoare

Situată la o distantă de 80 kilometri de la Chisinau, în oraşul Căuşeni, biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului a fost construită aproximativ în anul 1763.    

Asta pentru că pictura datează din anul 1763, fiind opera zugravilor Stanciul Radu și Voicul. Interiorul Bisericii "Adormirea Maicii Domnului" este bogat pictat în fresce în stilul școlii târzii de la Hurez.

În comparaţie cu exteriorul sobru al Bisericii “Adormirea Maicii Domnului”, interiorul poartă o nuanţă mai intimă. În picturile murale, predomină o gamă caldă de culori, conturate pe fundalul albastru al pereţilor.  În iconografie se vede influenţa artei bizantine. Pe frescele cu caracter religios sunt reprezentaţi şi ctitorii Bisericii "Adormirea Maicii Domnului", domnitorii Moldovei – Nicolae şi Constantin Mavrocordat, Grigore Alexandru Ghica, Grigore Callimachi, Mitropolitul Proilaviei Daniil ş.a.

Interesant e faptul că Biserica “Adormirea Maicii Domnului” din Căuşeni este semi-îngropată, fapt explicat printr-o legendă ajunsă la noi de pe timpul administraţiei tătare din zonă. Se zice că tătarii au admis construcţia unei biserici creştine, cu condiţia ca ea să nu depăşească în înălţime un ostaş pe cal.

Astfel, Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Căușeni este un monument arhitectural unic în felul său în această parte a Europei, un simbol al dăinuirii credinței ortodoxe și spiritualității neamului nostru. Biserica a fost inclusă în circuitul turistic intern și internațional.

Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Căușeni cunoaşte o nouă viaţă după restaurare

Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Căușeni a fost inaugurată în septembrie 2022, după mai mulți ani de restaurare.

Din 2016, Ambasada Statelor Unite a oferit un buget total de 1.069.603 dolari prin intermediul Fondului Ambasadorilor pentru Conservare Culturală al Guvernului SUA pentru restaurarea bisericii. Implementatorul proiectului, AO Centrul de Cercetări Arheologice al Republicii Moldova, a efectuat săpături arheologice, a construit un nou sistem de canalizare și electricitate, a înlocuit zidăria și acoperișul bisericii, a construit un sistem de aerisire, a consolidat frescele etc. Ultima sumă, 324.000 dolari, alocată de Guvernul Moldovei pentru acest monument arhitectural de importanță națională, a fost pentru infrastructură și lucrări de amenajare a teritoriului.

„Restaurarea bisericii, unice în Republica  Moldova, ai cărei pereți interiori sunt acoperiți de fresce zugrăvite de pictori valahi, în 1763, este o contribuție enormă a poporului american la valorificarea patrimoniului nostru cultural național. Este un sprijin care va contribui la restaurarea și conservarea patrimoniului național”, susţine Sergiu Prodan, ministru al Culturii.

„Nu vom trăi noi cât va trăi biserica aceasta”

Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Căușeni reprezintă un monument de arhitectură de categorie națională înscris în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat cu nr. 122. Potrivit textului pisaniei de ctitorie, lăcașul a fost edificat în 1763. Unii autori însă o datează din sec. XVI, considerând că în anii 1763–1767 a fost doar reconstruită și pictată. Istoricul român Nicolae Iorga a vizitat biserica la începutul sec. XX și menționa că i s-a părut să fie o veche moscheie prefăcută”. Planul edificiului bisericesc, elementele de arhitectură, tehnica de construcție sunt de sorginte balcanică. Este cel mai bine păstrat edificiu bisericesc medieval (în format original) din sudul Basarabiei.

Potrivit doctorului în istorie, Ion Xenofontov, Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Căușeni este caracterizată prin mai multe curiozităţi:

Construcția adâncită în pământ este direcționată pe axa est–vest, fiind acoperită cu o boltă în leagăn divizată de un arc dublu plasat în interiorul naosului. Biserica are șapte ferestre dreptunghiulare și este compartimentată după modelul unui lăcaș sfânt: pronaos, naos și altar. Acoperișul din olane este în patru ape.

După înlăturarea definitivă a administrației musulmane din sudul Basarabiei (1807), deasupra naosului a fost ridicat un turn din piatră, încununat de o cruce.

Lungimea bisericii în exterior este de 19,75 m, iar lățimea – 8,60 m. În interior lungimea lăcașului constituie 18,0 m, iar lățimea – 6,9 m. Înălțimea interioară este de 5,55 m la trecerea dintre pronaos și naos.

Se deosebește de alte construcții ecleziastice de epocă prin plasarea bazei sale mai jos de nivelul pământului (semiadîncită). Astfel de monumente de cult erau specifice pașalâcurilor turcești din Europa de Sud-Est.

Pe fațada instalată (din exterior) deasupra ușii de intrare în biserică este cioplită în piatră o pisanie ctitorească în limba greacă, în care este menționat numele mitropolitului Daniil, Întîi Stătătorului de atunci al eparhiei Proilaviei (Brăilei), și al domnului Grigore Callimachi (1761–1764, 1767–1769).

O altă inscripție plasată deasupra ușii din interior ne informează că „Această sfântă și dumnezeiască biserică ce prăznuiește hramul Sfinții Adormiri Precistei, fiind mai înainte de lemn, veche și sfărmându-se de tot, încă fiind Mitropolit Sfinția Sa chir Daniil, n-au lăsat acest lucru dumnezeiesc ca să rămâie jos”.

Ansamblul de picturi din interiorul lăcașului, lucrate în spiritul tradițiilor în frescă impresionează prin monumentalitate și gamă caldă de culori. Potrivit Nataliei Podlesnaia, doctor în studiul artelor şi culturologie, zugravii Radul, Stanciu şi Voicu au prezentat viţa-de-vie plină cu strugurii de trei culori diferite ca simbol al jertfei Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Reprezentarea ilustrează trei soiuri: struguri albi (de culoarea aurie), struguri roz şi struguri negri, caz unic în spațiul nostru în care să fie prezentată vița-de-vie de trei culori. Păstrarea acestor picturi constituie o situație unică în spațiul de la est de Prut.

Din 5 aprilie 1983, Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Căușeni, cu statut de muzeu-monument, se află în gestiunea Muzeului Național de Artă.

Un mitropolit afirma despre acest lăcaș: „Nu vom trăi noi cât va trăi biserica aceasta”.

Finalmente, se poate de afirmat că refacerea Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din Căușeni, la fel ca și amenajarea unor locuri precum Cetatea Sorocii, Hanul lui Manuc-Bey, refăcute prin proiecte transfrontaliere europene, înseamnă un aflux de turiști, care vin să ne viziteze, să ne cunoască și să investească în economia țării.

Corespondent Lilia Grubîi 

img23007687

img23007687

img23007687

img23007687

img23007687

img23007687

img23007687

Orice material publicat pe pagina web a I.P. „Agenția Informațională de Stat „Moldpres” este proprietatea intelectuală a Agenției, fiind protejată de legislația privind drepturile de autor și drepturile conexe. Preluarea și/sau folosirea acestora se va face doar cu referință obligatorie la sursă și fără denaturarea textului. Vă mulțumim pentru înțelegere!