ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

Republica Moldova 30 de ani de independență

Alexandr Esaulenco: "Mi-am propus modernizarea efectivă a Serviciului de Informații și Securitate"

19:12 | 08.09.2020 Categorie: Politică

Interviu acordat în exclusivitate Agenției Informaționale de Stat „MOLDPRES” de către Alexandr Esaulenco, director al Serviciului de Informații și Securitate, cu prilejul Zilei profesionale a lucrătorilor din organele securității statului

MOLDPRES: Domnule director, conduceți Serviciul de Informații și Securitate din 25 iunie 2019. La un an de mandat, ce ați reușit să realizați din obiectivele propuse?

Alexandr Esaulenco: Fiind un ofițer de informații de carieră, am trecut prin toate etapele de creștere profesională, confruntându-mă cu provocări specifice fiecărei trepte. Deci, după cum vă dați seama, cunosc problemele-cheie ale Serviciului din prima sursă.

Ca prioritate a mandatului, mi-am propus modernizarea Serviciului, efectivă și nu doar prin indicatori pe hârtie.

Pot să vă spun că mi-am trasat obiective de eficientizare instituțională pe următoarele dimensiuni: gestionarea resurselor umane, interacțiunea cu entități naționale și partenerii externi, transparența instituțională.

Toate aceste obiective țintesc sporirea gradului de încredere a societății în Serviciu. Îmi doresc ca cetățeanul să ne cunoască și să înțeleagă că tot ceea ce face SIS este orientat la securitatea sa.

MOLDPRES: Care sunt top trei amenințări la adresa securității naționale a Republicii Moldova în contextul evoluției situației din regiune?

A.E.: Cred că am putea discuta ore în șir la subiectul clasificării riscurilor și amenințărilor la adresa securității naționale. Astăzi, pentru toate statele, pe prim plan se plasează pandemia COVID-19 și impactul său extins asupra sănătății publice, dar și economiei naționale și priorităților de politici ale statului.

O amenințare constantă la adresa securităţii naţionale este nesoluționarea diferendului transnistrean, pe care o calificăm drept prioritatea „zero” în investigațiile Serviciului – sub aspect de integritate teritorială, securitate militară, economică și socială. Nesoluționarea acestuia afectează atât siguranța cetățenilor noștri și a Republicii Moldova per ansamblu, cât și reprezintă un factor de insecuritate regională.

O a treia provocare esențială o constituie siguranța spațiului informațional. Pe lângă avantajele evidente ale digitalizării, spațiul cibernetic oferă platforme prolifice și pentru activități criminale, subversive și de radicalizare. Dimensiunea prezintă o serie de riscuri emergente pe care le monitorizăm constant.

Pe toate palierele menționate, Serviciul de Informații și Securitate se adaptează continuu și tinde să se manifeste pro-activ în vederea securizării cetățeanului și societății în întregime și pentru asigurarea siguranței segmentelor cheie din sfera social-economică a Republicii Moldova.

MOLDPRES: În contextul celor expuse, care sunt principalele dificultăți prin care trece SIS astăzi?

A.E.: Putem evidenția cel puțin trei tipuri de provocări la adresa securității naționale, cele clasice, denumite și convenționale, cele neconvenționale - evoluțiile regionale și interesele marilor actori internaționali, siguranța energetică, dar și cele de factură hibridă – conflictele înghețate, atacurile cibernetice, dar și fenomenul știrilor false.

Multe dintre fenomenele documentate de SIS au un caracter transnațional, asemeni terorismului internațional, criminalității cibernetice, activității rețelelor și grupurilor ilegale transfrontaliere.

Un alt aspect, este apariția de riscuri pe noi domenii ce țin de securitatea națională, în particular în condițiile digitalizării societății.

Nu în ultimul rând, ne preocupă lipsa culturii de securitate în rândul populației Republicii Moldova, situație care afectează grav întreg climatul de securitate, dar în special vulnerabilizează cetățeanul în raport cu diversitatea de amenințări și pericole.

Întru ridicarea gradului de cultură de securitate, bazată și pe deschiderea Serviciului către societate, am inițiat o vastă campanie, care include instruiri, tabere de vară, mese rotunde, îndrumare pentru instituțiile de învățământ și ghiduri pentru autorități și cetățeni. Comunicarea eficientă în domeniul securității este un element de bază al strategiei noastre instituționale.

MOLDPRES: Am observat că, în ultima perioadă, unele forțe politice, implicit și reprezentanți ai mass-media, încearcă să atragă SIS-ul în dispute de tot felul. Care este scopul adevărat al acestor provocări?

A.E.: E adevărat, se mai întâmplă fenomene de dezinformare sau manipulare, cât și tendinţe de implicare a Serviciului de Informaţii şi Securitate în diverse dispute. Dar, dreptul la libera exprimare este unul fundamental într-o societate democratică. Serviciul de Informații și Securitate este o instituție prin excelență apolitică și persoanele care vor să ne facă să încălcăm acest principiu, se vor dezamăgi cu siguranță.

Paralel, vreau să menționez că informarea corectă şi oportună a cetățenilor contribuie la promovarea culturii de securitate. Dezinformările, manipulările afectează mai puțin activitatea Serviciului, dar cu siguranță produc efecte nefaste pe domenii precum coeziunea socială, spiritul civic etc. Cel mai regretabil este atunci când asemenea procese sunt inspirate anume de actori care apriori trebuie să fie formatori de opinie publică.

MOLDPRES: Fenomenul știrilor false ia turații noi în contextul pandemiei de COVID-19. Ce face SIS în acest sens, am văzut acțiuni concrete în perioada stării de urgență și ce se întâmplă la momentul de față?

A.E.: Putem deosebi cel puțin două grupuri mari de creatori de știri false: cei orientați spre profit din pseudopublicitate pe baza „știrilor senzaționale” și cei care vor să influențeze procesele politico-sociale prin lansarea de informații care subminează politicile statului atât în domeniul combaterii pandemiei, cât și alte subiecte de importanță socială.

Pe parcursul perioadei stării de urgență, SIS a întreprins acțiuni de depistare și blocare a resurselor care distribuiau știri false cu privire la evoluția COVID-19 și la măsurile de protecție și prevenire, fiind astfel dispusă sistarea accesului la 61 de resurse online, atât pretinse site-uri de știri, cât și bloguri. Blocarea site-urilor menționate a expirat odată cu starea de urgență.

Pentru moment, o provocare existentă este lipsa în cadrul legal al R. Moldova a prevederilor cu privire la combaterea știrilor false, care să interzică distribuirea de falsuri în scop de a genera panică în societate, respectiv să prevadă pedepse administratorilor de site-uri web ş.a. Această problemă este conștientizată, urmând a fi remediată conform procedurilor normative existente.

Totodată, Serviciul a recurs și la măsuri soft de educație și prevenție. Astfel, în luna mai a anului curent, la inițiativa Institutului Național de Informații și Securitate al SIS, a fost desfășurată masa rotundă online „Combaterea știrilor false în condițiile provocărilor de securitate – COVID-19” la care au participat experți naționali și internaționali, exponenți ai comunității academice și societății civile, dar și elaborarea şi publicarea pe site-ul SIS a unui Ghid de identificare a știrilor false.

MOLDPRES: În ce mod este afectată activitatea Serviciului de faptul că mai multe legi propuse de instituție stau de ani buni și se prăfuiesc în comisiile parlamentare. De ce credeți că nu se dorește punerea lor în discuție?

A.E.: Adoptarea pachetului de legi propus de SIS ne-ar facilita semnificativ activitatea de intelligence și cea specială de investigație, cât și ar ajusta unele mecanisme instituționale la standardele moderne. În condițiile actuale, o serie de misiuni ce ar putea fi facilitate de un cadru normativ adecvat, iau cu mult mai mult timp și resurse instituționale.

Totuși, sper întru conștientizarea largă a necesității îmbunătățirii cadrului legislativ al sistemului securității naționale prin intermediul unui consens politic durabil și aprobarea în termeni apropiați a proiectelor respective.

MOLDPRES: În Republica Moldova revine tot mai activ fenomenul protestelor stradale. Ce face la subiect Serviciul? Considerați că ne așteaptă o perioadă fierbinte în acest sens?

A.E.: Protestele stradale reprezintă forme de exprimare a poziției civice, de manifestare a anumitor drepturi și libertăți garantate de Constituție. Alta este situația când actori interni sau externi tind să deturneze caracterul pașnic al protestelor, să deturneze obiectivele reale şi să destabilizeze situația. Or, anume aici, Serviciul acționează la prevenirea și deconspirarea formelor radical-violente și terorist-extremiste, precum și a animatorilor acestora.

Cât ține de anumite prognoze, înțeleg foarte bine că întrebarea Dumneavoastră este legată de fenomenul protestelor stradale în contextul scrutinului prezidențial preconizat la 1 noiembrie curent, cât și anumite tendințe din regiune. Indiferent de procesele politice, SIS analizează toate scenariile, astfel încât asigurarea siguranței cetățenilor, ordinii publice și a securității statului să fie garantate.

MOLDPRES: Au apărut tot mai multe declarații publice privitor la reactivarea unor scheme de contrabandă. Care sunt acțiunile SIS în lupta cu acestea?

A.E.: Desfășurăm o activitate sistemică de documentare a fenomenului de contrabandă, în cooperare cu instituțiile responsabile ale statului. Serviciul atrage o atenție deosebită „contrabandei mari”, care ar putea fi tutelată de anumiți factori de decizie sau cea care implică substanțe prohibite - arme, droguri, substanțe CBRN ș.a. Ca urmare, investigăm, implicit și prin cooperare cu alte instituții ale statului, cazurile de contrabandă de impact major asupra securității naționale, dar și atenționăm asupra lacunelor legislative care le fac posibile.

La subiectul reactivării schemelor de contrabandă, am acționat pentru blocarea și anihilarea acestora, activitate care a rezultat în mai multe rețineri și confiscări a bunurilor destinate contrabandei. Suplimentar, subiectul în cauză a fost abordat în detaliu în cadrul ședinței Consiliului Suprem de Securitate din 13 mai 2020, conducerea țării fiind informată despre tendințele de evoluție a contrabandei în Republica Moldova.

MOLDPRES: Un serviciu de intelligence în secolul XXI trebuie să se transforme încontinuu pentru a face față noilor provocări. Credeți că SIS se mișcă „cu viteza necesară”?

A.E.: Aveți perfectă dreptate, provocările de securitate sunt permanent în dinamică. Elementele pe care punem accent întru gestionarea corectă și eficientă ale acestora sunt flexibilitatea, capacitate de modernizare continuă, cooperarea în plan intern și extern, utilizarea noilor tehnologii și esențial educația unui efectiv capabil să se adapteze la noile provocări și să manifeste o mentalitate de creștere continuă.

Pentru moment, consider că Serviciul de Informaţii şi Securitate poate fi comparat cu orice serviciu de informații modern din lume: ca şi structură, competenţă, expertiză ş.a.

MOLDPRES: Unele dintre cele mai periculoase provocări emergente sunt cele ce țin de securitatea cibernetică. Mai mulți oficiali vorbesc despre transferarea războiului clasic în spațiul virtual. Care este opinia Dvs. la subiect și cum evaluați reziliența noastră la acest capitol?

A.E.: Securitatea cibernetică este una dintre cele mai importante provocări la adresa securității naționale.

Pentru a-i face față, în special în domeniul public, în cooperare cu Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică, Serviciul periodic evaluează starea de securizare a serviciilor de intranet, internet, e-mail și hosting în cadrul Sistemului de telecomunicații al autorităților administrației publice (STAAP). Pot să vă asigur că se lucrează intens și continuu în vederea identificării vulnerabilităților și a riscurilor de perturbare a funcționalității infrastructurilor informaționale de stat.

Practica demonstrează activizarea atacurilor electronice în perioadele electorale și, ca urmare, eforturile noaste comune trebuie să se intensifice în perioada următoare.

Totodată, un compartiment distinct, care necesită a fi consolidat în Republica Moldova, constituie asigurarea securității cibernetice în infrastructura critică cum ar fi domeniile transport, energie, asigurare cu apă și multe altele. Activitatea pentru prevenirea consecințelor lor este cu atât mai important, cu cât am văzut impactul atacurilor cibernetice derulate în anumite state, inclusiv vecine ale Republicii Moldova.

MOLDPRES: În ultima perioadă au fost făcute publice informații sau chiar documente atribuite la secretul de stat. Care este situația în domeniu și ce întreprinde SIS pe acest segment?

A.E.: Protecția secretului de stat constituie una din atribuțiile esențiale ale instituției, în structura noastră fiind creată o subunitate specializată, care, începând cu 2012, s-a dezvoltat activ.

Însă, aș vrea să fac o clarificare: mulți actori operează eronat cu termenul de „informații secrete”, pentru a acorda o importanță sporită propriilor declarații. În realitate, cele difuzate în spațiul public nu au nimic în comun cu informația atribuită la secret de stat.

Suplimentar, aș menționa că peste 50% dintre demersurile SIS nu sunt clasificate. Iar, pretinsele „informații secrete” puse la dispoziția publicului în ultimii ani, în majoritatea cazurilor nu erau parafate. Mai mult, o serie de documente publicate în 2019, au fost desecretizate în condițiile legii.

Desigur că se constată cazuri de acces neautorizat, divulgare sau pierdere a secretului de stat, însă acestea sunt instrumentate operativ de ofițerii SIS, inclusiv pentru prevenirea consecințelor prejudiciabile pentru securitatea națională.

MOLDPRES: Povestiți-ne despre cazul mamei din Moldova și a celor 4 copii returnați din Siria. Cât de complexă a fost operațiunea și dacă există cazuri similare în lucru la momentul de față?

A.E.: Serviciul are obligația legală de asigurare a securității cetățenilor Republicii Moldova aflați în străinătate, iar cazul din luna iulie, la care vă referiți, nu este unicul. Din tabăra pentru refugiați „Al Hawl” din Siria au mai fost repatriați cetățeni ai țării noastre.

În vizorul Serviciului se află mai mulți conaționali, aflați în străinătate, în zone cu potențiale riscuri, urmând să identificăm soluții adecvate pentru fiecare caz în parte.

Cât despre operaţiuni, într-adevăr sunt unele complexe. Fiecare caz este examinat separat întru stabilirea necesităţii reale de intervenţie a autorităţilor şi a Serviciului în particular, cât şi pentru identificarea instrumentarului optim de soluţionare a problematicii, inclusiv exploatarea posibilităţilor diplomatice şi a canalelor de parteneriat.

MOLDPRES: Cum se desfășoară ancheta în cazul extrădării profesorilor turci? Am văzut o decizie CEDO la subiect. Urmează să se pronunțe și instanțele naționale?

A.E.: Una dintre primele acțiuni în calitate de director SIS a fost dispunerea efectuării unei anchete de serviciu, cu accent pe identificarea potențialelor abateri admise în procesul de extrădare a cetățenilor turci. În urma acesteia, am expediat informații exhaustive la subiect în adresa organelor procuraturii și comisiei parlamentare de profil. Persoanele recunoscute de instanțele de judecată ca fiind responsabili de comiterea de ilegalități, au fost atrase la răspundere, conform legislației în vigoare.

Decizia CEDO îmi este la fel cunoscută, dar nu cred că este o practică corectă de a comenta hotărârile judiciare.

MOLDPRES: Fiind tată a trei copii, credeți că Republica Moldova este un stat sigur?

A.E.: Analizând dinamica de securitate în plan internațional există oare vreun stat sigur la 100%? Cu siguranță răspunsul este NU.

Dacă e să trecem în revistă mai multe sondaje internaționale cu privire la percepția siguranței personale, Republica Moldova se plasează pe un loc suficient de bun, intrând și în top 50 de state la acest capitol.

Pentru mine atât în plan personal, cât și în calitate de conducător al Serviciului este un obiectiv ca fiecare cetățean sau oaspete care ne vizitează țara, să se simtă pe deplin sigur în Republica Moldova.

MOLDPRES: Astăzi, SIS sărbătorește cea de-a 29-a aniversare. Cum vedeți viitorul acestei instituții și rolul său în societate?

A.E.: Ca ofițer de carieră, știu îndeaproape rolul și importanța greu de estimat a unui serviciu de intelligence pentru Republica Moldova. Totuși, cred că aprecierile și conștientizarea importanței securității naționale din partea societății trebuie să devină un element-cheie în evaluarea activității Serviciului.

Deci, în viitor aș vedea ca relația Serviciului de Informații și Securitate cu societatea să fie bazată pe transparență, încredere și respect reciproc și o percepție clară a activității noastre întru binele cetățenilor.

Cu ocazia zilei profesionale, exprim apreciere pentru toți ofițerii de informații care de-a lungul timpului s-au dedicat profesiei și au contribuit la asigurarea securității naționale și au luptat pentru garantarea siguranței cetățenilor, societății și a statului Republica Moldova.

Doresc tuturor sănătate, bunăstare, armonie în familie și cât mai multe realizări pe plan personal și profesional.

Mulți ani prosperi Serviciului de Informații și Securitate!

MOLDPRES: Vă mulțumim pentru interviu și felicităm ofițerii SIS cu ziua lor profesională!

Orice material publicat pe pagina web a I.P. „Agenția Informațională de Stat „Moldpres” este proprietatea intelectuală a Agenției, fiind protejată de legislația privind drepturile de autor și drepturile conexe. Preluarea și/sau folosirea acestora se va face doar cu referință obligatorie la sursă și fără denaturarea textului. Vă mulțumim pentru înțelegere!