ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

Comunicat de presă al Ministerului Finanțelor

11:32 | 19.04.2024 Categorie: Comunicate

Chişinău, 19 apr. /MOLDPRES/. Ministerul Finanțelor a probat Planul de acțiuni pentru 2023-2025 privind implementarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice. Acest document reprezintă un pas semnificativ în direcția asigurării unei gestiuni financiare eficiente și transparente, cu impact pozitiv asupra economiei naționale.

Printre acțiunile cheie care vor fi realizate se numără:

1. Instituirea unui grup de lucru compus din experți ai instituțiilor guvernamentale și non-guvernamentale, care vor elabora prognoze macroeconomice precise. Această inițiativă va oferi un cadru solid pentru luarea deciziilor financiare.
2. Dezvoltarea unor instrumente moderne de evaluare a impactului măsurilor de politică fiscală asupra planificării veniturilor. Acest lucru va sprijini o gestionare mai eficientă a resurselor și va optimiza politicile fiscale.
3. Implementarea și menținerea Sistemului informațional „Programul de vânzare directă a valorilor mobiliare de stat către persoanele fizice în Republica Moldova", pentru a facilita accesul investitorilor la aceste instrumente financiare.
4. Accesarea piețelor financiare internaționale pentru asigurarea finanțării proiectelor de importanță națională, contribuind astfel la dezvoltarea infrastructurii și a altor sectoare esențiale.
5. Implementarea mecanismului național de evaluare a eligibilității proiectelor de investiții capitale publice, pentru a asigura utilizarea eficientă a fondurilor publice și pentru a stimula dezvoltarea economică durabilă.
6. Diminuarea abaterilor în componența cheltuielilor sub aspect economic comparativ cu bugetul aprobat, promovând astfel o administrare financiară responsabilă și transparentă.
7. Simplificarea regulilor și a procedurilor fiscale și de administrare fiscală prin alinierea lor la bunele practici internaționale, pentru a sprijini mediul de afaceri și pentru a reduce birocrația.
8. Optimizarea interacțiunii administrațiilor fiscale și vamale cu contribuabilii prin digitalizarea certificatelor și formularelor emise contribuabililor, reducând astfel timpul și costurile asociate cu procesele administrative.
9. Elaborarea unei strategii de conformare a contribuabililor mari, pentru a asigura o impozitare corectă și echitabilă a acestora.
10 Digitalizarea procedurilor vamale în cazul comerțului electronic și simplificarea procedurilor vamale conform practicilor Uniunii Europene, pentru a facilita comerțul internațional și pentru a spori eficiența administrativă.
Ministerul Finanțelor își asumă angajamentul de a implementa cu responsabilitate și eficiență aceste acțiuni, în strânsă colaborare cu instituțiile relevante și partenerii de dezvoltare. Implementarea acestor măsuri va contribui la consolidarea și modernizarea sistemului finanțelor publice al Republicii Moldova, în vederea stimulării creșterii economice și asigurării bunăstării populației.

Planul de acțiuni pentru anii 2023-2025 privind implementarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice este disponibil la următorul link: https://mf.gov.md/ro/managementul-finan%C8%9Belor-publice/strategia-de-reform%C4%83-a-mfp/planuri-%C8%99i-rapoarte

Strategia de dezvoltare a managementului finanțelor publice pentru anii 2023-2030 poate fi accesată aici:
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=135819&lang=ro

Orice material publicat pe pagina web a I.P. „Agenția Informațională de Stat „Moldpres” este proprietatea intelectuală a Agenției, fiind protejată de legislația privind drepturile de autor și drepturile conexe. Preluarea și/sau folosirea acestora se va face doar cu referință obligatorie la sursă și fără denaturarea textului. Vă mulțumim pentru înțelegere!