ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

Interviu exclusiv: Șeful Serviciului Vamal, despre integritatea subalternilor, securitatea frontierei și operațiunile anticorupție moldo-române

16:47 | 07.04.2023 Categorie: Interviuri, Comentarii, Evenimente

Chişinău, 7 apr. /MOLDPRES/. Șeful Serviciului Vamal, Igor Talmazan, a acordat un interviu în exclusivitate Agenției Informaționale de Stat MOLDPRES privind integritatea funcționarilor vamali, securitatea frontierei de stat și operațiunea desfășurată în comun cu organele anticorupție din România la posturile vamale.

MOLDPRES: Conform normelor deontologice, activitatea funcționarilor vamali se bazează pe principiile de etică și integritate. Câtă încredere aveți dumneavoastră în subalterni?

Igor Talmazan: În principiu, avem încredere în fiecare funcționar vamal până la o probă contrarie, deoarece suntem într-un stat de drept și fiecare funcționar este obligat să respecte legislația și să împărtășească valori comune de profesionalism, dedicație, etică, integritate profesională, obiectivitate, disciplină, demnitate şi responsabilitate. Nu excludem că sunt și persoane care nu împărtășesc valorile expuse, dar pentru identificarea acestora periodic sunt desfășurate evaluări. Totodată, în cadrul Serviciului Vamal există Direcția Integritate și Supraveghere care are drept obiective de activitate promovarea eticii şi a integrității în exercitarea atribuțiilor de serviciu. În anul trecut, au fost inițiate 115 anchete de serviciu, în urma cărora au fost sancționați disciplinar 99 de funcționari vamali, 60 au primit avertisment, 18 - mustrare, 13 - mustrare aspră și opt au fost destituiți din funcție.

MOLDPRES: Pe parcursul anului trecut, funcționarii vamali au ridicat circa 1,4 milioane de dolari SUA și peste 870 de mii de euro în urma înregistrării abaterilor de la lege privind introducerea, expedierea şi scoaterea în/din Republica Moldova a numerarului în valută străină. Care sunt cele mai importante prevederi ce reglementează intrarea și ieșirea banilor din țară?

Igor Talmazan: Introducerea în Republica Moldova a numerarului în monedă națională, precum şi numerarului şi cecurilor de călătorie în valută străină nu este limitată. Persoanele fizice sunt obligate să declare în scris sumele ce depășesc 10 mii de euro (sau echivalentul lor) pentru o persoană. Totodată, persoanele fizice au dreptul să declare în scris sumele ce nu depășesc 10 mii de euro (sau echivalentul lor) pentru o persoană/călătorie. Cu referire la scoaterea valutei din țară este important să cunoaștem că persoanele fizice au dreptul de a scoate numerar în monedă națională, precum şi numerar şi cecuri de călătorie în valută străină în sumă totală ce nu depășește 10 mii de euro (sau echivalentul lor) de persoană/călătorie, fără a prezenta documentele confirmative. Persoanele fizice au dreptul de a scoate numerar în monedă naţională, precum şi numerar şi cecuri de călătorie în valută străină în sumele de peste 10 mii de euro (sau echivalentul lor), însă care nu depășesc 50 mii de euro (sau echivalentul lor) de persoană/călătorie, cu condiţia prezentării organelor vamale a documentelor confirmative, pentru suma ce depăşeşte 10 mii de euro (sau echivalentul lor). Este important ca persoanele să se informeze în prealabil pentru a exclude situații neplăcute. Pentru informații și consultații Serviciul Vamal dispune de un Centru Unic de Apel, care funcționează 24/24 și 7/7 zile în săptămână.

MOLDPRES: În cazul depistării unor abateri, funcționarii vamali pot sechestra bunurile persoanelor ce traversează frontiera de stat. Ce se întâmplă cu acestea, unde și cât timp pot fi păstrate?

Igor Talmazan: Pe lângă sechestrarea bunurilor în cadrul cauzelor penale, pe cazurile contravenționale, în cazul nedeclarării bunurilor sau declarării neautentice a acestora, la intrarea în țară, aceste bunuri pot fi ridicate de către funcționari vamali sau de către echipele mobile dacă acestea au fost depistate în linia a doua de control vamal. Sancțiunea contravențională se aplică în funcție de caracterul şi de gradul prejudiciabil al contravenției, de caracteristica persoanei şi de circumstanțe. Pe numele persoanei se aplică o sancțiune în conformitate cu dispozițiile Codului Contravențional.

Fiind acumulate probele necesare cu privire la existența sau inexistența faptului contravenției, agentul constatator încheie imediat proiectul procesului-verbal cu referire la contravenție și decizia aplicată. Acesta solicită determinarea valorii în vamă a corpurilor delicte, ce pot constitui obiectul contravenției vamale. În cazul în care poate fi confiscată contravaloarea corpurilor delicte, agentul constatator solicită Laboratorului Vamal stabilirea contravalorii prin întocmirea Ordonanței de dispunere a expertizei, fiind emis ulterior de către Laborator un Raport de constatare tehnico-științifică. Corpurile delicte, de regulă, se anexează la dosar și se păstrează în dosar. Cele care din cauza particularităților specifice nu pot fi păstrate în dosarul contravențional, urmează a fi depozitate în Camera de păstrare a organului vamal. Ulterior, se întocmește Ordonanță de recunoaștere și atașare la dosar a corpurilor delicte până la luarea unei decizii definitive pe cazul respectiv.

MOLDPRES: Începând cu 1 ianuarie, mașinile înmatriculate în alte state se pot afla în Republica Moldova nu mai mult de 180 de zile. Până la finele anului trecut termenul era de până la trei ani, pentru persoanele care dețin permis de conducere străin. Modificarea a nemulțumit mai mulți cetățeni, care au ieșit la proteste. De ce a fost necesar acest amendament și dacă veți veniți cu modificări în urma solicitărilor prezentate de protestatari? 

Igor Talmazan: Începând cu data de 1 ianuarie curent, în urma intrării în vigoare a modificărilor operate la Codul vamal, a fost exclusă prevederea conform căreia mijloacele de transport auto introduse pe teritoriul vamal de către persoanele fizice cu domiciliul în orice stat străin şi care deţin permis de conducere emis în ţara în care au domiciliu, declarate prin acţiune, se pot afla pe teritoriul vamal al țării pe un termen mai mare de 180 zile - până la trei ani. 

Această prevedere a fost exclusă în vederea racordării cadrului legal național la prevederile acquis-lui comunitar și la prevederile Convenției privind admiterea temporară încheiată la Istanbul la data de 26 iunie 1990, conform căreia „Mijloacele de transport de uz particular pot rămâne pe teritoriul de admitere temporară o perioadă continuă sau nu mai mult de 6 luni, în intervalul de 12 luni”. Totodată, în vederea executării deciziei prim-ministrului RM, în special la subiectul referitor la identificarea soluțiilor pentru înmatricularea acestor mijloace de transport pe teritoriul țării, Ministerul Finanțelor a creat un grup de lucru în acest sens.

MOLDPRES: La mijlocul lunii ianuarie curent a avut loc o operațiune desfășurată în comun cu organele anticorupție din România. În cadrul acesteia au fost efectuate percheziții în mai multe posturi vamale de pe ambele părți ale hotarului, care au vizat angajați ai Serviciului Vamal și Poliției de Frontieră ce ar fi primit mită pentru a favoriza trecerea mărfurilor peste frontieră fără efectuarea controlului vamal. Ce detalii noi au fost stabilite în cadrul anchetei, care ni le puteți comunica, fără a afecta mersul ei?

Igor Talmazan: Ofițerii Direcției integritate și supraveghere a Serviciului Vamal, acționând în cadrul unei investigații internaționale, inițiate în comun cu DNA și DGA ale României, au descins concomitent cu percheziții în posturile vamale de pe ambele părți ale frontierei moldo-române. Condamnăm cu vehemență și nu tolerarăm acțiunile de corupție în instituție. Totodată, ținem să menționăm că Serviciul Vamal conlucrează cu organele altor state și pe alte cazuri, în scopul prevenirii sau anihilării unor scheme de contrabandă de mărfuri. Drept exemplu ar fi și cazul reflectat în mass-media: „Contrabandă cu petrol destinat Serbiei, de circa 18 mln de lei”. Schimbul de informații dintre țări a fost asigurat cu suportul Centrului de Aplicare a Legii din Europa de Sud-Est (SELEC) prin intermediul Ofițerului de Legătură detașat al Serviciului Vamal. Un alt caz ce denotă o conlucrare eficientă este cel de săptămâna trecută „37 de percheziții în Republica Moldova și România: schemă cu anabolizante de peste 1 mln de euro expediate ilegal în UE – destructurată și 11 persoane reținute”. 

MOLDPRES: În luna iulie anul trecut, la inițiativa șefului statului Maia Sandu, Parlamentul a adoptat o lege prin care moldovenii ce se întorc în țară vor fi scutiți de taxe la importul bunurilor și mașinii. Câți cetățeni au beneficiat de aceste facilități?

Igor Talmazan: La de 1 octombrie 2022, au intrat în vigoare prevederile Legii privind acordarea scutirii de plata drepturilor de import pentru cetățenii țării care revin cu traiul în Republica Moldova. Astfel, acestora li se permite importul unui singur vehicul clasificat la poziţia tarifară 8703 cu scutire de plata drepturilor de import dacă sunt prezentate documentele confirmative şi sunt respectate cumulativ următoarele condiţii: termenul de exploatare a vehiculului nu este mai mare de 9 ani, din data producerii; valoarea în vamă a vehiculului nu depăşeşte 400 de mii de lei; capacitatea cilindrică a motorului vehiculului nu depăşeşte 2500 cm3; vehiculul nu prezintă defecte sau deteriorări vizibile; vehiculul nu este destinat activităţii comerciale sau de producţie. 

De asemenea, cetățenilor care revin cu traiul în țară li se permite introducerea obiectelor de uz personal fără achitarea drepturilor de import, în limita celor indicate în cererea depusă la Serviciul Vamal. Totodată, în urma dialogului cu implicarea reprezentanților din Parlament și Guvern, au fost operate ajustări la cerințele ce urmează a fi întrunite, acestea fiind aprobate prin modificarea unor acte normative. Pentru a consulta care sunt condițiile, a prelua formularul cererii, dar și pentru a găsi date de contact, persoanele interesate pot consulta pagina web a Serviciului Vamal, rubrica „Persoane fizice”, subrubrica „Diaspora”.  

MOLDPRES: Cât de securizată este frontiera moldo-ucraineană și segmentul ei transnistrean?

Igor Talmazan: Pe segmentul moldo-ucrainean al frontierei, Serviciul Vamal își desfășoară activitatea de serviciu în cadrul posturilor vamale. Astfel, toate mărfurile și mijloacele de transport sunt supuse controlului vamal. În ceea ce ține de segmentul transnistrean, controlul bunurilor și mărfurilor este realizat în cadrul posturilor vamale interne și controlul îl desfășoară inclusiv patrulele Echipelor Mobile ale Serviciului Vamal. 

Activitatea Secției Echipe Mobile a Direcției Investigare Fraude Vamale, Departamentul Antifraudă și Conformare este orientată spre depistarea, în linia a doua de control, a mijloacelor de transport implicate în traficul ilicit de mărfuri, scopul fiind combaterea fenomenului de contrabandă care afectează gradul de colectare a veniturilor bugetare. Pe linia de activitate a subdiviziunii, în anul 2022, au fost înregistrate 352 de cazuri de depistare a mărfurilor transportate ilegal. Obiectul contravenției îl constituie: articole vestimentare, piese auto, produse alimentare, țigări electronice, electrocasnice, tv, tablete, telefoane mobile, produse cosmetice, încălțăminte, pompe electrice, motoferăstraie, lenjerie de pat, țigări, piese auto, alcool etilic și mărfuri de larg consum. Valoarea în vamă a mărfurilor depistate se estimează la circa 25 de milioane de lei.

În perioada de referință au fost adoptate 478 de decizii de sancționare și suma amenzii încasate este de peste 998 de mii de lei. Totodată, Secția Echipe Mobile a Serviciului Vamal a transmis Serviciului Fiscal de Stat 172 de loturi de marfă anterior reținute, în valoare de 9,5 mln de lei.

De asemenea, anul trecut, au fost identificate nouă parcări auto, iar în urma verificărilor inițiate la acestea au fost înregistrate 84 de sesizări cu privire la depistarea unităților de transport parțial dezmembrate cu numere de înmatriculare, care anterior au fost introduse în țară cu obligativitatea de a fi scoase în termen de 180 de zile. Direcția Analiza Riscurilor efectuează analiza tranzacțiilor și le identifică pe cele cu risc sporit de fraudare a legislației, iar Direcția Control Ulterior intervine cu controale, pentru depistarea neregulilor. Toate aceste subdiviziuni fac parte din Departamentului Antifraudă și Conformare.

MOLDPRES: Domnule Igor Talmazan, Vă mulțumim pentru amabilitatea de a acorda acest interviu agenției noastre.

img23002857

img23002857

img23002857

img23002857

img23002857

img23002857

Orice material publicat pe pagina web a I.P. „Agenția Informațională de Stat „Moldpres” este proprietatea intelectuală a Agenției, fiind protejată de legislația privind drepturile de autor și drepturile conexe. Preluarea și/sau folosirea acestora se va face doar cu referință obligatorie la sursă și fără denaturarea textului. Vă mulțumim pentru înțelegere!