ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

Republica Moldova 30 de ani de independență

Comunicat de presă al Autorității Naționale de Integritate

12:24 | 06.08.2021 Categorie: Comunicate

ANI a înaintat Lista de Propuneri pentru pachetul de legi privind modificarea cadrului normativ din domeniul integrității

Chişinău, 6 aug. /MOLDPRES/. La 06 august 2021, Autoritatea Națională de Integritate a înaintat către Parlamentul Republicii Moldova setul de propuneri la proiectul de lege privind modificarea cadrului normativ din domeniul integrității, înregistrat ca inițiativă legislativă de către Fracțiunea parlamentară PAS. Suplimentar, documentul a fost transmis spre informare în atenția Președinției Republicii Moldova și a instituțiilor internaționale cu sediul la Chișinău.

În scrisoarea de însoțire a propunerilor, ANI și-a exprimat speranța că procesul de modificare a acestui pachet de legi va fi realizat cu respectarea tuturor procedurilor legale și luată în considerație expertiza și experiența Autorității.

Începând cu anul 2018, Autoritatea a semnalat mai multe carențe în legislația de specialitate, care au fost identificate la etapa implementării în practică. Ulterior, în 2019, ANI a elaborat un șir de propuneri în vederea modificării cadrului legal, care a fost prezentat, în mod repetat, Legislativului și Executivului, fără niciun un rezultat.

Despre necesitatea și importanța modificării legislației ANI se menționează și în documentele europene. Această acțiune fiind una dintre principalele condiționalități a implementării Memorandumului de Înțelegere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind asistența macro-financiară pentru Republica Moldova, semnat la Chișinău la 21.07.2020 și ratificat la 10.09.2020, care prevede la pct. 3 din Anexa I un șir de condiționalități ce impun obligația de a eficientiza funcționarea Autorității Naționale de Integritate.

Considerăm necesar și oportun de a implica toate părțile vizate în procesul de modificare a legislației ANI. Pledăm pentru asigurarea unei transparențe depline privind modul în care derulează acest proces.

Autoritatea este la dispoziția factorilor de decizie și a autorilor proiectului în scopul de a interveni cu recomandări și precizări la definitivarea acestuia.

Avem convingerea deplină că toate comentariile formulate de către ANI vor fi analizate atent și considerate de către autorii proiectului.

Totodată, accentuăm încă o dată faptul că avem același scop comun de a perfecționa și fortifica mecanismul de control al averilor și intereselor personale. Acest fapt va eficientiza semnificativ, atât activitatea inspectorilor de integritate, cât și implicit a Autorității, pentru a nu mai confrunta pe viitor aspect lacunare din partea legislației în procesele de control a averilor nejustificate, diferențelor substanțiale sau evaluarea bunurilor la prețuri derizorii, etc.

Comentariile și propunerile ANI la amendamentele la legislația specială ANI și a cadrului normativ conex (inițiativa deputaților PAS, consultările publice din 28.07.2021, ora 14:00, „Sala Europa”, sediul Parlamentului RM), pot fi accesate pe pagina web oficială a ANI, urmând link-ul:

https://www.ani.md/sites/default/files/Comentariile%20si%20Propunerile%20ANI%20la%20proiectul%20PAS.pdf

Orice material publicat pe pagina web a I.P. „Agenția Informațională de Stat „Moldpres” este proprietatea intelectuală a Agenției, fiind protejată de legislația privind drepturile de autor și drepturile conexe. Preluarea și/sau folosirea acestora se va face doar cu referință obligatorie la sursă și fără denaturarea textului. Vă mulțumim pentru înțelegere!