ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

Comunicat de presă al Ministerului Finanțelor

11:39 | 08.11.2023 Categorie: Comunicate

Achizițiile publice trebuie să furnizeze valoare pentru bani 

Chişinău, 8 nov. /MOLDPRES/. Realizarea, începând cu anul 2025, a minimum 80% din valoarea achizițiilor publice inițiate anual, prin intermediul sistemului electronic de achiziții publice pentru întreg ciclul de achiziții, precum și realizarea a cel puțin 80% din valoarea achizițiilor lansate anual de autoritățile contractante centrale și locale, în condiții de eficiență economică și socială – sunt unele din obiectivele setate de Ministerul Finanțelor ce urmează a fi realizate în urma implementării Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice pentru anii 2023-2030, aprobată prin HG nr.71/2023.

Ministerul Finanțelor continuă seria de discuții publice a Strategiei, organizate cu suportul proiectului Misiunea Înalților Consilieri ai UE. Astfel, în cadrul celei de-a treia sesiune, au fost prezentate aspectele ce vizează Componenta 6 din document – Achizițiile publice. 

Ministrul Finanțelor Petru Rotaru a menționat în discursul său: “Trebuie să atragem o atenție deosebită acestui sector, astfel încât să avem o eficiență sporită a achizițiilor publice, iar banul public direcționat către achizițiile publice și investiții capitale, să atingă obiectivele pe termen lung și mediu.  Este important ca atât principiul transparenței, cât și celelalte care guvernează domeniul achizițiilor pubice, să fie respectate la nivelul cel mai înalt”.

La rândul său, consilierul de nivel înalt al UE pentru politică fiscală și vamală, Rosario De Blasio a salutat prezența părților interesate în acest proces, menționând că pentru a avea un proces transparent și eficient este necesară implicarea activă a părților interesate în elaborarea ulterioară a documentelor de implementare pe componente și domenii de rigoare.

Totodată, secretarul de stat al ministerului, Vladimir Arachelov, a menționat, că în pofida faptului că avem, la moment, un cadru normativ bine structurat în domeniul achizițiilor publice, care descrie procedurile de achiziție, acesta nu se referă și la calitatea informațiilor din documentația de atribuire în sensul obținerii performanței, de aceea impactul este unul arbitrar. De asemenea, secretarul de stat s-a referit la importanța implementării unui calendar coordonat și sincronizat în domeniul achizițiilor publice, pentru a asigura o planificare responsabilă a acestora și reflectarea resurselor în documentele de planificare bugetară.  

Astfel, dezvoltarea unui sistem performant de achiziții publice care să furnizeze „valoare pentru bani” în utilizarea fondurilor publice, este unul din obiectivele Strategie la capitolul achiziții publice.

Una din direcțiile prioritare ale Strategiei este reingineria sistemului electronic de achiziții publice, pentru a răspunde cerințelor la nivel național și european, cu utilizarea sistemului electronic pentru întreg ciclul de achiziții (planificare, derularea procedurii de atribuire, atribuire, managementul contractului – amendamente). 

Totodată, Strategia prevede instituirea mecanismului de cooperare orizontală/coordonare între ministere care utilizează achizițiile pentru implementarea țintelor specifice, inclusiv crearea și menținerea unei baze de date pentru identificarea, inventarierea și actualizarea programelor și a planurilor de acțiuni asociate care utilizează achizițiile strategice. 

Un accent deosebit va fi pus și pe achizițiile publice durabile, obiectivul cărora este de a reduce impactul asupra mediului al bunurilor, serviciilor și lucrărilor achiziționate pe tot parcursul ciclului de viață al acestora, promovând în același timp dezvoltarea unei piețe pentru bunuri, servicii și lucrări ecologice și creșterea competitivității industriilor și sectoarelor ecologice ale economiei locale. În acest sens, directorul Agenției Achiziții Publice, Ruslan Malai, a menționat că a fost elaborat proiectul Hotărârii de Guvern privind achizițiile publice durabile și este supus consultărilor publice.

„Ne dorim ca odată cu implementarea acțiunilor incluse în Strategie, dar și în Programul național de dezvoltare al achizițiilor publice, numărul contestațiilor să fie redus, iar efortul nostru să fie direcționat pe aspecte mai complexe care să îmbunătățească procesul achizițiilor publice”, a spus Angela Nani, directoarea Agenției Naționale de Soluționare a Contestațiilor, care a propus și dezvoltarea unui modul dedicat contestațiilor în cadrul sistemului electronic de achiziții publice.

Janis Jankovskis, consilier de nivel înalt al UE în domeniul managementului finanțelor publice a subliniat faptul că Strategia este foarte importantă pentru acest domeniu, dar mai ales în contextul aderării la Uniunea Europeană, de asemenea este semnificativă  din punct de vedere al debursării unor finanțe din partea Comisiei Europene, care este o precondiție foarte importantă pentru finanțare, iar strategia în sine este un document bine construit, structurat și bazat pe scopuri și obiective bine prestabilite.

Alte propuneri ce au fost menționate în cadrul evenimentului se referă la: o colaborare mai eficientă cu autoritățile contractante, dat fiind faptul că achizițiile publice implică o serie de domenii conexe: construcții, siguranța alimentelor, medicină; îmbunătățirea cadrului normativ privind angajamentele multianuale, condiții mai clare privind certificarea specialiștilor în achizițiile publice.

Amintim că, Ministerul Finanțelor a lansat în luna septembrie curent, seria de discuții publice dedicate celor 7 componente a Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice: analiza macroeconomică și cadrul macrobugetar; elaborarea și planificarea bugetului; transparența finanțelor publice; achiziții publice; politici fiscale și vamale și administrarea veniturilor.

Orice material publicat pe pagina web a I.P. „Agenția Informațională de Stat „Moldpres” este proprietatea intelectuală a Agenției, fiind protejată de legislația privind drepturile de autor și drepturile conexe. Preluarea și/sau folosirea acestora se va face doar cu referință obligatorie la sursă și fără denaturarea textului. Vă mulțumim pentru înțelegere!