ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

Comunicat de presă al Comisiei Naționale a Pieței Financiare

18:51 | 25.01.2024 Categorie: Comunicate

Decizii ale Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare 

Chişinău, 25 ian. /MOLDPRES/. În cadrul ședinței din 23 ianuarie 2024, Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) a aprobat o serie de decizii aferente protecției consumatorilor și pieței de capital, inter alia:

I. Protecția consumatorilor:

* Ca urmare a petiției depuse de către un consumator, autoritatea de supraveghere a verificat respectarea legislației în domeniul contractelor de credit pentru consumatori de către creditorul OCN „ZOOM CREDIT” SRL, în cadrul unui contract încheiat între petiționar și compania de creditare menționată. Ca rezultat, a fost constatată nerespectarea unor cerințe legale prestabilite de Legea nr. 202/2013 privind contractele de credit pentru consumatori. De asemenea, la caz, a fost constatat caracterul abuziv al clauzei privind penalitatea în caz de rezoluțiune anticipată.

* În cadrul procedurii administrative inițiate prin petiția depusă de către un consumator, prin care s-a solicitat constatarea clauzelor abuzive a contractului de credit încheiat cu OCN „MOGO LOANS” SRL, s-a constatat nerespectarea de către creditor a unor cerințe prestabilite de Legea nr. 202/2013 privind contractele de credit pentru consumatori. În particular, autoritatea de supraveghere a relevat caracterul abuziv al unor clauze contractuale, inclusiv cu privire la penalități, rezoluțiune și colectare a datoriei restante. CNPF urmează să înainteze o acțiune în instanța de judecată în vederea constatării nulității clauzelor abuzive.

II. Autorizare:

* Înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare a dărilor de seamă privind:

- rezultatele emisiunii suplimentare de acțiuni ale companiei „MINA DIN CHIȘINĂU” SA, în sumă de 10 700 000 lei, în număr de   1 070 000 acțiuni ordinare nominative, cu valoarea nominală a unei acțiuni de 10 lei, din contul mijloacelor bănești. Capitalul social al societății, după majorare, va constitui 30 029 840 lei, divizat în 3 002 984 de acțiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală a unei acțiuni de 10.

- rezultatele emisiunii suplimentare de acțiuni ale firmei comerciale de producție „CORALIA” SA, în sumă de 301 639 lei, în număr de 301 639 de acțiuni ordinare nominative, din contul mijloacelor bănești. Capitalul social al societății după majorare va constitui 600 000 lei, divizat în 600 000 de acțiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală de 1 leu.

- restructurarea emisiunii anterioare de valori mobiliare plasate de compania „MARFANGRO” SA, prin mărirea valorii nominale a unei acțiuni ordinare nominative de la 10 lei la 12 lei, și majorarea capitalului social cu 105 230 lei, din contul capitalului propriu. Capitalul social al societății după restructurare și majorare va constitui 631 380 lei, divizat în 52 615 de acțiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală de 12 lei.

* Autorizarea reorganizării prin transformare în societăți cu răspundere limitată a societăților pe acțiuni: „DORINȚA-58” și „LIBRĂRIA BASARABEASCA”.

* Radierea din Registrul emitenților de valori mobiliare, în rezultatul reorganizării prin transformare în societate cu răspundere limitată, a valorilor mobiliare emise anterior de societatea pe acțiuni „CONSTANTIN ȘI ELENA”.

Orice material publicat pe pagina web a I.P. „Agenția Informațională de Stat „Moldpres” este proprietatea intelectuală a Agenției, fiind protejată de legislația privind drepturile de autor și drepturile conexe. Preluarea și/sau folosirea acestora se va face doar cu referință obligatorie la sursă și fără denaturarea textului. Vă mulțumim pentru înțelegere!