ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

Republica Moldova 30 de ani de independență

Comunicat de presă al Biroului politici de reintegrare

16:23 | 18.03.2021 Categorie: Comunicate

Cu privire la unele aspecte ce țin de funcționalitatea și eficientizarea activității punctelor de înmatriculare a mijloacelor de transport din or. Tiraspol și din or. Râbnița

Chişinău, 18 mar. /MOLDPRES/. După cum se cunoaște, în conformitate cu angajamentele asumate prin Decizia protocolară ,,Cu privire la participarea în traficul rutier internațional a autovehiculelor din regiunea transnistreană, care nu desfășoară activitate comercială” din 24 aprilie 2018, aplicate prin Legea nr.170/2018 și Hotărârea Guvernului nr.847/2018, începând cu 01 septembrie 2018, în or.Tiraspol și în or.Râbnița au fost deschise două subdiviziuni teritoriale de documentare cu plăci și cu certificate de înmatriculare de model neutru menite să presteze servicii proprietarilor de mijloace de transport cu domiciliu în regiunea transnistreană: autoturisme și remorcile atașate la acestea, motociclete, mopede și bicicletele cu motor auxiliar.

Conform prevederilor Legii nr.170/2018 termenul inițial de acțiune al acestui mecanism a fost stabilit până în data de 01 septembrie 2020, iar ulterior, prin Legea nr.180/2020 a fost prelungit pentru următorii doi ani, până la 01 septembrie 2022.

Pe perioada pandemică, activitatea acestora a fost sistată în perioada 17 martie-02 iunie 2020 (din considerente sanitar-epidemiologice) și în perioada 01 septembrie-01 octombrie 2020 (urmare a expirării termenului de acțiune al Legii nr.170/2018).

Până în data de 17 martie 2021 în ambele subdiviziuni teritoriale au fost înmatriculate 4642 de unități de transport (Tiraspol-3451 și Râbnița-1191), însă acest indicator este nesatisfăcător deoarece cuprinde doar circa 4% din cifra totală a mijloacelor de transport vizate din această categorie, iar partea moldovenească în permanență insistă pe mobilizarea eforturilor în vederea sporirii dinamicii, cu atât mai mult că Agenția Servicii Publice suportă cheltuieli semnificative urmare a delegării colaboratorilor săi la aceste subdiviziuni unde randamentul de lucru din considerente independente de Chișinău este foarte scăzut.

Întru stimularea proceselor, partea moldovenească a întreprins mai multe acțiuni concrete, inclusiv din 25 ianuarie curent a dat startul campaniei de informare la punctele de trecere de pe segmentul central al frontierei de stat moldo-ucrainene cu privire la setul de acte și de proceduri necesare de parcurs în vederea participării în circulația rutieră internațională cu autovehiculele cu numere de înregistrare neutre.

În rezultatul evaluărilor efectuate și a problemelor constatate în cadrul vizitei comune a experților de profil din 07 octombrie 2020 la subdiviziunea teritorială din or.Tiraspol, precum și urmare a celor discutate la ședințele grupurilor de lucru pentru dezvoltarea transportului auto și infrastructurii drumurilor, partea moldovenească a întreprins o serie de acțiuni prompte, printre care pot fi enumerate următoarele:

- a reiterat în repetate rânduri necesitatea suplinirii programărilor online ale solicitanților cu deservirea în baza rândului viu, pentru a face posibilă înmatricularea zilnică a cel puțin 50 de autovehicule în or.Tiraspol și a 20 în or. Râbnița, propunere rămasă fără suport din partea reprezentanților din stânga Nistrului;

- a dispus să fie pusă în aplicare în perioada apropiată posibilitatea prestării serviciului de eliberare a certificatului de înmatriculare în termen de 15 zile, conform tarifului corespunzător, adică cu reducerea termenului de emitere de două ori;

- a dispus amendarea standardului tehnic național pentru a iniția documentarea cu plăci neutre a remorcilor la autovehiculele ce nu desfășoară activități comerciale;

- a ajustat cadrul normativ în vigoare la prevederile Legii nr.170/2018 care stipulează excluderea limitei de vârstă la plasarea sub regim vamal de import a mijloacelor de transport introduse după 24 aprilie 2018 în regiunea transnistreană;

- a soluționat problema dispersării arhivelor la subdiviziunea din or.Tiraspol;

- a oferit posibilitatea alegerii combinațiilor de cifre și de litere din numărul de înmatriculare din stocul repartizat subdiviziunii, iar în cazul manifestării dorinței de a obține plăci de model național se poate selecta și din masivul seriilor atribuite pentru subdiviziunile teritoriale ce deservesc locuitorii din stânga Nistrului și mun.Bender;

- a dezvoltat serviciile mobile de documentare a cetățenilor, cu deplasarea, la solicitare, la fața locului pentru a prelua cererile respective, care complementează activitatea subdiviziunilor teritoriale ale Agenției Servicii Publice ce deservesc locuitorii din raioanele de est ale țării și e relevantă în contextul documentării primare cu acte de model național sau a perfectării noilor acte urmare a expirării termenului de valabilitate a celor precedente ș.a.

Chișinăul evidențiază totodată necesitatea de a evita conferirea conotațiilor politice problemelor ce țin de actele oficiale (permise de conducere, acte de identitate și de stare civilă, acte notariale ș.a.m.d.), în contextul în care autoritățile competente ale Republicii Moldova au creat toate premisele necesare pentru documentarea cu acte de model național a cetățenilor din unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului și mun.Bender, inclusiv prin simplificarea procedurilor de documentare primară și de preschimbare a acestora.

În continuare vor fi întreprinse toate eforturile posibile întru eficientizarea activității punctelor de înmatriculare a mijloacelor de transport din or. Tiraspol și din or. Râbnița și asigurarea bunei implementări a angajamentelor asumate prin Decizia protocolară din 24 aprilie 2018, cu respectarea rigorilor stabilite de legislația națională în vigoare și prevederile Convenției de la Viena asupra circulației rutiere din 08 noiembrie 1968.

Orice material publicat pe pagina web a I.P. „Agenția Informațională de Stat „Moldpres” este proprietatea intelectuală a Agenției, fiind protejată de legislația privind drepturile de autor și drepturile conexe. Preluarea și/sau folosirea acestora se va face doar cu referință obligatorie la sursă și fără denaturarea textului. Vă mulțumim pentru înțelegere!