ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

MOLDOVA EUROPEANĂ // Ministrul Afacerilor Interne, Adrian Efros: „Adoptarea parcursului european presupune o mobilizare totală a sistemului afacerilor interne pentru a implementa eficient politica statului în domeniul securității și ordinii publice”

11:35 | 03.05.2024 Categorie: Interviuri, Comentarii, Evenimente

*Republica Moldova a depus, pe 3 martie 2022, cererea de aderare la Uniunea Europeană

*Republica Moldova a obținut, pe 23 iunie 2022, statutul de țară candidată pentru aderare la Uniunea Europeană

*Consiliul European a decis, pe 14 decembrie 2023, să deschidă negocierile de aderare la Uniunea Europeană cu Republica Moldova

*Republica Moldova se află în plin proces de evaluare a gradului de conformitate a legislației naționale cu cea a Uniunii Europene, o primă etapă pentru aderarea statului nostru la UE

*Autoritățile își propun ca R. Moldova să adere la Uniunea Europeană până în anul 2030

Interviu acordat Agenției Informaționale de Stat „Moldpres” de către Ministrul Afacerilor Interne, Adrian Efros.

MOLDPRES: Domnule ministru Adrian Efros, capitolul 24 din negocierile pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană se referă la o structură polițienească „profesionistă, fiabilă și eficientă”. Care sunt în prezent principalele provocări ale sistemului afacerilor interne ce urmează a fi depășite pentru a se putea ridica la standardele UE?

Adrian Efros: Țin să menționez că, la nivel național, de capitolul 24 „Justiție, libertate și securitate” din acquis-ul UE este responsabil Ministerul Afacerilor Interne. Acest capitol este unul dintre cele 33 de capitole de negociere pentru aderare care acoperă subiecte de politici importante ale UE.

Ministerului Afacerilor Interne îi revine responsabilitatea de a coordona și de a implementa etapizat, împreună cu celelalte autorități naționale responsabile, reformele ce se impun pentru alinierea legislației și practicilor țării în domeniul luptei împotriva criminalității organizate, cooperării în domeniul aplicării legii, combaterii terorismului și prevenirii radicalizării, cooperării judiciare în materie penală, civilă și comercială.

Pentru a se alinia standardelor UE în ceea ce privește o structură polițienească „profesionistă, fiabilă și eficientă”, sistemul afacerilor interne din Republica Moldova trebuie să se concentreze pe revizuirea curriculumului de formare inițială pentru eficientizarea procesului de instruire și pregătirea adecvată a personalului poliției conform cerințelor europene. Totodată, procedurile de selectare și management al personalului trebuie să fie riguroase, cu accent pe calitatea și competența conducătorilor, pentru a asigura un management eficient și responsabil în cadrul poliției. Alte aspecte importante vizează îmbunătățirea dotării și digitalizarea pentru creșterea eficienței operaționale, implementarea unui sistem de răspuns rapid la incidente și regionalizarea poliției. Apropierea de cetățeni prin regionalizarea poliției, plasarea mai multor angajați în serviciile operaționale este vitală pentru asigurarea unui răspuns profesionist și eficient la provocări și pentru oferirea unor servicii publice de calitate și accesibile.

MOLDPRES: În ultimii ani, partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova au făcut donații importante Poliției Naționale – de la echipamente electronice, camere de corp și până la mașini. Despre ce asistență este vorba și de ce ar mai avea nevoie astăzi polițiștii din Republica Moldova pentru a reacționa operativ și eficient în situații care le solicită intervenția?

Adrian Efros: Pe parcursul anului 2023, Poliția Națională din Republica Moldova a beneficiat de donații importante oferite de partenerii de cooperare, în baza acordurilor bilaterale sau prin proiecte de asistență externă, în valoare de peste 3 milioane de euro. Aceste donații au inclus echipamente IT, camere de corp și mașini, furnizându-le polițiștilor mijloacele necesare pentru a-și îndeplini responsabilitățile în mod eficient. Grație acestui suport a fost reînnoit parcul auto și îmbunătățită capacitatea de mobilitate a oamenilor legii, a fost digitalizată structura cu echipamente electronice performante, astfel încât Poliția Națională să fie în măsură să răspundă eficient tuturor cerințelor și să asigure siguranța și protecția cetățenilor în mod eficient. Totodată, în anul 2024, IGP a primit donații în valoare de 748 mii euro, care includ echipamente moderne precum tablete, monitoare, camere de corp, etc., și care vor avea un rol esențial în îmbunătățirea capacităților operaționale ale poliției și în facilitarea desfășurării activităților de constatare a probelor. De asemenea, acest suport va contribui la asigurarea respectării drepturilor omului în timpul intervențiilor, garantând corectitudinea acțiunilor desfășurate de angajații Poliției.

MOLDPRES: Ce subdiviziuni ale MAI se confruntă cel mai mult cu o lipsă de angajați și ce acțiuni întreprindeți pentru a atrage noi forțe de muncă în domeniu?

Adrian Efros: În prezent, în cadrul Ministerului Afacerilor Interne sunt peste 700 de funcții vacante, dintre care peste 350 sunt în cadrul Poliției Naționale a Republicii Moldova, care este și cea mai mare subdiviziune a Ministerului Afacerilor Interne.

Pentru a atrage noi forțe de muncă în sistemul afacerilor interne, s-au întreprins mai multe acțiuni. Printre acestea se numără campanii de informare, sensibilizare și familiarizare a studenților și absolvenților instituțiilor de învățământ privind posibilitatea angajării în cadrul sistemului afacerilor interne, plasarea anunțurilor pe rețelele de socializare, participări la târguri de muncă. Aceste acțiuni vor contribui la creșterea atractivității sistemului pentru potențiali candidați și la crearea unui mediu favorabil de activitate și stimulator de performanță în cadrul MAI. Este important să subliniez avantajele angajării în cadrul sistemului afacerilor interne, care include asigurarea de stat obligatorie, concediu de odihnă anual plătit, spațiu locativ plătit, asistență medicală gratuită, salariu stabil și posibilitatea de a munci în țară și de a fi aproape de familie.

MOLDPRES: Războiul declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei a pus o presiune enormă pe umerii Poliției Naționale, inclusiv din cauza sporirii traficului la frontieră și venirea în Republica Moldova a unui număr mare de refugiați ucraineni. Cât de sigure sunt astăzi frontierele Republicii Moldova?

Adrian Efros: Războiul din Ucraina a schimbat substanțial mediul de securitate în regiune, fapt care a schimbat și profilul activității criminale la frontiera de stat, în special la frontiera moldo-ucraineană. Pe acest segment înregistrăm o intensificare a activităților grupurilor criminale pe dimensiunea organizării migrației ilegale.

Cu toate acestea, deși complicată, situația la moment este sub control, datorită efortului depus de colegii mei care zilnic își îndeplinesc serviciul cu demnitate și dedicație. Ultimii doi ani au fost o adevărată provocare pentru întreaga echipă a Ministerului Afacerilor Interne, care a fost nevoită să facă față la situații fără precedent. 

MOLDPRES: Tragedia de anul trecut de la Aeroportul Internațional Chișinău, când au fost uciși un polițist de frontieră și un agent de pază, a scos la iveală breșe în măsurile de siguranță aplicate la obiective strategice. Ce acțiuni au fost întreprinse pentru ca astfel de incidente să fie excluse pe viitor?

Adrian Efros: Pentru a preveni incidente similare în viitor, s-au luat mai multe măsuri la Aeroportul Internațional Chișinău (AIC). Astfel, a fost aprobat un Plan de acțiuni pentru perioada 2023-2024, scopul căruia este implementarea recomandărilor Comisiei de control tematic. Aceste acțiuni au inclus operaționalizarea Serviciului de ordine publică și intervenții explozive, precum și demararea activităților pentru autorizarea Centrului de instruire în domeniul securității aeronautice. În plus, a fost extins sistemul de monitorizare video și elaborate planuri situaționale detaliate. Pentru a consolida cadrul normativ, au fost reglementate procedurile operaționale standard și s-au dezvoltat mecanisme eficiente de supraveghere a persoanelor inadmisibile pe teritoriul țării. De asemenea, a fost asigurată acoperirea cu personal, recrutarea și selecția continuă, dotarea angajaților cu echipament special, inclusiv dispozitive de detectare a explozivilor. Aceste măsuri reflectă angajamentul ferm pentru îmbunătățirea securității la AIC și pentru prevenirea oricăror incidente similare în viitor.

MOLDPRES: Domnule Efros, în ultimul timp, tot mai mulți polițiști denunță tentative de corupere din partea cetățenilor, dar și ofițerii anticorupție deconspiră oameni ai legii care pretind mită. Ce măsuri întreprindeți pentru a diminua corupția în rândul angajaților MAI?

Adrian Efros: Pentru a combate corupția în rândul angajaților Ministerului Afacerilor Interne, implementăm mai multe măsuri și strategii. De exemplu, formatorii din cadrul SPIA organizează instruiri periodice cu privire la prevenirea și combaterea corupției, promovarea integrității, aplicarea normelor de etică și integritate profesională pentru angajații din cadrul autorităților administrative și al instituțiilor din subordinea Ministerului.

Angajații MAI sunt obligați prin acte departamentale, legi speciale și regulamente interne să denunțe orice act de corupție sau comportament coruptibil, iar pentru cei implicați, sunt stabilite sancțiuni dure, inclusiv concedieri și urmărire penală. Pentru a detecta și preveni comportamentele corupte sau ilegale, în cadrul SPIA sunt implementate mecanisme de supraveghere și control.

Un aspect important pe care doresc sa-l menționez este că promovăm activ în rândul angajaților sistemului o cultură organizațională care descurajează comportamentele necorespunzătoare și încurajează raportarea incidentelor de corupție, asigurând protecția juridică și confidențialitatea polițiștilor care raportează astfel de incidente, astfel încât aceștia să se simtă în siguranță, fără teama de represalii, atunci când își îndeplinesc datoria.

Totodată, în colaborare cu angajații INSP al IGP al MAI, IGPF al MAI și studenții voluntari ai Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, au fost desfășurate campanii de informare și sensibilizare a cetățenilor privind fenomenul și riscurile corupției.

Și nu în ultimul rând, colaborăm cu alte instituții și organizații naționale și internaționale pentru schimbul de bune practici și experiențe în combaterea corupției.

MOLDPRES: Pe 9 mai marcăm Ziua Europei, iar cetățenii sunt chemați să participe, pe 20 octombrie curent, la un referendum privind integrarea europeană a R. Moldova. Domnule ministru, spuneți-ne, vă rugăm, cum ar arăta Poliția Națională și ce ar avea de câștigat cetățenii, dacă R. Moldova ar adera la Uniunea Europeană?

Adrian Efros: Pe 9 mai, marcăm Ziua Europei, un eveniment emblematic care celebrează istoria, solidaritatea, dialogul și colaborarea pe continentul european. Această zi simbolizează pacea și unitatea și ne aduce alături de familia europeană, împărtășind aceleași valori și principii fundamentale: democrația, respectul pentru demnitatea umană, egalitatea, libertatea, supremația legii și respectul pentru drepturile omului, indiferent de rasă, naționalitate, religie sau culoare.

Ținând cont de aceste valori și principii fundamentale, cetățenii sunt chemați să participe pe 20 octombrie la Referendumul privind integrarea europeană a Republicii Moldova. Acest demers reprezintă o prioritate națională, iar adoptarea parcursului european presupune o mobilizare totală a sistemului afacerilor interne pentru a implementa eficient politica statului în domeniul securității și ordinii publice, pentru a asigura siguranța cetățenilor și pentru a menține un climat pașnic în societate.

Este important să subliniem că procesul de aderare la Uniunea Europeană a demarat deja, iar eforturile depuse de toți cei implicați sunt vizibile pentru toți cetățenii. Prin urmare, este necesar să fim conștienți de importanța acestui referendum și să participăm activ pentru a contribui la viitorul european al Republicii Moldova.

Domnule Ministru al Afacerilor Interne, Adrian Efros, vă mulțumim pentru interviul acordat!

Reporter: Ala Ciobanu

img24003270

img24003270

img24003270

img24003270

img24003270

img24003270

Orice material publicat pe pagina web a I.P. „Agenția Informațională de Stat „Moldpres” este proprietatea intelectuală a Agenției, fiind protejată de legislația privind drepturile de autor și drepturile conexe. Preluarea și/sau folosirea acestora se va face doar cu referință obligatorie la sursă și fără denaturarea textului. Vă mulțumim pentru înțelegere!