ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

Comunicat de presă al Comisiei Naționale a Pieței Financiare

11:43 | 31.01.2024 Categorie: Comunicate

Decizii ale Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare

Chişinău, 31 ian. /MOLDPRES/. În cadrul ședinței din 30 ianuarie 2024, Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) a aprobat o serie de decizii aferente protecției consumatorilor și pieței de capital, inter alia:

I. Protecția consumatorilor:

* În cadrul procedurii administrative inițiate prin petiția depusă de către un consumator, autoritatea de supraveghere a verificat respectarea legislației în domeniul contractului de credit încheiat cu OCN „MOGO LOANS” SRL. Ca rezultat, a fost constatată nerespectarea unor cerințe legale prestabilite de Legea nr. 202/2013. De asemenea, a fost constatat caracterul abuziv al unor clauze contractuale cu privire la comisioane și taxe, penalități, rezoluțiune și colectare a datoriilor restante. CNPF urmează să înainteze o acțiune în instanța de judecată în vederea constatării nulității clauzelor abuzive.

II. Autorizare:

* Reperfectarea licenței de societate de investiții de categoria ,,C”, eliberată societății pe acțiuni „GEST-CAPITAL” SA, prin schimbarea adresei juridice din MD-2001, str. Tighina, 49/3, mun. Chișinău, Republica Moldova, în MD-2001, str. Tighina, 49/3, biroul 51, mun. Chișinău, Republica Moldova, cu eliberarea unui nou formular de licență.

* Reperfectarea licenței de societate de investiții de categoria ,,C” a Băncii Comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” SA, prin schimbarea adresei juridice din MD-2006, str. Constantin Tănase 9/1, mun. Chișinău, Republica Moldova, în MD-2012, str. 31 August 1989, 127, mun. Chișinău, Republica Moldova, și substituirea denumirii din Banca Comercială „MOLDOVA-AGROINDBANK” în Banca Comercială „MOLDOVA-AGROINDBANK” (BC „MAIB” SA), cu eliberarea unui nou formular de licență.

* Radierea din Registrul emitenților de valori mobiliare, în rezultatul reorganizării prin transformare în societate cu răspundere limitată, a valorilor mobiliare emise anterior de societatea pe acțiuni ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ „ALIMCOM” SA.

* Radierea din Registrul emitenților de valori mobiliare, în rezultatul lichidării benevole, a valorilor mobiliare emise anterior de societățile pe acțiuni: „MANDARIN-LUX” și „MAURITUS”.

* Autorizarea reorganizării prin transformare în societăți cu răspundere limitată a societăților pe acțiuni: „FRAGMENTAR”, „PLAI GURĂ DE RAI” și „PLAI-M”.

* Înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare a valorilor mobiliare plasate la înființarea societății pe acțiuni „APĂ-CANAL CĂLĂRAȘI”, în sumă de 897 700 lei, în număr de 8 977 acțiuni ordinare nominative, cu valoarea nominală de 100 lei.

* Înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare a restructurării emisiunilor anterioare de valori mobiliare plasate de:

- societatea pe acțiuni  „CARTUȘ”, prin mărirea valorii nominale a unei acțiuni ordinare nominative de la 3 lei la 5 lei, și majorarea capitalului social cu 247 124 lei din contul capitalului propriu. Capitalul social al societății după restructurarea emisiunilor va constitui   617 810 lei, divizat în 123 562 acțiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală de 5 lei.

- societatea pe acțiuni „ÎCI-NORD”, prin majorarea valorii nominale a unei acțiuni ordinare nominative de la 10 lei la 25 lei, și majorarea capitalului social cu 367 125 lei, din contul capitalului propriu.  Capitalul social al societății după restructurare și majorare va constitui 611 875 lei, divizat în 24 475 de acțiuni ordinare nominative, cu valoarea nominală a unei acțiuni de 25 lei.

- societatea pe acțiuni „SUCEAVA”, prin mărirea valorii nominale a unei acțiuni ordinare nominative de la 1 leu la 2 lei, și majorarea capitalului social cu 360 182 lei, din contul capitalului propriu. Capitalul social al societății după restructurare și majorare va constitui 720 364 lei, divizat în 360 182 de acțiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală de 2 lei. 

Orice material publicat pe pagina web a I.P. „Agenția Informațională de Stat „Moldpres” este proprietatea intelectuală a Agenției, fiind protejată de legislația privind drepturile de autor și drepturile conexe. Preluarea și/sau folosirea acestora se va face doar cu referință obligatorie la sursă și fără denaturarea textului. Vă mulțumim pentru înțelegere!