ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

Persoanele înregistrate cu statut de șomer pot beneficia de instruire la locul de muncă

13:44 | 27.06.2023 Categorie: Societate

Chişinău, 27 iun. /MOLDPRES/. Persoanele, înregistrate cu statut de șomer, pot beneficia de instruire la locul de muncă. Măsura este implementată de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), transmite MOLDPRES. 

Acțiunea reprezintă un proces de formare profesională a șomerilor, care presupune instruirea în cadrul unui furnizor de formare profesională și a unui agent economic în scopul obținerii de cunoștințe, deprinderi, competențe și calificării necesare pentru ocuparea unui loc de muncă.

Directorul ANOFM, Raisa Dogaru, a subliniat că instruirea la locul de muncă se organizează de către subdiviziunea teritorială în colaborare cu furnizorii de formare profesională publici sau privați, care au încheiate acorduri de colaborare cu angajatorii privind instruirea la locul de muncă.

„Pregătirea teoretică a șomerului se realizează de către furnizorul de formare profesională și include cel mult 20% din volumul total de ore destinat Programului de formare profesională. Instruirea practică se realizează de către angajator și include minim 80% din volumul total destinat Programului de formare profesională. După finalizarea instruirii, angajatorul participă la procesul de evaluare și certificare a competențelor șomerului”, a spus Raisa Dogaru.

Angajatorul beneficiază de subvenție lunară, egală cu 30% din salariul mediu lunar pe economie pentru anul precedent, pe toată durata instruirii. Nu pot beneficia de subvenție autoritățile administrației publice centrale și locale.

„Pentru a beneficia de subvenție, angajatorii trebuie să fie înregistrați conform legislației, să nu aibă activitatea suspendată, să nu se afle în proces de insolvabilitate sau lichidare. La fel, aceștia nu trebuie să  aibă datorii față de salariați și față de bugetul public național pentru anul precedent. Totodată, este necesar ca agenții economici să asigure condițiile pentru instruirea la locul de muncă, să dispună de personal calificat pentru a exercita funcția de maistru-instructor în producție pe durata instruirii la locul de muncă și să asigure respectarea cerințelor de securitate și sănătate în muncă”, a afirmat Raisa Dogaru.

Subvenția acordată angajatorului încetează la expirarea perioadei de instruire, exmatricularea persoanei sau pierderea statutului de șomer.

Persoanele pot primi informații despre această măsură la subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă (https://anofm.md/ro/subdiviziuni) sau pot suna la Centrul de Apel al ANOFM – 0 8000 1000.

Foto: ANOFM

img23005126

Orice material publicat pe pagina web a I.P. „Agenția Informațională de Stat „Moldpres” este proprietatea intelectuală a Agenției, fiind protejată de legislația privind drepturile de autor și drepturile conexe. Preluarea și/sau folosirea acestora se va face doar cu referință obligatorie la sursă și fără denaturarea textului. Vă mulțumim pentru înțelegere!