ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

Comunicat de presă al Comisiei Naționale a Pieței Financiare

09:20 | 09.11.2023 Categorie: Comunicate

Decizii ale Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare – 7 noiembrie 2023

Chişinău, 9 nov. /MOLDPRES/. În cadrul ședinței din 7 noiembrie 2023, Consiliul de administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare, potrivit obiectivelor de bază și atribuțiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pieței de capital, inter alia:

I. Autorizare:

*  Autorizarea reorganizării societății pe acțiuni „SFINX-IMPEX” prin transformare în societate cu răspundere limitată.

*  Eliberarea autorizației de societate de registru, pe termen de 5 ani, societăților de registru „DEPOZITARUL CENTRAL” SA și „GRUPA FINANCIARĂ” SA.

*  Înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare a dărilor de seamă privind:

-   rezultatele emisiunii suplimentare de acțiuni ale companiei „AUTO REVIZOR-CENTRU” SA, în sumă de 500 000 lei, în număr de 5000 de acțiuni ordinare nominative, din contul capitalului propriu. Capitalul social al societății după majorare va  constitui 600 000 lei, divizat în 6 000 de acțiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală a unei acțiuni de 100 lei.

-   restructurarea emisiunii anterioare de valori mobiliare, plasate de compania „EV-CUȘLARΔ SA, prin mărirea valorii nominale a unei acțiuni ordinare nominative de la 7 lei la 8 lei, și majorarea capitalului social cu 75 744 lei, din contul capitalului propriu. Capitalul social al societății după restructurare și majorare va constitui  605 952 lei, divizat în 75 744 de acțiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală de 8 lei.

-   rezultatele emisiunii suplimentare de acțiuni ale companiei „LIMI INTER”, în sumă de 550 000 lei, în număr de 5500 de acțiuni ordinare nominative, din contul capitalului propriu. Capitalul social al societății după majorare va  constitui 600 000 lei, divizat în 6 000 de acțiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală a unei acțiuni de 100 lei.

-   restructurarea emisiunilor anterioare de valori mobiliare, plasate de societatea „RENAȘTERE” SA, prin mărirea valorii nominale a unei acțiuni ordinare nominative de la 20 lei la 40 lei, și majorarea capitalului social cu 300 000 lei, din contul capitalului propriu. Capitalul social al societății după restructurare și majorare va constitui 600 000 lei, divizat în 1 500 de acțiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală de 40 lei.

-   restructurarea emisiunilor anterioare de valori mobiliare, plasate de compania „SOLING” SA, prin mărirea valorii nominale a unei acțiuni ordinare nominative de la 1 leu la 9 lei, și majorarea capitalului social cu 560 000 lei, din contul capitalului propriu. Capitalul social al societății după restructurare și majorare va constitui 630 000 lei, divizat în 70 000 de acțiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală de 9 lei.

II. Supraveghere:

*  Inițierea procedurii administrative în vederea efectuării controlului complex privind verificarea respectării legislației aferente domeniului pieței de capital de către societatea de registru „Soliditate” SA pentru perioada de activitate 01.11.2020-01.11.2023.

Orice material publicat pe pagina web a I.P. „Agenția Informațională de Stat „Moldpres” este proprietatea intelectuală a Agenției, fiind protejată de legislația privind drepturile de autor și drepturile conexe. Preluarea și/sau folosirea acestora se va face doar cu referință obligatorie la sursă și fără denaturarea textului. Vă mulțumim pentru înțelegere!