ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

Republica Moldova 30 de ani de independență

Monitorul Oficial a publicat modul de stabilire şi aplicare a prețurilor la bunurile din rezervele de stat

10:10 | 12.02.2021 Categorie: Economic

Chişinău, 12 feb. /MOLDPRES/. Monitorul Oficial de astăzi a publicat hotărârea cu privire la modul de stabilire şi aplicare a prețurilor la bunurile destinate stocării şi eliberării în/din rezervele de stat şi de mobilizare, transmite MOLDPRES.

Potrivit deciziei Guvernului, au fost aprobate: Componența Comisiei mixte pentru stabilirea prețurilor la bunurile din rezervele de stat și de mobilizare; Regulamentul privind activitatea Comisiei mixte pentru stabilirea prețurilor la bunurile din rezervele de stat și de mobilizare; Regulamentul privind modul de stabilire și aplicare a prețurilor la bunurile destinate stocării și eliberării în/din rezervele de stat şi de mobilizare.

Astfel, documentul indică că, Comisia va fi prezidată de directorul Agenției Rezerve Materiale şi va fi constituită din responsabili ai Agenției, precum şi de un reprezentant al Ministerului Finanțelor.  Respectiv, Regulamentul privind activitatea acestei structuri stabilește atribuțiile, drepturile și obligațiile Comisiei mixte pentru stabilirea prețurilor la bunurile din rezervele de stat și de mobilizare, precum și modul de organizare şi funcționare a acesteia.

„Comisia mixtă este un organ colegial, creat în scopul examinării și stabilirii prețurilor la bunurile destinate stocării și eliberării în/din rezervele de stat şi de mobilizare şi la bunurile confiscate destinate completării rezervei de stat, în funcție de evoluția sau fluxul prețurilor, de calitatea și proprietățile de consum ale bunurilor materiale, de termenele de garanție, valabilitate și de păstrare, uzură şi durata lor medie de utilizare”, conform regulamentului.

De asemenea, Regulamentul privind modul de stabilire și aplicare a prețurilor la bunurile destinate stocării și eliberării în/din rezervele de stat şi de mobilizare „reglementează procedura de stabilire și aplicare a prețurilor la bunurile destinate stocării și eliberării în/din rezervele de stat şi de mobilizare”.

Regulamentul defineşte următoarele noţiuni: preţ de piaţă – preţ care se formează prin interacţiunea cererii şi ofertei pe piaţa comerţului cu ridicata al bunurilor materiale identice, iar în cazul lipsei bunurilor identice – în urma tranzacţiilor încheiate între persoanele ce nu sunt coproprietari sau persoane interdependente pe piaţa respectivă a comerţului cu ridicata; preţ de eliberare – preţ stabilit pentru bunurile materiale care se eliberează din rezervele de stat și de mobilizare, cu luarea în calcul a calităţii, uzurii fizice şi morale; preţ de stocare – preţ stabilit la bunurile materiale transmise pentru completarea rezervei de stat și de mobilizare, în anumite condiții.

„Drept sursă de informare despre preţurile de piață servesc: informaţia organelor centrale de specialitate și a instituțiilor cu atribuții de reglementare a prețurilor, a organizaţiilor nonguvernamentale care acordă servicii de evaluare a bunurilor; informaţia despre preţurile de piaţă publicată în presă sau adusă la cunoştinţă prin intermediul mijloacelor de informare în masă; informaţia oficială dată publicităţii despre cotările bursiere (tranzacţiile care au avut loc)”, indică documentul citat.

Hotărârea Executivului a intrat în vigoare astăzi, odată cu publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Sursă: monitorul.gov.md

Orice material publicat pe pagina web a I.P. „Agenția Informațională de Stat „Moldpres” este proprietatea intelectuală a Agenției, fiind protejată de legislația privind drepturile de autor și drepturile conexe. Preluarea și/sau folosirea acestora se va face doar cu referință obligatorie la sursă și fără denaturarea textului. Vă mulțumim pentru înțelegere!