ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

Deputații au operat modificări în mai multe acte ce vizează sectorul de alimentare cu apă și de canalizare

14:29 | 28.03.2024 Categorie: Economie

Chişinău, 28 mar. /MOLDPRES/. Deputații au examinat, în ședința plenară de astăzi, un proiect de lege care presupune modificarea unor acte normative care vizează perfecționarea guvernanței și reglementării sectorului de alimentare cu apă și de canalizare, comunică MOLDPRES.

Potrivit documentului, se propune introducerea noțiunii de arie de operare, care reprezintă aria geografică ce cuprinde unitatea administrativ-teritorială în care operatorul primește dreptul de a presta serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, în baza contractului de delegare a gestiunii.

De asemenea, sunt operate modificări în vederea eliminării abordării diferențiate între operatorii care prestează servicii de alimentare cu арă și de canalizare la nivel de raion, municipiu, oraș și cei care activează la nivel de sat sau comună. Astfel, se propune includerea unei licențieri obligatorii pentru toți operatorii care deservesc mai mult de 3000 de consumatori. Totodată, autoritățile administrației publice locale din localitățile care au mai mult de 1000 de consumatori vor putea treptat să delege serviciul doar unui operator licențiat.

Documentul mai prevede includerea criteriului obligatoriu de asigurare a calității apei potabile, urmând a fi prezentate certificatele confirmative. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică va fi responsabilă de aprobarea tarifelor atât pentru titularii de licențe, cât și pentru operatorii care nu dețin licență.

O altă prevedere se referă la faptul că autoritățile administrației publice vor putea stabili, în structura tarifului pentru serviciu, o cotă se dezvoltare. Aceasta va fi utilizată pentru modernizarea și construcția infrastructurii aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare.

Proiectul mai prevede că va fi constituit un mecanism de autorizare, construcție, înregistrare, control, exploatare și întreținere a sistemelor individuale de colectare și epurare a apelor uzate în localitățile rurale. Astfel, se va asigura acoperirea completă a necesităților de apă și canalizare în toate zonele, indiferent de configurația lor geografică sau demografică.

img24002217

Orice material publicat pe pagina web a I.P. „Agenția Informațională de Stat „Moldpres” este proprietatea intelectuală a Agenției, fiind protejată de legislația privind drepturile de autor și drepturile conexe. Preluarea și/sau folosirea acestora se va face doar cu referință obligatorie la sursă și fără denaturarea textului. Vă mulțumim pentru înțelegere!