ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

Comunicat de presă al Consiliului Audiovizualului

17:39 | 18.03.2024 Categorie: Comunicate

Chişinău, 18 mar. /MOLDPRES/. CA a aprobat Metodologiile de monitorizare și evaluare a pluralismului audiovizual intern și extern 

Consiliul Audiovizualului a aprobat Metodologia de monitorizare și evaluare a pluralismului audiovizual intern în serviciile media liniare și Metodologia de monitorizare și evaluare a pluralismului audiovizual extern, în ședința publică din 15 martie. 

Pluralismul mediatic presupune diversitate de instituții media independente și autonome, prezența opiniilor publicului, acces larg la gama de opinii reprezentate în sfera publică. Metodologia de monitorizare pe plan intern urmărește prezența unei diversități de programe audiovizuale în cadrul aceluiași serviciu media, independența editorială și economică a serviciilor media, accesibilitatea programelor audiovizuale, conținuturi ce corespund cerințelor legale vizând volumul programelor, principiile comunicării audiovizuale, cota operelor europene și cea a programelor achiziționate de la producători independenți din țară, regimul juridic al proprietății și transparența surselor de finanțare.

Prin aplicarea metodologiei de monitorizare a pluralismului extern, autoritatea de reglementare își propune evaluarea, prin intermediul mai multor indicatori cantitativi și calitativi, a riscurilor pe următoarele domenii care determină condițiile pentru pluralismul mediatic într-o țară: protecția fundamentală, pluralitatea pieței, independența politică și incluziunea socială. Evaluarea se face în baza unui chestionar, ce permite determinarea nivelului riscurilor pentru pluralism, luând în considerare cadrul legal, implementarea acestuia și peisajul media. Răspunsurile la întrebări se vor baza pe informații din cercetări recente, pe analiza documentelor și a legislației și pe interviuri cu experți care pot face o apreciere în cunoștință de cauză a sănătății sectorului audiovizual, a stării profesiei de jurnalist, precum și a calității protecției ramurii și a lucrătorilor săi.

Utilizând aceste metodologii, CA va putea obține mai multe date statistice și indicatori privind mediul concurențial pe piața audiovizuală, diversitatea programelor, accesul diferitelor tipuri de public la conținuturile audiovizuale. 

În același timp, instrumentarul metodologic va fi util și pentru furnizorii de servicii media, care îl vor putea folosi pentru autoevaluarea propriei oferte de conținuturi. De asemenea, datele vor ajuta publicul să înțeleagă mai bine care este nivelul diversității media audiovizuale în țara noastră.

Orice material publicat pe pagina web a I.P. „Agenția Informațională de Stat „Moldpres” este proprietatea intelectuală a Agenției, fiind protejată de legislația privind drepturile de autor și drepturile conexe. Preluarea și/sau folosirea acestora se va face doar cu referință obligatorie la sursă și fără denaturarea textului. Vă mulțumim pentru înțelegere!