ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

Republica Moldova 30 de ani de independență

Hotărârea nr. 49 din 5 martie 2021 a Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică

17:25 | 05.03.2021 Categorie: Oficial

Chişinău, 5 mar. /MOLDPRES/. În temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, urmare a analizei evoluției situației epidemiologice în plan național și internațional, Comisia națională extraordinară de sănătate publică constată că situația epidemiologică se agravează rapid.

La data de 4 martie 2021 au fost înregistrate 191 197 cazuri de COVID-19, dintre care cazuri active – 18 347, incidența în ultimele 14 zile – 439 cazuri la 100 mii persoane, incidența totală – 5.338 cazuri la 100 mii persoane, mortalitatea în ultimele 14 zile – 8.6 decese la 100 mii persoane, mortalitatea totală – 113 decese la 100 mii persoane, rata fatalității în ultimele 14 zile – 2 decese la 100 de cazuri, rata fatalității totale – 2.1 decese la 100 de cazuri. Formele grave reprezintă – 8.3 %, formele medii – 13%, formele ușoare și asimptomatice – 78.8%.

Sporirea incidenței, creșterea ratei contagiozității, creșterea numărului de teritorii clasificate în cod roșu de alertă, creșterea numărului formelor grave ale bolii, creșterea numărului de decese, sporirea ratei de pozitivare a testelor la virusul SARS-CoV-2, creșterea numărului de forme asimptomatice, răspândirea comunitară intensă, toate acestea atestă tendințe de agravare a procesului epidemic a infecției cu COVID-19 în Republica Moldova.

Reieșind din cele menționate, Comisia națională extraordinară de sănătate publică,

HOTĂRĂŞTE:

1. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică vor asigura:

1.1. Implementarea, la nivelul teritoriului administrativ gestionat, în care este stabilit nivelul de alertă COD ROȘU, a următoarelor măsuri de prevenire a infecției COVID-19:

1.1.1. restricționarea deplasării populației și izolarea la domiciliu;

1.1.2. interzicerea adunărilor în masă, inclusiv de natura activităților culturale, științifice, artistice, sportive sau de divertisment;

1.1.3. prestarea doar a serviciilor esențiale (vitale);

1.1.4. interzicerea vizitelor neesențiale la unitățile de interes public (bancă, poștă etc.);

1.1.5. servicii de asistență medicale ajustate și doar cele esențiale;

1.1.6. instituirea instruirii la distanță (online).

1.2. Raportarea săptămânală, în adresa Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică, a acțiunilor întreprinse în vederea implementării măsurilor menționate la subpunctele 1.1.1. – 1.1.6..

2. Se admite reluarea, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, a activității centrelor comerciale, în zilele de sâmbătă și duminică, şi a unităților comerciale specializate din cadrul acestora, cu excepţia unităților de agrement (recreative şi distractive), amplasate în incinta acestora.

3. Se abrogă Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 13 din 29 mai 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică.

4. Activitatea centrelor comerciale se va realiza în conformitate cu prevederile din Instrucțiunea cu privire la măsurile de prevenire și control al infecției COVID-19 în cadrul Centrelor comerciale, conform Anexei.

5. Se dispune autorităților din domeniul ordinii publice să intensifice verificarea și supravegherea respectării de către persoanele fizice şi juridice a măsurilor de prevenire şi control al infecției COVID-19.

6. Hotărârile Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică sunt executorii pentru autorităţile administrației publice centrale şi locale, pentru persoanele fizice şi juridice, indiferent de domeniul de activitate şi forma juridică de organizare.

7. Se recomandă reprezentanților mass-media de a informa publicul despre necesitatea respectării stricte a măsurilor de prevenire şi control al infecției COVID-19.

8. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta Hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei pentru tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.

9. Prezenta Hotărâre intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a Guvernului.

Președinte al Comisiei, Prim-ministru interimar Aureliu CIOCOI

Vicepreședinte al Comisiei Secretar de stat Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale Tatiana ZATÎC

Secretar al Comisiei, Director interimar al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică Vasile GUȘTIUC

 

Instrucțiunea cu privire la măsurile de prevenire și control al infecției COVID-19 în cadrul Centrelor comerciale poate fi accesată la https://gov.md/sites/default/files/hotarire_cnesp_nr._49_din_05.03.2021.pdf

Orice material publicat pe pagina web a I.P. „Agenția Informațională de Stat „Moldpres” este proprietatea intelectuală a Agenției, fiind protejată de legislația privind drepturile de autor și drepturile conexe. Preluarea și/sau folosirea acestora se va face doar cu referință obligatorie la sursă și fără denaturarea textului. Vă mulțumim pentru înțelegere!