ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

Comunicat de presă al Comisiei Naționale a Pieței Financiare

09:00 | 08.12.2022 Categorie: Comunicate

Decizii ale Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare 

Chişinău, 8 dec. /MOLDPRES/. În cadrul ședinței din 7 decembrie 2022, Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de bază și atribuțiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pieței financiare nebancare, inter alia:

I. Autorizare

* Eliberarea avizului pentru înregistrarea de stat a modificărilor operate în documentele de constituire ale SA „ACORD GRUP” SA și în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice, urmare a modificării Statutului societății.

* Reperfectarea licenței AEÎ „MICROÎMPRUMUT” pentru desfășurarea activității asociațiilor de economii și împrumut, prin substituirea anexei la licență cu:

- extinderea teritorială a acțiunii licenței asupra unității administrativ-teritoriale din imediata vecinătate: rn. Dubăsari;

- includerea sucursalei „HOLERCANI”, cu adresa juridica: MD-4574, rn. Dubăsari, s. Holercani.

* Înregistrarea în Registrul organizațiilor de creditare nebancară autorizate a OCN „FLEX FINANCIAL” SRL.

* Înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare:

- a restructurării emisiunii anterioare de valori mobiliare, plasate de Societatea pe acțiuni „BAZA DE TRANSPORTURI AUTO nr. 6”, prin mărirea valorii nominale a unei acțiuni ordinare nominative de la 22 lei la 38 lei și majorarea capitalului social cu 254 656 lei din contul capitalului propriu. Capitalul social al societății va constitui 604 808 lei, divizat în 15916 acțiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală de 38 lei;

- a dării de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare de  acțiuni nr. IX ale Companiei „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” SA, în sumă de 1 500 000 lei, în număr de 1 500 000 acțiuni ordinare nominative, cu valoarea nominală a unei acțiuni de 1 leu, din contul mijloacelor bănești. Capitalul social al societății va constitui 37 600 000 lei, divizat în 37 600 000  acțiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală de 1 leu;

- a restructurării emisiunii anterioare de valori mobiliare  plasate de Societatea de Investiții „PROAJIOC” prin majorarea valorii nominale a unei acțiuni ordinare nominative de la 2000 lei la 6000 lei și majorarea capitalului social cu 240 000 lei, din contul datoriilor creditoriale ale societății fată de acționari. Capitalul social al societății va constitui 360 000 lei, divizat în 60 acțiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală de 6000 lei;

- a dării de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare de acțiuni ale Societății pe acțiuni „PULSAR-PLUS”, în sumă de 480 000 lei, în număr de 480 000 acțiuni ordinare nominative, cu valoarea nominală de 1 leu, din contul capitalului propriu . Capitalul social al societății va constitui 600 000 lei, divizat în 600000 acțiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală de 1 leu;

- a dării de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare de acțiuni ale Societății pe acțiuni „TRANSCOM”, în sumă de 180 000 lei, în număr de 18 000 acțiuni ordinare nominative, cu valoarea nominală a unei acțiuni de 10 lei, prin convertirea datoriilor creditoriale și din contul mijloacelor bănești. Capitalul social al societății va constitui 200 000 lei, divizat în 20 000 acțiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală de 10 lei.

* Radierea din Registrul emitenților de valori mobiliare, în rezultatul lichidării, a valorilor mobiliare emise anterior de Societatea pe acțiuni Culinăria „M.C. DECEBAL”, în număr de 10 000 acțiuni ordinare nominative.

* Autorizarea reorganizării prin transformare în societăți cu răspundere limitată a societăților pe acțiuni: „GARITUDOR” și Cafenea „VISTERNICENI”.

II. Supraveghere

* Inițierea controlului tematic privind verificarea respectării de către CA „DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP” SA a prevederilor legale privind corectitudinea formării și menținerii rezervei de primă necâștigată și rezervei de daune declarate, dar nesoluționate, respectării regulilor de contractare a reasigurărilor și a programului de reasigurare al asigurătorului, inclusiv a cerințelor față de acesta, la situația din 30.09.2022.

* Luare de act de intentarea procedurii de insolvabilitate față de AEÎ „ECONOM FIX” și de desemnarea în calitate de administrator al insolvabilității a dlui Cazacu Adrian, prin Hotărârea Judecătoriei Soroca, sediul Central, din 10.11.2022. De asemenea, Consiliul de Administrație a decis încetarea procedurii de administrare specială la entitatea menționată și retragerea licenței pentru desfășurarea activității asociațiilor de economii și împrumut de categoria B. AEÎ „ECONOM FIX” urmează, în decurs de 10 zile, să remită licența autorității de supraveghere.

Orice material publicat pe pagina web a I.P. „Agenția Informațională de Stat „Moldpres” este proprietatea intelectuală a Agenției, fiind protejată de legislația privind drepturile de autor și drepturile conexe. Preluarea și/sau folosirea acestora se va face doar cu referință obligatorie la sursă și fără denaturarea textului. Vă mulțumim pentru înțelegere!