ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

S-a stins din viață academicianul Gheorghe Cimpoieș

10:47 | 26.03.2024 Categorie: Societate

Chişinău, 26 mar. /MOLDPRES/. Academicianul Gheorghe Cimpoieș, doctor habilitat în științe agricole, profesor universitar, fost rector al  Universității Agrare de Stat din Moldova, s-a stins din viață ieri seară, la vârsta de 74 de ani, informează MOLDPRES.

Solicitat de agenție, președintele Academiei de Științe a Moldovei, academicianul Ion Tighineanu a  menționat că academicianul Gheorghe Cimpoieș a avut o contribuție substanțială la pregătirea cadrelor în domeniul agriculturii și la dezvoltarea științei agricole, în particular, la soluționarea în complex a problemelor  ce țin de crearea și exploatarea  livezilor de măr, elaborarea recomandărilor practice pentru atingerea indicilor înalți de productivitate.

Academicianul Gheorghe Cimpoieș s-a născut la 17 februarie 1950, în satul  Meneailovca, raionul Sarata, regiunea Odessa. În anul 1972, a absolvit cu diplomă de mențiune Facultatea de Horticultură a Institutului Agricol ”M. V. Frunze” din Chișinău. În 1978, și-a susținut teza de doctor în științe agricole, cu tema: ”Regimul solar şi productivitatea mărului în funcție de structura plantației și normele de îngrășăminte introduse înainte de plantare”. Și-a început activitatea la Catedra de pomicultură a Institutului Agricol” M. V. Frunze” din Chișinău. În anul 1984, obține prin concurs postul de conferențiar, iar din 1992, pe cel de profesor universitar. În anii 1989- 1992, urmează studiile de post-doctorat la Institutul Agricol din Krasnodar, susținând teza de doctor habilitat în știinţe agricole cu tema: ”Sporirea productivităii plantațiilor intensive de măr prin desăvârșirea amplasării, conducerii şi tăierii pomilor”.

Activând la catedră, a fost primul care a inițiat predarea disciplinei pomicultura tropicală şi subtropicală pentru studenţii străini, asigurând-o cu lucrări metodice şi materialul didactic respectiv. A predat pomicultura la specialitatea horticultură şi viticultură. Din anul 1994 ,a fost rector al Universității Agrare de Stat din Moldova, fiind primul ei absolvent avansat în această funcție înaltă.

Preocupările științifice ale prof. Gh. Cimpoieş au fost axate pe optimizarea structurii plantaţiilor pomicole, considerată verigă principală în sporirea productivităţii lor. Pentru prima dată a argumentat definiţia şi a elaborat clasificarea şi cerinţele faţă de structura plantaţiei pomicole. A fundamentat principiile tehnologice de formare şi tăiere a pomilor în livezile intensive. Cercetările efectuate au contribuit substanţial la soluţionarea în complex a problemelor ce ţin de crearea şi exploatarea livezilor superintensive de măr cu indici superiori, calitativi şi economici; la elaborarea recomandărilor practice pentru proiectarea, crearea şi menţinerea parametrilor optimali productivi în livezile de măr cu coroane fusiforme și potențial înalt de productivitate. Activitatea publicistică: este autor și coautor a peste 160 de lucrări știinţifice și metodice, inclusiv a 9 brevete de invenție, 5 monografii și manuale.

A editat lucrările ”Conducerea şi tăierea pomilor” (2000), ”Soiuri de măr” (2001),  ”Pomicultura” (2001), primul manual de Pomicultură specială în Republica Moldova (2002). A pregătit 5 doctori în ştiinţe agricole şi un doctor habilitat, inclusiv trei de peste hotarele țării. A fost co-fondator și redactor-șef adjunct al Revistei ”Știinţa agricolă”, fondată în 2005, în care sunt publicate rezultatele cercetărilor știinţifice ale savanților și cadrelor didactice din UASM, precum și  din alte instituții din țară și din străinătate.

Savantul și rectorul Gheorghe Cimpoieș a fost distins cu Premiul Național în domeniul ştiinței și tehnicii (2004),cu titlul onorific Om emerit (1994), cu Ordinul Gloria Muncii (2000), Medalia ”M.V. Lomonosov” a Academiei Internaționale de Ecologie şi Securitate Vitală. Membru de onoare al Academiei Oamenilor de Ştiință din România.

img24002135

Orice material publicat pe pagina web a I.P. „Agenția Informațională de Stat „Moldpres” este proprietatea intelectuală a Agenției, fiind protejată de legislația privind drepturile de autor și drepturile conexe. Preluarea și/sau folosirea acestora se va face doar cu referință obligatorie la sursă și fără denaturarea textului. Vă mulțumim pentru înțelegere!