ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

Comunicat de presă al Ministerului Justiției

15:51 | 10.11.2023 Categorie: Comunicate

Ministerul Justiției organizează examen de atestare a interpreților și traducătorilor autorizați

Chişinău, 10 nov. /MOLDPRES/. Doritorii de a susține examenele de atestare a interpreților și traducătorilor autorizați pot depune dosarele la Ministerul Justiției până pe data de 26 noiembrie 2023. Examenul de atestare se va desfășura în perioada 11-15 decembrie și este organizat de Comisia de atestare și disciplină a interpreților și traducătorilor autorizați.

Conform Legii nr.264/2008 cu privire la statutul, autorizarea și organizarea activității de interpret și traducător în sectorul justiției, la examen se pot înscrie persoanele care întrunesc următoarele condiții:

-        au diplomă de licenţă sau de masterat, ori un act echivalent din care rezultă   specializarea în limba ori în limbile străine pentru care solicită autorizarea sau posedă diplomă de licență sau de masterat ori un act echivalent în drept din care rezultă abilități de predare în limba străină pentru care solicită autorizarea;

-        au cel puțin doi ani vechime în muncă pe specialitate;

-        cunosc limba română vorbită şi scrisă;

-        nu sunt supuse măsurilor de ocrotire judiciară sub forma tutelei;

-        nu au antecedente penale;

Pentru înscriere la examen, se depun următoarele acte:

1. cererea de participare la examen, cu indicarea activității de interpret și/sau traducător și a limbii pentru care se solicită autorizarea;

2. curriculum vitae;

3. copia legalizată a diplomei de licență sau de masterat ori un act echivalent din care rezultă specializarea în limba ori în limbile străine pentru care solicită autorizarea sau posedă diplomă de licență sau de masterat ori un act echivalent în drept din care rezultă abilități de predare în limba străină pentru care solicită autorizarea. Pentru limbile orientale ori rar folosite (aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 888/2016), precum şi al interpreților semnelor celor surzi, muți ori surdomuți se vor prezenta certificate care atestă nivelul cunoașterii limbii sau, după caz, a semnelor celor surzi, muți ori surdomuți;   

4. copia legalizată a actelor ce atestă vechimea în muncă în această specialitate de cel puţin doi ani;

5. cazierul judiciar;

6. copia legalizată a buletinului de identitate;

7. acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

8. actul care atestă plata taxei de participare la examen, în mărime de 100 de lei, în original.

Alte detalii despre concurs pot fi accesate pe site-ul Ministerului Justiției, la rubrica profesii și servicii juridice.

Orice material publicat pe pagina web a I.P. „Agenția Informațională de Stat „Moldpres” este proprietatea intelectuală a Agenției, fiind protejată de legislația privind drepturile de autor și drepturile conexe. Preluarea și/sau folosirea acestora se va face doar cu referință obligatorie la sursă și fără denaturarea textului. Vă mulțumim pentru înțelegere!