ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

Republica Moldova 30 de ani de independență

Comunicat de presă al Autorității Naționale de Integritate

17:14 | 12.11.2021 Categorie: Comunicate

Și deputat, și președinte al unei Asociații. Un fost deputat constatat cu incompatibilitate de funcție

Chişinău, 12 nov. /MOLDPRES/. Autoritatea Națională de Integritate a constatat încălcarea regimului juridic al incompatibilităților de către un fost deputat din Parlamentul Republicii Moldova.

În baza unei sesizări, la începutul anului 2021, inspectorul de integritate a inițiat controlul pe numele acestuia. În cadrul controlului, inspectorul de integritate a acumulat probatoriul prin care se demonstrează că fostul deputat a deținut simultan și funcția de Președinte a unei asociații obștești din domeniul fotbalului. Subiectul a obținut mandatul în decembrie 2019, iar calitatea de Președinte al asociației obștești o deține din anul 2017, după ce Adunarea de Constituire a asociației a decis numirea subiectului în această funcție, pe care o deține până în prezent.

Potrivit legislației, fostul deputat a avut termen de până la 30 de zile, de la validarea mandatului să își soluționeze starea de incompatibilitate. Din verificările inspectorului de integritate, subiectul nu a depus la Biroul Permanent al Parlamentului nicio declarație în acest sens, deși ar fi trebuit să informeze biroul Parlamentului în cel mult 10 zile de la apariția incompatibilității.

Din informațiile obținute de la Asociația obștească, inspectorul de integritate a constatat neconcordanțe referitoare la data când fostul deputat și-a delegat atribuțiile de conducător a entității unei alte persoane. Mai exact, asociația a remis două informații diferite cu privire la data numirii noului conducător al asociației. În primul răspuns a fost indicată data de 21 septembrie 2020, adică după 9 luni de la validarea mandatului, cu mult peste termenul admis de lege. Iar, în răspunsul repetat a fost rectificată informația cu 20 septembrie anul 2019, cu trei luni înainte de validarea mandatului. Ambelor răspunsuri furnizate conțineau același temei legal de schimbare al conducătorului asociației – ”cu privire la validarea mandatului de deputat al Parlamentului Republicii Moldova”, deși, conform Hotărârii Curții Constituționale, mandatul a fost validat în decembrie 2019. Totuși, inspectorul de integritate a identificat că în septembrie 2020 și în decembrie 2020, fostul deputat și-a exercitat atribuțiile de conducător al asociației prin semnarea a două contracte și a unei procuri privind împuternicirea unei persoane fizice de a reprezenta interesele asociației.

În explicațiile oferite, fostul deputat a recunoscut că a deținut și calitatea de președinte al asociației, dar nu consideră o încălcare, deoarece nu a fost remunerat pentru această funcție și a semnat doar scrisori de ieșire, însă inspectorul de integritate a contrazis argumentele acestuia.

Dacă actul de constatare va rămâne definitiv, fostul deputat riscă să nu mai dețină o funcție publică și de demnitate publică, inclusiv mandatul de deputat pe un termen de 3 ani. Acesta ar putea fi înscris și în Registrul interdicțiilor.

Orice material publicat pe pagina web a I.P. „Agenția Informațională de Stat „Moldpres” este proprietatea intelectuală a Agenției, fiind protejată de legislația privind drepturile de autor și drepturile conexe. Preluarea și/sau folosirea acestora se va face doar cu referință obligatorie la sursă și fără denaturarea textului. Vă mulțumim pentru înțelegere!