ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

Directoarea executivă EcoContact, Natalia Guranda: ”Văd imperios necesară mai multă atenție problemelor de mediu”

10:04 | 27.01.2024 Categorie: Interviuri, Comentarii, Evenimente

Interviu acordat în exclusivitate pentru AIS MOLDPRES de către Natalia Guranda, directoare executivă EcoContact

MOLDPRES: Ce reprezintă organizaţia pe care o conduceţi?

Natalia Guranda: Asociația obștească (AO) EcoContact este o organizație neguvernamentală și are drept scop promovarea dezvoltării durabile, protecția mediului și utilizarea sustenabilă a resurselor naturale. AO EcoContact activează la nivel local, național și regional.  Din anul 2013, EcoContact găzduiește Centrul de Consultanță și Informații de Mediu Aarhus, creat cu sprijinul Misiunii OSCE în Moldova. Organizaţia are o echipă de experți în domeniile: mediu, științe, drept, educație, aceștia fiind implicați în promovarea valorilor ecologice, la nivel local, național și internațional. De fapt, datorită echipei, pe care am reușit s-o creăm armonioasă, cooperantă şi prietenoasă, am izbutit să implementăm mare parte din proiectele noastre.

MOLDPRES: EcoContact găzduiește Centrul de Consultanță și Informații de Mediu Aarhus. Care este însemnătatea acestuia pentru Republica Moldova și care sunt activitățile de bază pe care le realizează EcoContact în acest sens? 

Natalia Guranda: Convenţia privind Accesul la Informaţie, Justiţie şi Participarea Publicului la Adoptarea Deciziilor în domeniul mediului (Convenţia de la Aarhus) a fost adoptată la 25 iunie 1998, la cea de-a IV-a Conferinţă Ministerială “Un Mediu pentru Europa” desfăşurată în localitatea Aarhus din Danemarca. Republica Moldova a fost prima ţară care a ratificat Convenţia de la Aarhus prin hotărârea Parlamentului din  aprilie 1999. Respectiv, Centru de Consultanță și Informații de Mediu Aarhus pledează pentru principiile care sunt desemnate în cadrul Convenției: accesul publicului la informația de mediu, participarea publicului la luarea deciziilor, precum şi accesul publicului la justiție. De asemenea, Convenţia nu este doar un acord de mediu, acest document înseamnă şi responsabilitatea Guvernului, transparenţă şi receptivitate. Convenţia de la Aarhus reprezintă un nou model de acord, care îmbină drepturile omului cu drepturile asupra mediului înconjurător şi asigură o legatură strânsă între populaţie şi autorităţi. Centrul de Consultanță și Informații de Mediu Aarhus are obligaţia de a asigura accesul cetăţenilor la informaţia de mediu, la participarea publică şi la justiţie, menţinându-ne pe două concepte esenţiale: dreptul la un mediu sănătos, privit ca un drept fundamental al omului, precum şi importanţa accesului la informaţie, a participării publice şi a accesului la justiție, în vederea dezvoltării durabile.

MOLDPRES:  Republica Moldova a pășit ferm pe calea integrării europene, or, care este rolul Centrului Aarhus în procesul de armonizare a legislației de mediu în contextul aderării ţării noastre la UE?

Natalia Guranda: De fapt, noi ca organizație cumva am venit pregătiți în fața procesului de armonizare, așa cum deja de mulți ani analizăm politicele de mediu ale UE, elaborarea de proiecte de acte normative ce transpun o anumită directivă sau regulament UE, inclusiv în cadrul proiectelor, am fost mereu în conexiune cu experți UE, care ne-au explicat și instruit.

În prezent, prin intermediul Centrului Aarhus oferim un șir de avize la proiectele de acte normative și varii politici de mediu care sunt supuse consultărilor, participăm în grupuri de lucru interministeriale la elaborarea de legi, precum și oferim suport și instruire în aplicarea unor proceduri cum ar fi cele de evaluarea de impact asupra mediului și evaluarea strategică de mediu.

MOLDPRES:  EcoContact oferă consultații de mediu gratuite. În ce situații și cum pot apela cetățenii pentru astfel de consultații?  

Natalia Guranda: Cetățenii pot solicita informații fie telefonic, fie în scris. Informațiile telefonice sunt ad-hoc cu întrebări simple, care nu necesită solicitarea de informații și detalii adiționale din partea terților. Informațiile în scris sunt cele mai complexe, situații sau cazuri care necesită a fi investigate, analizate minuțios și, de regulă, presupune atenționarea/implicarea mai multor instituții. EcoContact dispune de un registru în care este ținută evidența acestor consultații oferite, precum și o metodologie de furnizare a informației și consultațiilor juridice. Datele noastre de contact sunt ușor accesibile, fiind afișate atât pe pagina web: www.ecocontact.md, cât și pe profilurile de pe rețelele de socializare.  

MOLDPRES:  Care sunt domeniile de expertiză ale EcoContact? 

Natalia Guranda: Activitatea noastră este focusată pe legislația de mediu și implementarea Convenției Aarhus. Doar pentru anul 2023 am oferit 14 avize la proiectele de documente normative și de politici. La fel, organizația a delegat reprezentanți în șase Grupuri de Lucru create de către varii autorități  pe subiecte de mediu, precum și s-a furnizat un șir de consultări pentru autorități centrale, autorități publice locale, ONG-uri, agenți economici, experți independenți, mediul academic etc. Este vorba de peste 50 de consultații de mediu.  

Prin intermediul proiectului Justiție Verde, susținut de către Ambasada Suediei, avem posibilitatea să realizăm progrese semnificative la capitolul de informare a publicului, implicare în probleme de mediu, instruirea autorităților de drept și suport autorităților de mediu în elaborarea de instrumente de aplicare a legislației, îmbunătățirea cadrului legal, inclusiv prin suport în procesul de armonizare.  

Un alt domeniu prioritar al organizației este dezvoltarea durabilă, or, aici lucrăm în paralel pe mai multe direcții cum ar fi: elaborarea de Ghiduri specifice (utilizarea etichetei ecologice, Ghiduri turistice în arii protejate cu accent pe responsabilizarea vizitatorilor și comportamentul acestora într-o arie protejată, litigii strategice de mediu), instruiri pentru diverși actori-cheie, precum reprezentanți ai organelor de drept, ai autorităților locale și naționale, ai organizațiilor neguvernamentale, ai mass-media ș.a. Campanii de conștientizare și educare privind tăieri ilegale de păduri, schimbările climatice, pășunatul ilegal, vânatul ilegal, importanța și regulile de conduită în ariile naturale protejate, promovarea sortării deșeurilor, poluarea apelor de suprafață, pericolul utilizării apei subterane pentru irigare, mobilitatea urbană durabilă, evaluarea impactului asupra mediului, pericolul arderii frunzelor și resturilor vegetale, pericolul arderii deșeurilor; suport în implementarea proiectelor locale – proiecte desfășurate la nivel local, fie în calitate de beneficiari de grant – opt granturi pentru soluționarea problemelor de mediu, fie ca beneficiari de proiecte tehnice (trei grădinițe conectate la surse regenerabile, renovare de sedii, activități de plantare, de lichidare a gunoiștilor ş.a.) 

Consolidarea parteneriatelor – un alt domeniu al organizației, ce presupune crearea de parteneriate și comunicarea cu alte ONG-uri. Astfel de evenimente sunt Reuniunea anuală a centrelor Aarhus, participarea în Grupul de lucru al Convenției Aarhus, acces la justiție, Parteneriatul Estic etc. La fel, organizarea vizitelor de studiu şi preluarea de bune practici.   

Dezvoltarea Organizațională – după cum este subînțeles și din denumire,  activitățile sunt orientate spre consolidarea echipei atât în plan  profesional, domeniul de expertiză, precum și în crearea unei culturi organizaționale puternice și consacrate. Încercăm să desfășurăm diverse activități de interes comun și să dezvoltăm noi abilități.

MOLDPRES:  În ultimii ani, subiectele legate de mediu capătă tot mai mult atenția publicului. Pe o scară de la unu la zece, cât de mare este nivelul de interes acordat chestiunilor de mediu în Republica Moldova?  

Natalia Guranda: Aș acorda un „7,5”, deși încă este foarte mult de lucru la acest capitol. Dacă aș face o comparație în timp, și anume începând cu anul 2013 – până în prezent, atunci aș spune că subiectul mediului și protecției mediului a început a căpăta un interes mai mare atât din partea cetățenilor, cât și din partea autorităților sau a donatorilor. Acest lucru este influențat de situația tot mai precară și consecințele negative pe care le resimțim față de intensificarea schimbărilor climatice, lipsa resurselor naturale ori epuizarea acestora, calitatea apei și cantitatea acesteia, calitatea solului etc. Însă și comunitatea de mediu a fost una activă și a justificat importanța suportului partenerilor de dezvoltare, pentru a fi în continuare finanțate acele acțiuni și proiecte care pot sensibiliza cetățenii să fie mai responsabili față de mediu, să protejeze și să se gândească la acțiunile pe care le întreprind.   

Prin asistența pe care o acordă EcoContact cetățenilor și altor părți interesate privind chestiunile de mediu, este vizibil că și numărul de adresări a crescut foarte mult, iar populația se simte mai prezentă în susținerea unor acțiuni  pro-mediu. La fel, dacă ne referim la autoritățile publice locale, este notabil că acestea sunt mai deschise la proiectele de mediu, la asistența furnizată în stabilirea mecanismelor eficiente care duc la protecția mediului. Pot numi, de exemplu, acele regulamente locale, pe care noi, în calitate de ONG, le elaborăm pentru autorități cu scopul de a intensifica rezervarea mediului - pășunat, gestionarea iazurilor, pescuit, funcționarea comisiilor administrative, anume cu accent pe contravențiile de mediu etc. 

Drept concluzie, văd imperios necesară mai multă atenție asupra problemelor de mediu și importanţei protecției mediului. Din păcate, în condițiile în care necesitățile primare sunt mai importante și mai aproape de individ, mediul nu este perceput ca ceva semnificativ. De asemenea, este nevoie de menținerea sau accesarea fondurilor în mod constant, în special a celor dedicate nemijlocit domeniului de mediu, de mai multă conlucrare cu unele autorități și grupuri de persoane, de mai multă prezenţă a organizaţiilor neguvernamentale în grupuri de lucru ş.a.  Sunt multe provocări în acest domeniu, care nu ne sperie, ci, dimpotrivă, ne fac mai puternici şi mai ambiţioşi în agenda stabilită.

MOLDPRES: Vă mulțumim pentru interviu și Vă dorim mult succes!

Natalia Guranda este licențiată în științe politice; expert de mediu cu 13 ani de experiență, în special focusat pe evaluarea impactului asupra mediului și evaluarea strategică de mediu. Este specialistă în studii africane, pasionată de lectură și colecționarea de monede (numismată).

img24000561

img24000561

img24000561

img24000561

Orice material publicat pe pagina web a I.P. „Agenția Informațională de Stat „Moldpres” este proprietatea intelectuală a Agenției, fiind protejată de legislația privind drepturile de autor și drepturile conexe. Preluarea și/sau folosirea acestora se va face doar cu referință obligatorie la sursă și fără denaturarea textului. Vă mulțumim pentru înțelegere!