ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

Comunicat de presă al Comisiei Naționale a Pieței Financiare

19:32 | 22.06.2022 Categorie: Comunicate

Decizii ale Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare – 21 iunie 2022

Chişinău, 22 iun. /MOLDPRES/. În ședința ordinară din 21 iunie 2022, Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de bază și atribuțiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pieței financiare nebancare, inter alia: 

I. Reglementare

*  Modificarea Hotărârii CNPF nr. 57/13 din 28.12.2018, care urmărește ajustarea formulei de calcul al primei de asigurare de bază ca efect al aplicării sistemului bonus-malus, care se va determina în baza distribuției numărului de polițe de asigurare în funcție de clasele bonus-malus. Potrivit unor simulări privind estimarea cuantumului factorului de încărcare ca efect al aplicării sistemului bonus-malus, pentru anul 2019 acesta a constituit 27,15% și pentru anul 2020 - 26,41%. Aplicând formula de calcul al primei de bază, se estimează o creștere de cca 36% a primei de asigurare. Proiectul a fost supus avizării la instituțiile interesate și consultărilor publice. Documentul se expediază Ministerului Justiției pentru înregistrare și urmează să fie publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

*  Proiectul de modificare și abrogare a unor acte normative ale autorității de supraveghere ce vizează efectuarea auditului în domeniul asigurărilor. Proiectul propune amendarea Regulamentului cu privire la auditul asigurătorilor (Hotărârea CNPF nr. 19/3/2019) în vederea clarificării unor aspecte aferente procedurilor de includere/suspendare/eliminare a entităților de audit în/din lista entităților eligibile, definitivării criteriilor de eligibilitate a entității de audit, pentru efectuarea auditului în domeniul asigurărilor, stabilirea unor aspecte aferente procedurii de modificare a componenței echipei. Totodată, se introduce auditul obligatoriu în scop de supraveghere a situațiilor financiare specializate și consolidate. Proiectul urmează să fie transmis spre avizare autorităților publice, părților interesate și supus consultărilor publice. Consecvent, în vederea conformării la Legea nr. 271/2017 privind auditului situațiilor financiare, se propune abrogarea  Hotărârii CNPF nr. 36/12/2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind cerințele de certificare a auditorilor participanților profesioniști la piața financiară nebancară. Totodată, documentul prevede operarea unor modificări la Regulamentul cu privire la cerințele față de persoanele cu funcții de răspundere ale asigurătorilor/reasigurătorilor și intermediarilor în asigurări (Hotărârea CNPF nr. 13/3/2008).

 

II. Supraveghere

*  În corespundere cu Planul de activitate a CNPF pentru anul 2022, a fost finalizat controlul tematic privind respectarea de către CA „ASTERRA GRUP” SA a cadrului normativ aferent calității activelor admise să reprezinte fondurile asiguraților și asigurătorului, verificării corectitudinii formării și menținerii rezervelor tehnice de asigurare la situațiile din 30.09.2021 și din 31.12.2021, precum și verificării respectării legislației privind achitarea retribuțiilor intermediarilor în asigurări și a propriilor reglementări aferente cheltuielilor de achiziție la situația din 31.12.2021.

*  Inițierea procedurii administrative în vederea efectuării, din oficiu, a controlului tematic privind respectarea de către OCN-le înregistrate în Registrul organizațiilor de creditare nebancară autorizate a cerințelor în partea ce ține de conținutul informației generalizate de instrumentul destinat rezolvării ecuațiilor în vederea determinării costului total al creditului nebancar/leasingului financiar, inclusiv accesarea/utilizarea acestuia în practică de către grupul de control.

Orice material publicat pe pagina web a I.P. „Agenția Informațională de Stat „Moldpres” este proprietatea intelectuală a Agenției, fiind protejată de legislația privind drepturile de autor și drepturile conexe. Preluarea și/sau folosirea acestora se va face doar cu referință obligatorie la sursă și fără denaturarea textului. Vă mulțumim pentru înțelegere!