ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

Comunicat de presă al Băncii Naționale a Moldovei

17:56 | 27.09.2017 Categorie: Comunicate

Chişinău, 27 sep. /MOLDPRES/. Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei, în cadrul ședinței de astăzi, a adoptat prin vot unanim următoarea hotărâre:

1. Se menține rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul actual de 7.5% anual.

2. Se mențin ratele de dobândă:

- la creditele overnight la nivelul actual de 10.5% anual;

- la depozitele overnight la nivelul actual de 4.5% anual.

3. Se menține norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă la nivelul actual de 40.0% din baza de calcul.

4. Se menține norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în valută liber convertibilă la nivelul actual de 14.0% din baza de calcul.

Decizia a fost luată în baza celor mai recente evaluări macroeconomice, a analizei prognozei evoluției inflației pe termen scurt și mediu, precum și a necesității de a estima impactul acțiunii anterioare de politică monetară. Astfel, se atestă atenuarea presiunilor inflaționiste pe termen mediu, cauzată, în principal, de temperarea activității economice.

În luna august 2017, rata anuală a inflației a înregistrat 7.3%, fiind similară celei din luna precedentă. Rata anuală a inflației de bază[1] a fost cu 0.2 puncte procentuale inferioară nivelului din luna iulie 2017, constituind 4.8%.

Evoluția inflației în luna august 2017 este în concordanță cu ultima prognoză a BNM. Astfel, inflația de la începutul anului s-a accelerat din cauza factorilor de natura ofertei, a impactului ajustării unor tarife la serviciile comunale și a efectului unei perioade de bază scăzute în anul 2016. Cererea agregată rămâne a fi moderată și nu va crea presiuni inflaționiste suplimentare.

În trimestrul II 2017, activitatea economică a înregistrat o creștere de 2.5% comparativ cu perioada similară a anului 2016. În același timp, cererea externă înregistrează atenuări comparativ cu perioadele precedente. Deși datele operative curente cu privire la dinamica indicatorilor macroeconomici reflectă creșteri, activitatea economică se va plasa sub nivelul său de echilibru, generând presiuni dezinflaționiste.

Procesele de creditare și de economisire au consemnat în luna august 2017 evoluții diferite. Volumul creditelor noi acordate în perioada de referință s-a majorat cu 3.3% față de luna august 2016, iar cel al depozitelor noi atrase s-a redus cu 26.2%.

Rata medie ponderată la creditele noi acordate în lei s-a diminuat în luna august 2017 cu 0.24 puncte procentuale față de luna precedentă și a constituit 9.76% anual. În același timp, rata medie ponderată la depozitele noi atrase la termen în lei s-a majorat cu 0.54 puncte procentuale și a constituit 5.78% anual.

Decizia adoptată de Comitetul executiv al BNM urmărește crearea condițiilor monetare capabile să readucă și să mențină inflația în intervalul de variație de ± 1.5 puncte procentuale de la ținta inflației de 5.0% pe termen mediu.

În același context, BNM va continua să gestioneze surplusul de lichiditate prin operațiuni de sterilizare, conform calendarului anunțat.

BNM va monitoriza și va anticipa în continuare evoluțiile economice interne și externe, astfel încât, prin strategia de țintire a inflației, să asigure menținerea stabilității prețurilor pe termen mediu.

Următoarea ședință a Comitetului executiv al BNM cu privire la politica monetară va avea loc pe data de 25 octombrie 2017, conform calendarului anunțat.

[1]Inflația de bază este calculată de BNS prin excluderea prețurilor ce sunt în afara ariei de influență a măsurilor de politică monetară promovată de BNM, cum ar fi cele la produsele alimentare și băuturi, combustibili, produsele și serviciile cu prețuri reglementate. Datele elaborate și publicate, începând cu luna ianuarie 2012, sunt calculate de BNS în baza modificării anexei nr. 2 la Metodologia privind calculul indicelui inflației de bază, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naționale a Moldovei și Biroului Național de Statistică N8-07-01203/6 din 19 ianuarie 2012 (modificarea constă în includerea prețurilor la serviciile comunicării la distanță și la medicamente în cadrul prețurilor reglementate).