ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

Hotărârea nr. 60 din 23 august 2021 a Comisiei Naţionale Extraordinară de Sănătate Publică

16:33 | 24.08.2021 Categorie: Oficial

În baza analizei situației epidemiologice prin infecția cu virusul SARS-CoV-2, Comisia Naţională Extraordinară de Sănătate Publică constată că evoluția procesului epidemic este nefavorabilă cu tendință de agravare. În ultimele săptămâni, pe teritoriul Republicii Moldova se înregistrează o creștere a numărului de cazuri COVID-19. Pentru ultimele 14 zile incidența COVID-19 a constituit 109 cazuri la 100 000 de persoane. În ultima perioadă rata fatalității a crescut până la 2,13 decese din 100 de cazuri de îmbolnăviri, iar rata de contagiozitate a atins 1,25, ceea ce reprezintă o tendință negativă sub aspect de prognozare.

Pornind de la cele expuse, în temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, și în scopul organizării în siguranță a procesului educaţional pentru toate instituțiile de învățământ publice și private începând cu 1 septembrie al anului de studii 2021-2022, Comisia Naţională Extraordinară de Sănătate Publică

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Instrucțiunea privind măsurile de organizare a activității instituțiilor de învățământ primar, gimnazial, liceal, profesional tehnic și superior (publice și private) pentru anul de învățământ 2021-2022, în condiții de siguranță epidemiologică, pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, conform anexei.

2. Începând cu 1 septembrie 2021, activitatea instituțiilor de învățământ primar, gimnazial, liceal, profesional tehnic și superior se va desfășura cu prezența fizică în toate unitățile, în condițiile respectării prevederilor instrucțiunii aprobate prin prezenta hotărâre. Deciziile ulterioare vor fi adoptate în funcție de evoluția situației
epidemiologice și rata de vaccinare pentru fiecare instituție în parte.

3. Având în vedere evoluția nefavorabilă a procesului epidemic cu tendință de agravare, la data de 1 septembrie 2021, în incinta instituțiilor de învățământ, inclusiv în curți, nu vor fi organizate festivități sau alte evenimente publice dedicate începutului anului de studii 2021-2022.

4. Deoarece colectivitățile în sistemul de învățământ sunt formate în mare parte din copii, grup care nu este protejat prin imunizare împotriva COVID-19, pentru a preveni transmiterea infecției cu virusul SARS-CoV-2 în spațiul școlar, se recomandă atingerea acoperirii vaccinale de cel puțin 95% din persoanele adulte în fiecare instituție de învățământ până la 1 octombrie 2021.

5. Pentru a asigura protecția sănătății copiilor și a tinerilor încadrați în procesul educațional, statul va încuraja și va promova în continuare vaccinarea împotriva COVID-19 a personalului didactic, nedidactic și auxiliar.

6. Până la atingerea nivelului recomandat de vaccinare de 95%, personalul didactic, nedidactic și auxiliar nevaccinat va efectua din cont propriu și va prezenta, o dată la 14 zile, rezultatul unui test diagnostic la COVID-19 (test rapid de diagnostic AgSarsC-oV-2 sau test PCR la COVID-19).

7. Nu se supun testării indicate în pct.6 persoanele care prezintă: 

7.1. certificat de vaccinare împotriva COVID-19 cu schema completă de vaccinare (cu orice tip de vaccin autorizat);

7.2. concluzie medicală care confirmă că persoana a suportat COVID-19 în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi (6 luni) sau un act confirmativ de prezență a anticorpilor anti-COVID-19. Actul confirmativ de prezență a anticorpilor antiCOVID-19 este valabil pe durata a 90 de zile de la data efectuării investigației.

8. Cu referire la manifestările festive dedicate Sărbătorii Naționale Ziua Independenței Republicii Moldova:

8.1. Parada militară se va desfășura cu condiția că toți participanții din cadrul subdiviziunilor implicate sunt vaccinați împotriva COVID-19. Conducătorii autorităților participante vor asigura controlul respectării prezentei prevederi;

8.2. Se recomandă limitarea numărului de invitați, iar pe tribuna invitaților de onoare și în toate spațiile implicate vor fi respectate în mod obligatoriu măsurile de protecție împotriva răspândirii virusului SARS-CoV-2:

8.2.1. distanța fizică de cel puțin 1 metru;

8.2.2. purtarea măștilor de protecție;

8.2.3. prezentarea: (i) certificatului de vaccinare împotriva COVID-19, cu schema completă de vaccinare (cu orice tip de vaccin autorizat) sau (ii) rezultatului negativ la test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatului negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, sau (iii) concluziei medicale care confirmă că persoana a suportat COVID-19 în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi (6 luni) sau unui act confirmativ de prezență a anticorpilor anti-COVID-19. Actul confirmativ de prezență a anticorpilor anti-COVID-19 este valabil pe durata a 90 de zile de la data efectuării investigației.

8.3. Având în vedere evoluția nefavorabilă a procesului epidemic cu tendință de agravare, se recomandă organizarea tuturor manifestărilor cultural-artistice dedicate Sărbătorii Naționale Ziua Independenței Republicii Moldova cu program redus (nu mai târziu de orele 17.00) în toate localitățile și cu respectarea obligatorie a măsurilor de protecție împotriva răspândirii virusului SARS-CoV-2, inclusiv respectarea distanței
fizice de minimum 1 metru și purtarea măștilor de protecție de către publicul spectator.

9. Autoritățile din domeniul ordinii și securității publice vor intensifica monitorizarea și controlul respectării de către persoanele fizice şi juridice a măsurilor de prevenire şi combatere a infecţiei COVID-19.

10. Hotărârile CNESP sunt executorii pentru autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, pentru persoanele fizice şi juridice, indiferent de domeniul de activitate şi forma juridică de organizare.

11. Reprezentanții mass-media vor informa publicul despre prevederile prezentei hotărâri și necesitatea respectării stricte a măsurilor restrictive și a măsurilor de prevenire şi control al infecţiei COVID-19.

12. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi drept temei pentru aplicarea măsurilor de răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor fizice și juridice.

13. Prezenta hotărâre intră în vigoare la momentul emiterii şi se publică pe pagina oficială a Guvernului.

Prim-ministru Natalia GAVRILIȚA

Contrasemnează:

Vicepreşedinte al Comisiei, ministru al Sănătăţii Ala NEMERENCO

Secretar al Comisiei, director interimar al Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică Vasile GUŞTIUC

 

INSTRUCȚIUNEA privind măsurile de organizare a activității instituțiilor de învățământ primar, gimnazial, liceal, profesional tehnic și superior (publice și private) pentru anul de învățământ 2021-2022 în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

 

ORGANIZAREA CURĂȚENIEI ŞI A DEZINFECȚIEI ÎN INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT

 

Recomandări privind funcționarea blocului alimentar în cadrul instituției de învățământ în vederea prevenirii răspândirii infecției COVID-19 în rândul elevilor/studenților și al angajaților

 

RECOMANDĂRI pentru deschiderea căminelor din subordinea instituțiilor de învăţământ de stat în contextul COVID-19

 

și

 

Raportul de autoevaluare privind gradul de pregătire a instituției de învățământ pentru noul an de studii în condițiile pandemiei COVID-19

 

pot fi accesate aici: https://gov.md/sites/default/files/hotarare_cnesp_nr.60-redactat-ro.pdf

 

img21006199

Orice material publicat pe pagina web a I.P. „Agenția Informațională de Stat „Moldpres” este proprietatea intelectuală a Agenției, fiind protejată de legislația privind drepturile de autor și drepturile conexe. Preluarea și/sau folosirea acestora se va face doar cu referință obligatorie la sursă și fără denaturarea textului. Vă mulțumim pentru înțelegere!