ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

Academicianul Ion Tighineanu: ”Aderarea la UE va impulsiona dezvoltarea științei”

07:14 | 16.11.2023 Categorie: Interviuri, Comentarii, Evenimente

Interviu acordat în exclusivitate pentru MOLDRES de către Academicianul Ion Tighineanu, candidat la funcția de președinte al Academiei de Științe a Moldovei.

MOLDPRES: Stimate domnule Academician, sunteți singurul candidat la funcția de președinte al AȘM, care urmează să fie ales la Adunarea Generală a instituției pe 17 noiembrie curent. În ce măsură aceasta Vă favorizează?

Ion Tighineanu: Aceasta a fost decizia Adunărilor Generale ale Secțiilor de Științe care, conform Regulamentului, înaintează candidații la funcția de președinte al AȘM. Mă simt onorat de decizia Adunărilor, care au analizat rezultatele activității mele științifice și manageriale pe parcursul vieții, dar și aprecierile savanților la nivel național și internațional.

MOLDPRES: Care sunt perspectivele dezvoltării științei în R. Moldova în contextul aderării într-un viitor apropiat sau mai îndepărtat a țării noastre la Uniunea Europeană?

Ion Tighineanu: Reieșind din experiența țărilor care au aderat la UE în ultimii 15-20 de ani, inclusiv experiența României, sperăm că aderarea la UE ne va aduce fonduri structurale și va facilita atragerea investițiilor străine în diverse sectoare ale economiei, ceea ce va impulsiona și procesele de implementare a rezultatelor științifice în sectorul real. Perspectivele dezvoltării științei în contextul aderării la UE sunt promițătoare, rămâne doar să sperăm la un proces dinamic și rapid de aderare. Astfel, aderarea la UE va impulsiona dezvoltarea științei în țara noastră.       

MOLDPRES: Vârsta medie a membrilor AȘM este destul de avansată. Cum veți reuși să întineriți Academia de Științe a Moldovei?

Ion Tighineanu: Am pledat și pledez pentru ca în cazul unor candidați cu realizări științifice echivalente, vârsta mai mică să fie un avantaj. Consider, ca și colegii mei din țară și de peste hotare, că promovarea în membri ai Academiei ține de meritocrație.

MOLDPRES: AȘM și-a făcut o imagine excelentă la scară internațională. Ce veți întreprinde pentru ca Academia să fie apreciată și la scară națională?

Ion Tighineanu: În cercetare adesea se întâmplă ca savanții să-și promoveze mai întâi o imagine impecabilă în Occident, înainte ca să fie apreciați la justa valoare și acasă. Așa se întâmplă uneori și cu structurile academice. Cred că colaborarea tot mai strânsă cu Academia Română și cu multe alte academii, inclusiv academiile europene, ne va ajuta să ne impunem și la scară națională. Vom continua eforturile pentru o conlucrare eficientă cu societatea și factorii de decizie. În acest scop, am creat platformele de comunicare și comisiile de specialitate, în activitatea cărora se atrag tot mai insistent personalități notorii din țară și de peste hotare.

MOLDPRES: Programul Dvs. de candidat la funcția de președinte prevede crearea unui Centru de cercetări fundamentale interdisciplinare la AȘM. Ce se are în vedere în condițiile în care institutele activează în cadrul universităților?

Ion Tighineanu: Cercetările fundamentale stau la baza dezvoltării științei în general, Academiilor revenindu-le responsabilitatea de promovare a lor. Unele Academii deja și-au asumat realizarea unor proiecte fundamentale interdisciplinare. Astfel, Academia de Științe a Ungariei este responsabilă de realizarea a patru proiecte fundamentale multidisciplinare, în pofida faptului că ea nu mai are în subordine institute de cercetare. Misiunea Centrului de cercetări fundamentale interdisciplinare, care se propune de a fi creat în cadrul AȘM, este de a pregăti și promova proiecte științifice în colaborare cu parteneri autohtoni și de peste hotare. Avem membri ai Academiei, fondatori de școli științifice cu o pregătire solidă multidisciplinară, capabili să realizeze proiecte interdisciplinare de importanță majoră.

MOLDPRES: Vă mulțumim pentru interviu. Vă dorim succes!

Academicianul 

Academicianul Ion Tighineanu, savant cu renume mondial în domeniul nanotehnologiilor, doctor habilitat în știinţe fizico-matematice, profesor universitar, s-a născut la 22 martie 1955, în satul Sofia, raionul Drochia. Și-a făcut studiile la Facultatea de Electrofizică a Institutului Politehnic din Chișinău, 1972-1974, apoi la Institutul de Inginerie şi Fizică din Moscova (1975-1978) şi doctorantura la Institutul de Fizică „Lebedev” al Academiei de Ştiinţe a URSS (1978-1981), specialitatea “Fizica corpului solid”. În 1982, și-a susținut teza doctor, la Moscova, iar în 1990 - cea de doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, Institutul de Fizică Aplicată al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. În 1998-2004, a fost prorector la Universitatea Tehnică a Moldovei, în 2012-2018 – prim-vicepreședinte  al Academiei de Științe a Moldovei și din 2019 – președinte al AȘM.

Este specialist în domeniul nanoelectronicii și nanotehnologiilor, autor a peste 700 de articole științifice publicate în țară și peste hotare, fondator al şcolii ştiinţifice în domeniul nanotehnologiilor nelitografice. Are 52 brevete de invenţie, este dascăl al mai multor generaţii de studenţi, masteranzi, doctoranzi. A prezentat peste 130 de referate la centre de cercetare şi universităţi în zeci de ţări. Este membru al Consiliului Științific Internațional și al Academiei Europene. A fost decorat cu Ordinul ”Gloria Muncii”, ”Ordinul de Onoare” și cu alte distincții din țară și de peste hotare.

img23009205

img23009205

img23009205

Orice material publicat pe pagina web a I.P. „Agenția Informațională de Stat „Moldpres” este proprietatea intelectuală a Agenției, fiind protejată de legislația privind drepturile de autor și drepturile conexe. Preluarea și/sau folosirea acestora se va face doar cu referință obligatorie la sursă și fără denaturarea textului. Vă mulțumim pentru înțelegere!