ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

Comunicat de presă al Comisiei Naționale a Pieței Financiare

17:55 | 13.05.2022 Categorie: Comunicate

Decizii ale Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare – 13 mai 2022 

Chişinău, 13 mai. /MOLDPRES/. În cadrul ședinței extraordinare din 13 mai 2022, Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), potrivit misiunii și atribuțiilor conferite de legea-cadru, a aprobat decizii aferente pieței financiare nebancare: 

I. Reglementare

Aprobarea variantei definitivate a proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 171/2012 privind piața de capital, elaborarea căruia a fost dictată de necesitatea îmbunătățirii cadrului normativ în domeniul pieței de capital, dar și în vederea înlăturării unor neconcordanțe cu ultimele modificări operate în legislație (Legea privind societățile pe acțiuni, Legea contabilității și raportării financiare, Codul administrativ etc.). Documentul a trecut toate etapele de avizare și a fost supus consultărilor publice și urmează a fi transmis Ministerului Finanțelor în scopul înaintării pentru aprobare în ședința Guvernului.

II. Autorizare

Aprobarea prețului de vânzare conform actului de reevaluare a părților sociale deținute de administratorul fiduciar „BV Fiduciar Invest” SA, care se expun la vânzare în modul stabilit de legislație.

Orice material publicat pe pagina web a I.P. „Agenția Informațională de Stat „Moldpres” este proprietatea intelectuală a Agenției, fiind protejată de legislația privind drepturile de autor și drepturile conexe. Preluarea și/sau folosirea acestora se va face doar cu referință obligatorie la sursă și fără denaturarea textului. Vă mulțumim pentru înțelegere!