ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

Auditul cheltuielilor și investițiilor la întreprinderile de gaze naturale a constatat deficiențe majore

14:27 | 03.03.2023 Categorie: Politică

Chişinău, 3 mar. /MOLDPRES/. Parlamentul a luat act astăzi de raportul de audit al conformității asupra cheltuielilor și investițiilor capitale la întreprinderile de gaze naturale cărora le-au fost impuse obligații de serviciu public, precum și la întreprinderile înrudite, cum sunt definite în Legea cu privire la gazele naturale, inclusiv la cele deținute indirect, comunică MOLDPRES.

După patru ore de audieri, timp în care deputații au adresat întrebări raportorilor, Legislativul a adoptat o hotărâre ce prevede un șir de acțiuni pentru remedierea deficienților identificate în rezultatul auditului. Astfel, Guvernul va demara procedura de revendicare a sumei de 3,3 miliarde de lei, la cursul mediu de schimb valutar din anul 2008, aferentă reevaluării mijloacelor fixe depuse de Guvernul Republicii Moldova în capitalul social al SA „Moldovagaz”. Mai exact, această sumă urmează a fi trecută în cont ca datorie a „Moldovagaz” către Agenția Proprietății Publice.

De asemenea, hotărârea prevede că Executivul trebuie să efectueze reinventarierea patrimoniului depus de Guvern în calitate de cotă parte în capitalul social al „Moldovagaz” și să determine patrimoniul ce nu a participat la diminuarea datoriilor față de „Gazprom”.

Suplimentar, vor fi întreprinse acțiunile necesare pentru suspendarea dreptului de vot al acțiunilor SA „Moldovagaz” aferente patrimoniului retras de către acționarul din stânga Nistrului a Republicii Moldova, în caz de neasigurare în termeni proximi a restabilirii controlului SA „Moldovagaz” asupra patrimoniului situat în partea stângă Nistrului.

Totodată, va fi evaluată activitatea reprezentanților Guvernului în Consiliul de Observatori și în Consiliul de Administrație ale „Moldovagaz”.

Hotărârea adoptată astăzi mai prevede eficientizarea activității rețelelor de distribuție a gazelor din subordinea „Moldovagaz” prin asigurarea aprobării fuziunii celor 12 întreprinderi de distribuție. Astfel, Ministerul Energiei va demara, în comun cu Agenția Proprietății Publice, procedura de recunoaștere/înregistrare ca proprietate de stat a rețelelor de gaze fără proprietar și transmiterea celor în proprietatea statului.

Ministerul Finanțelor, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării și Agenția Națională de Reglementare în Energetică, în scopul diminuării adaosurilor comerciale ale mărfurilor procurate prin intermediari, vor analiza cadrul normativ aferent reglementării achizițiilor în sectorul energetic și vor propune mecanismele necesare pentru asigurarea efectuării achizițiilor direct de la producătorii bunurilor, aflați peste hotarele Republicii Moldova.

Foto: Parlament

img23001761

Orice material publicat pe pagina web a I.P. „Agenția Informațională de Stat „Moldpres” este proprietatea intelectuală a Agenției, fiind protejată de legislația privind drepturile de autor și drepturile conexe. Preluarea și/sau folosirea acestora se va face doar cu referință obligatorie la sursă și fără denaturarea textului. Vă mulțumim pentru înțelegere!